Sa opp trygg jobb for å gi omsorg til de svakeste

VITNESBYRD

– Det var dristig av Ludvig Karlsen å spørre, smiler Ole Holmen (63). Han var fylkesagronom da han ble utfordret til å bli bestyrer på evangeliesenteret på Østerbo.

Hun gir håp til krigsbarn som mistet skolegangen

Libanon

SAT-7 Academy heter den kristne kanalen som er et svar på en av flyktningskrisens store tragedier: Krigen har tvunget hele 13 millioner barn ut av skolene sine i Midtøsten og Nord-Afrika.

Gir røtter og vinger

oppvekst i utlandet

Opplevelsen av annerledeshet kan vært sterk blant barn som har vokst opp i utlandet, sier Kjell Østby og Ragnhild Klippen.

Lander med delt hjerte

oppvekst i utlandet

Ester-Marie Fiskum er veldig god på å flytte, men nå øver hun seg på å bli.

Ødeleggelsen er et tastetrykk unna

LEDERARTIKKEL

Når utbredelsen av nettporno uroer sekulære organisasjoner og meningsbærere, burde den bekymre kristne foreldre og menigheter enda mer.

«Korsfestet» av mobbere

storbritannia

Fire menn står tiltalt for religiøst motivert mobbing etter en serie grove angrep mot en tenåring i Storbritannia.

Still krav tilbarnehagene

meninger

Barnehagene skal bidra til å gi alle barn en god start på livet og utdanningsløpet. Derfor er det på høy tid at vi våger å stille tydelige og offensive krav til landets over 6.000 private og kommunale barnehager.

Se Venstre-lederens tale

Dagen-TV

dagen-tv: Partileder Trine Skei Grande taler til sine partifeller kl. 14.00.

Angst for å havne i helvete

TRO

Det er Selbekkene, Lønningene, Bondevikene, Hallesbyene og «det sunne» kristen-Norge som har det bakenforliggende og reelle ansvaret for den tragedie vi ble vitne til under Debatten på NRK torsdag kveld.

Torp ønsket ikke å bidra til boken

OPPVEKST

Jan-Aage Torp retter i avisen Dagen kritikk mot metoden og det han kaller brister i boken «Jesussoldaten» av Tonje Egedius og Anders Torp som kommer ut på Cappelen Damm forlag. Mye av det han etterspør, er allerede gjengitt i metodekapitlet i boken.

En gripende skildring av Anders, men «den andre siden» mangler

OPPVEKST OG TRO

I dag er boken «Jesussoldaten» utkommet på Cappelen Damm Forlag, ført i pennen av Aftenpostens journalist, Tonje Egedius, i samarbeid med min kjære sønn Anders (27). Hvordan kunne alt dette skje? spør jeg meg selv. Svaret har jeg ikke. Men det er grunn til ettertanke.

Avstengt fra 
lykkelandet

nyheter

Du har antageligvis sett dem. De kommer gjerne flyttende. Og de bor i nabolaget en stund. Men før eller siden drar de videre. De er sosiale flyktninger i eget hjemland.

Kongelig nøkternhet og åpenhet

leder

Vi nordmenn er et merkelig folkeferd. Vi liker den glamouren og glansen som følger med det å ha et kongehus. Men det skal helst ikke skinne altfor mye.

Historiefortelleren

Inspirasjon

Bjørn Gjellum elsker musikk og litteratur, gjerne historisk lesning. Og så forteller han ofte andres historier. Her er hans egen.

Et edruelig halleluja

menighet

En økumenisk pinsekristendom med bakkekontakt og omsorg for utstøtte preget Jahn Otto Johansens barndomshjem. Han advarer dagens pinsevenner mot 
å bli for borgerlige.

Anti-mobberåd fra ofre til myndighetene

MOBBING

Mobbeofre blir ikke tatt på alvor, og skolen og de voksne iverksetter tiltak som gjør situasjonen verre. Det er blant budskapene Barneombudet har samlet inn fra barn og ungdom.