Urolig for jødisk fremtid i Norge

OMSKJÆRING

Nordmenn flest vil forby jøder å omskjære sine barn. – Vi er vant til det, men det er en farlig debatt, sier jødiske Daniel Needlestone.

Avstumpet debatt om omskjæring

frispark

Mange av dem som vil ha et slikt forbud ønsker jo spesifikt å ramme muslimene, jødene blir bare det man er villig til å ofre i den sammenheng.