Vi må skjelne for å kunne be for vårt land

frispark

Hvordan skal vi som kristne forholde oss til det gapet som råder mellom Bibelens verdier og verdensbilde og det samfunnet som omgir oss? Dette er et spørsmål som sysselsetter store deler av Nordens kristenhet.