Den store fortellingen

evangeliet

Alt ble virkelig nytt. Asfalten. Telefonstolpene. Himmelen. Jeg syklet opp bakkene til min studenthybel. Sykkelen gikk av seg selv, som var den en moped.

Vil etterlyse konkret blåblå politikk

Samfunn

Den fers­ke re­gje­rin­gen vil få mange spørs­mål de neste to da­ge­ne om hvor det er blitt av det ene og det andre av løf­te­ne fra valg­kam­pen.

Hareide: - Ingen enkle valg

Samfunn

KrF-leder Knut Arild Hareide innledet onsdagens landsstyremøte med å understreke at KrF kan velge nok en stortingsperiode i opposisjon.

Lysbakken: - SV skal fortsatt søke makt

Samfunn

- Jeg vil at SV fort­satt skal være et parti som søker makt. Ut­ford­rin­gen fram­over blir å søke makt uten sam­ti­dig å miste vel­ge­re, sier Audun Lys­bak­ken.

Syrias opposisjon avviser ny avtale

Samfunn

Den sy­ris­ke op­po­si­sjo­nen sier den ame­ri­kansk-rus­sis­ke pla­nen ikke vil løse kri­sen og hev­der at As­sad-re­gi­met har flyt­tet sine kje­mis­ke våpen ut av lan­det.