En enda viktigere «Frelst»-debatt

LEDERARTIKKEL

Hva betyr det å være frelst i dag? Vi hører om mennesker som er «fotball-frelst» eller som blir «helt frelst» i møte med en kjent personlighet. Når viktige kristne ord blir tømt for mening blir det desto viktigere at kirken strammer grepet om dem.

– Jeg har ikke et mål om å omvende folk

skepsisuke

Ateisten Kjetil Mangset Skjerve synes det er en berikelse å diskutere med kristne. I går deltok han på Skepsisuken i Bergen for andre gang.

Nasjonal omvendelse?

YDMYKHET

Kan det skje i vårt individualistiske selvsentrerte samfunn, at en nasjon av vårt sekulære kaliber, vender om?

Kvinnen i Kigali

misjon

Under en møtekampanje i Rwandas hovedstat Kigali sammen med Aril Edvardsen for noen år siden, fikk jeg anledning til å besøke aidssykehuset i byen. Jeg glemmer det aldri!

Guds hellige kjærlighet

GUDS KARAKTER

Det tales og skrives mye misvisende om Guds kjærlighet. Er det riktig slik det ofte hevdes, at alle mennesker er elsket av Gud? Det er en farlig og ubeskyttet måte å uttrykke seg på, og kan føre til at vi ikke tar Guds bud på alvor. Man kan tillate seg å leve etter sine lyster og egen vilje og trøste seg med å være elsket av Gud.

Ung syrer: – Jesus fant meg

fri

– Jeg besøkte Refugee Alliance-kirken i fjor ved juletider. Det var så vakkert og jeg kjente meg vel både med sangen og fellesskapet, sier syreren som Dagen har kontakt med på telefon.

Omvendelse fra eller til monogami?

samliv

Jeg er villig til å omvende meg fra monogami. Vil kristne som lever sammen med andre enn sine første ektefeller omvende seg til monogami?

Tunes store sønn

hauge-jubileum

Den åndelige oppvåkningen som fulgte i Hauges fotspor var en viktig årsak til at Norge på alle måter løftet seg. Predikanten fra mitt hjemsted fortjener vår oppmerksomhet disse aprildagene.

Skal du ikke si noe?

kirkemøtet

Det finnes bare en vei tilbake: Den klassiske omvendelsens vei.

Evangeliet, den nye fødsel og dåpen

dåp

I forbindelse med at Den norske kirke har åpnet opp for en debatt om dåp, vil jeg gjerne sette søkelyset på hvordan mennesker blir født på ny. Skjer dette gjennom å høre evangeliet eller skjer det gjennom dåpen?

Omvendelse

andakt

Å komme til Jesus er å vende seg om til et liv der vi vil følge Ham, og gjøre det som er godt i Guds øyne.

Sann og rett faste

andakt

Anger og bønn skal drive oss nærmere Gud.

En hel menighet forsvant sporløst

i fokus

– En dag dukket politiet opp. De arresterte hele menigheten, og siden har ingen hørt mer fra noen av dem.

Gi ikke opp bønnebarna

leder

For den som er blitt overbevist om at Jesus er veien, sannheten og livet, og det eneste håpet vi har for evigheten, er ingenting sårere enn at egne barn ser ut vil å bevege seg bort fra frelseren.

Avlyser misjon blant jøder

misjon

Et banebrytende dokument slår fast at Den romersk-katolske kirke på prinsipielt grunnlag avviser å ha institusjoner som driver misjon blant jøder. Norsk misjonsleder er ikke begeistret.

Ut av Den norske kirke

veivalg

Verken bispemøtet eller Kirkemøtet vil la seg binde av det reformatoriske skriftprinsippet. Hvordan skal vi da forholde oss?

Endetidsprofeter før og nå

synspunkt

I vår tid får kristne god drahjelp av sekulære endetidsprofeter når vi proklamerer at vår tidsalder går mot en avslutning. Måtte Gud gi oss både visdom og vilje til å bruke så mye som mulig av ressursene vi har fått råderett over til målrettet evangelisering og misjonsarbeid.

Var notorisk kjeltring – nå rapper han om Jesus

se video

Rapperen Brimstone møtte Jesus i fengselet. Nå er kriminell løpebane byttet ut med daglige evangeliseringsturer med toget, til et fanget publikum. «Når dørene lukkes så må man bare høre på.»

Den fraværende gråten

mediekommentar

Noen ganger har jeg bare lyst til å sitte stille i båten og vente til stormen går over. Slik har jeg det nå. Skal jeg skrive noe om 22. juli-terroren og Guds rolle i denne?

Feilaktig fremstilling

synspunkt

Jeg tror at vi gjør klokt i, i hvert fall å forsøke å forstå når vi blir gitt profetiske advarsler. Gjør vi ikke det kan flere dyrebare liv gå tapt, og ingen av oss ønsker at det skal skje.

To uforenlige livssyn

synspunkt

Den kristne kirken må omvende seg fra frykten for å kalle mennesker til omvendelse, skriver Stefan Gustavsson.

Historiefortelleren

Inspirasjon

Bjørn Gjellum elsker musikk og litteratur, gjerne historisk lesning. Og så forteller han ofte andres historier. Her er hans egen.

Får Jesus vinne skikkelse i deg?

andakt

... og så vil jeg overlate meg i Hans hender og stole på at Han vil skape gode frukter i mitt liv – frukter jeg ikke kan skape selv

Bill Johnsons kenoselære

Meninger

- Det som skri­ves om Bill John­sons me­nig­het opp­lev­de jeg på 70-tal­let, og jeg kan for­tel­le om en tid før og etter, dette er ikke nytt stoff, skriver Tor W. Johansen.

Kristenhet mot kristendom

Meninger

Jesus og apost­le­ne an­grep van­tro og hyk­le­ri og mam­mon - i kjær­lig­het, uan­sett mot­bør.

Om å spise med syndere

Meninger

Kristne som vil følge Jesu eksempel kan, med god samvittighet, ha fellesskap med mennesker som trenger omvendelse.

Advarer mot Gideon og pinsevenner

Kristenliv

Den ortodokse kirke i Hellas mener pinsevenner forfekter demonisk lære og at Gideon fremmer protestantismen. Slikt bør «gode kristne» holde seg unna.

Går på kjøpesenteret for å be

Kristenliv

Bjørn Knudsen var voldsmann, alkoholiker og sinnslidende. Nå opplever 70-åringen seg ansatt av Gud for å be. Derfor har han en stamplass på Bergen Storsenter.

Statsstøtte og misjon

Meninger

For mi­sjons­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne er det ikke upro­ble­ma­tisk at det er et «for­bud» mot å bruke stat­li­ge mid­ler til mi­sjon.

Advarer mot økt sensur i Europa

Kristenliv

Da britisk politi begynte å sette gatepredikanter i fengsel, ble juristen Paul Coleman interessert i sensur. Han liker dårlig at stadig flere land forbyr kontroversielle meninger.

Valerie fant Veien

Kristenliv

Veien til Jesus var vanskelig for Valerie. Men da hun endelig fant den, fikk hun lede flere på den.

LEDER: Avkristning 
og åndelig liv

Meninger

Det er beleilig å gi regjeringen skylden for sekularisering og avkristning. Til en viss grad er det også riktig. Men hovedansvaret ligger ikke hos regjeringen. Det ligger hos oss kristne.

Drømmer om å bli emissær

Kristenliv

Etter to år på bibelskole har Ruben Lie Monsen bestemt seg for å bli emissær. - Det gir meg stor glede å jobbe med Bibelen og dele det jeg ser med andre, forteller han.