Velkommen, Franklin Graham

leder

At Franklin Graham støtter Donald Trump gjør ikke evangelisten uegnet som taler på en vekkelseskampanje i Norge.

Lager 
sangfest i Spektrum

musikk

Til uka skal Soul Children fylle Oslo Spektrum og hovedstadens gater med musikk – med god hjelp fra proffe hjelpere.

– Ikke redd for 
konverteringer

pinsebevegelsen

En av katolikkenes 
fremste predikanter skal tale på pinsevennenes sommerstevne på Hedmarktoppen. «Det vil ikke overraske meg om noen pinsevenner er skeptiske.»

Feirer årets fredsprisvinner

Samfunn

I hele dag  skal årets freds­pris­vin­ner Or­ga­ni­sa­sjo­nen for for­bud mot kje­mis­ke våpen (OPCW) hyl­les og fei­res i Oslo.