Opposisjonen tar spill-ansvar

Lederartikkel

Når vi ser på omfanget av annonsering for spill på norske TV-skjermer kan det synes som om spillselskapene er i besittelse av nærmest uendelig mange annonsekroner.

Har troen på KrFs vippeposisjon

stortinget

KrF-lederen åpner for alle spørsmål i nytt strategiarbeid – også om regjering og samarbeidspartnere.

Debattkultur i opposisjon

leder

Et godt utgangspunkt for en konstruktiv debatt er å sette seg grundig inn i motpartens beste argumenter, skriver Dagen på lederplass.

Tilbake til totalitær fortid

leder

Helgens drap på opposisjonspolitiker og regimekritiker Boris Nemtsov forsterker bildet av et Russland på full fart tilbake til sin totalitære fortid, skriver Dagen på lederplass.

Behov for oppklaring

Meninger

Re­ser­va­sjons­mu­lig­he­ten er be­gren­set til spørs­mål om liv og død, det er ikke slik at fast­le­ger skal kunne velge sine fa­vo­rittdia­gno­ser og kun be­hand­le disse.

Vil etterlyse konkret blåblå politikk

Samfunn

Den fers­ke re­gje­rin­gen vil få mange spørs­mål de neste to da­ge­ne om hvor det er blitt av det ene og det andre av løf­te­ne fra valg­kam­pen.

Hareide: - Ingen enkle valg

Samfunn

KrF-leder Knut Arild Hareide innledet onsdagens landsstyremøte med å understreke at KrF kan velge nok en stortingsperiode i opposisjon.

Lysbakken: - SV skal fortsatt søke makt

Samfunn

- Jeg vil at SV fort­satt skal være et parti som søker makt. Ut­ford­rin­gen fram­over blir å søke makt uten sam­ti­dig å miste vel­ge­re, sier Audun Lys­bak­ken.

Syrias opposisjon avviser ny avtale

Samfunn

Den sy­ris­ke op­po­si­sjo­nen sier den ame­ri­kansk-rus­sis­ke pla­nen ikke vil løse kri­sen og hev­der at As­sad-re­gi­met har flyt­tet sine kje­mis­ke våpen ut av lan­det.