Flytter omskjæring – Kohn fornøyd

helse

Helse Midt-Norge har inngått en avtale med Ibsenssykehusene AS og flytter tilbudet om rituell omskjæring av guttebarn til Gjøvik, Porsgrunn og Arendal.

Rabbiner ber Israel unngå å blande seg

omskjæringsdebatten

Rabbiner Joav Melchior i Det Mosaiske Trossamfund ber den israelske regjeringen unngå å blande seg inn i den norske omskjæringsdebatten. 

Avstumpet debatt om omskjæring

frispark

Mange av dem som vil ha et slikt forbud ønsker jo spesifikt å ramme muslimene, jødene blir bare det man er villig til å ofre i den sammenheng.

Flørt med uklare hensikter

lederartikkel

«Kristne velgere tror gjerne godt om folk, men dumme er de ikke. De gjennomskuer Frps motiv for å flørte med kristenfolket, hvis det er en strategi for å ramme muslimene», skriver Dagen-redaktør Kari Fure på lederplass.

En fullstendig jødisk mannsidentitet

OMSKJÆRING

Når norske partier som SV og Frp leker med tanken om å forby omskjæring, bør de være klar over at det er diktaturer som Sovjetunionen og Polen under kommunismen de tar opp arven etter.

Veit Frp kva dei gjer?

INNSPEL

Mange i Frp er svært islamkritiske, og det det kan vera grunn til å tru at dette er utgangspunktet for vedtaket om omskjering av gutar. I så fall er det eit bomskot – av to grunnar.

MDG kutter forslag om omskjæringsforbud

nyheter

MDG trekker sitt forslag om aldersgrense på rituell omskjæring av gutter. – Vi ønsker ikke å stå på samme side som Frp, sier en fylkespolitiker.

Innbilt moralsk overlegenhet

KULTURNOTAT

Jødene kommer ikke til å slutte med å omskjære guttebarna sine fordi Frp mener de skal det.

Skremmende omskjæringsvedtak

POLITIKK

FrPs vedtok på sitt landsmøte å forby rituell omskjæring av guttebarn. Det er et uholdbart angrep på trosfriheten, som i realiteten vil gjøre det umulig for jøder å bo i Norge.

Frp vedtok antijødisk lov

OMSKJÆRING

Har de ikke forstått at dette handler om å dirigere religionsfriheten til andre folkegrupper?

Meldte seg ut etter omskjæringsvedtak

uro i frp

Ole Bernhard Sørbøe i organisasjonen Ordet og Israel meldte seg ut av Frp etter at de vedtok å forby rituell omskjæring av gutter.

En ny jødeparagraf

lederartikkel

Et omskjæringsforbud av den typen Frp nå har vedtatt, vil i praksis fungere som en ny jødeparagraf.

Frp vedtok forbud mot gutte-omskjæring

landsmøte

Et flertall på Frps landsmøte går inn for å forby omskjæring av gutter. Siv Jensen stemte for. – Jeg stemte feil, sier hun.

Farlig forslag fra Frp

LEDERARTIKKEL

Forslagene fra flere norske politiske partier om forbud mot rituell omskjæring av guttebarn er først og fremst et vitnesbyrd om hvor svakt forståelsen for en religiøs overbevisning står, skriver dagen på lederplass.

Vil ha aldersgrense for omskjæring

venstres landsmøte

Enkelte Venstre-politikere vil ha bukt med den jødiske skikken for å omskjære guttebarn. I alle fall mens de er babyer.

– Intoleranse av verste sort

OMSKJÆRING

Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund blir provosert av at SV vil diskutere et forbud mot omskjæring av små gutter. Han kaller det intoleranse av verste sort.

Omkamp om omskjæring

politikk

For to år siden ble Venstre-landsmøtet splittet av en opprivende debatt om omskjæring av guttebarn. Nå stunder det mot omkamp.

Norad: Satsing på kvinner er smart bistand

bistand

Regjeringen ville kutte kraftig i bistand til sivilt samfunn. Nå konkluderer Norad med at små prosjekter som satser på kvinner og likestilling gir gode resultater og er smart økonomi.

Kaller humanetikerne for «vestlig Taliban»

human-etisk forbund

Omdømmeekspert Trond Blindheim går kraftig ut mot Human-Etisk Forbunds rolle i den norske livssynsdebatten. «De er som en tenketank med ferdigtenkte tanker.»

Drøfter forbud 
mot omskjæring

FORBUD

Nok en gang drøfter Det danske Folketinget å innføre forbud mot omskjæring. En meningsmåling viser at 74 prosent av det danske folk går inn for forbudet.

Krf-topp kritiserer sine egne

KJØNNSLEMLESTELSE

KrF-politiker Elisabeth Løland er svært kritisk til et forslag fra sin egen kvinneorganisasjon om obligatorisk underlivssjekk av alle jenter. – De følger ikke med i timen, sier hun.

Advarer mot religionsfiendtlig Europa

Kristenliv

- Europeiske land be­gren­ser, eller for­sø­ker å be­gren­se, folks fri­het til å gi ut­trykk for sin tro. For eksempel for­bud i flere land mot å bære syn­li­ge sym­bo­ler som kors eller hijab, påpeker Den amerikanske trosfrihetskommisjonen.

Flere partier sliter med omskjæring

Samfunn

Flere partier på Stortinget er splittet og strever med å forholde seg til helseminister Bent Høies (H) ja til omskjæring i regi av det offentlige helsevesenet, skriver Vårt Land.

Setter barnas helse foran omskjæring

Samfunn

- Vern om barns helse og rettigheter må gå foran hensynet til gamle riter og tradisjoner som pålegger foreldre å omskjære sine guttebarn, mener stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp).

Offentlig omskjæring

Meninger

Vi vil an­be­fa­le både Barne­om­bu­det og Jenny Klin­ge å bruke de siste ukene frem mot Grunn­lovs­ju­bi­le­et til å tenke over om de vir­ke­lig vil ar­bei­de for en lov som i prak­sis fører til at jøder blir «ude­stengt fra ad­gang til Riget», skriver DAGEN på lederplass.

Legar og reservasjon - omskjering og abort

Meninger

Når det no er i gang eit ar­beid for å re­gu­le­ra om­skje­ring av gutar, slik at dette vert ut­ført på of­fent­le­ge sjuke­hus, har plut­se­leg pipa fått ein annan lyd. Då er det le­ga­ne si eiga opp­fat­nin­ga av saka som gjeld, skriver Johannes Kleppa.

Barnekirurger kritiske til omskjæringsforslag

Samfunn

Helseminister Bent Høie (H) får motbør for sitt forslag om at nyfødte gutter skal få tilbud om å bli omskåret på offentlige sykehus. Norsk barnekirurgisk forening mener nyfødte må legges i narkose hvis de skal omskjæres.

Rett jøde

Kristenliv

Ånden vir­ker i tro­en­des hjer­ter en ny lyst og en ny trang til å leve etter Guds bud. Det kjenne­teg­ner «rette jøder» enten de er eller ikke er jøder av fy­sisk av­stam­ning.

Nordens jøder er under angrep

Kristenliv

DEBATT: Det er religionsfriheten som er i fare. Sekulariseringen i samfunnet vårt er i full gang med å undergrave forståelsen for religionsfriheten, skriver Ole Andersen.

Sier farvel til omskjæring

Samfunn

Sist uke avla 14 nabolag i Malis hovedstad en erklæring som kan redde unge jenters liv. Stadig flere afrikanske lokalsamfunn erklærer offentlig at de vil slutte med omskjæring.

Høie avviser omskjærings-debatt

Samfunn

Kjønnslemlestelse av jenter og omskjæring av gutter kan ikke sammenlignes, advarte helseminister Bent Høie i Stortingets spørretime i går.

Kamuflert jødehat

Meninger

Når man oppfordrer norske jøder til å forlate landet, har man gått over en grense.

125 millioner jenter kjønnslemlestet

Samfunn

Fryk­ten for so­si­al for­døm­mel­se er ho­ved­år­sa­ken til at kjønns­lem­les­tel­se fort­satt går i arv, skri­ver UNICEF i en fersk rap­port.

- Dette er blodmerking av jøder

Israel

Rabbi Abraham Cooper reagerer med vantro på karikaturen i Dagbladet tirsdag der en jødisk baby blir lemlestet i religionens navn.