Dagen i hundre

lederartikkel

En kristen dagsavis har et viktig oppdrag inn i den løpende samfunnsdebatten.

Få spor etter vekkelse i Norge i dag

vekkelse

Åndelig sløvhet, et tørrlagt bønneliv og krangel blant kristne kan være grunner til at Norge ikke er preget av vekkelse, mener teologer.

Teologene Andersen og Andersen – om Israel

synspunkt

Dette er ei svært grundig teologisk bok som eg håpar får mange lesarar også i Noreg. Det er sjeldan eg les noko som er så kjemisk fritt for karikering av andre sitt syn.

Etter kyrkjemøtet – her står eg, her går eg

kronikk

Eg er glad for haldepunktet i den lutherske vedkjenninga som forstår kyrkjeordning som menneskeleg skikk som ein lagar etter strategisk vurdering. Frikyrkjene sitt bibelske «menighetsmønster» er ikkje den lutherske lekmannsrørsla sin profil.

– Jeg er blitt en biblisist

budskapet

Oskar Skarsaune mener det kan bli for mye begreper og for lite bilder i kristen tenkning.

Havner alle muslimer i helvete?

religion

På akademisk hold og blant ytrere opplever man en stor interesse for islamske land – og for islamsk religion. Dette er naturligvis bare bra, men hvorfor ser vi ikke en liknende interesse for vår egen religion? Ville ikke det vært naturlig, de fleste her i 
landet anser seg da som kristne.

Avkristningen - tanker ved et årsskifte

kronikk

Avkristningen har sin pris. En ting er at evangeliets forkynnelse langt på vei har forstummet. Mennesket ser ikke sin synd og forstår ikke hva de skal frelses fra. En annen ting er at samfunnet bygger på verdier som ikke er bærekraftige. Vi har hogd oss ut sprukne brønner.

Lavkirkelige i villrede

synspunkt

Den statskirke som Hallesby, Hope og Carl Fr. 
Wisløff holdt fast ved, er borte. Derfor har heller ikke deres vekt på friheten i statskirken bærekraft som 
argument for å forbli i Den norske kirke.

Endetidsprofeter før og nå

synspunkt

I vår tid får kristne god drahjelp av sekulære endetidsprofeter når vi proklamerer at vår tidsalder går mot en avslutning. Måtte Gud gi oss både visdom og vilje til å bruke så mye som mulig av ressursene vi har fått råderett over til målrettet evangelisering og misjonsarbeid.

Himmel eller helvete

leder

I det som antakelig blir hans siste bok, uttrykker 97 år gamle Billy Graham seg om fortapelsen på en måte som får Ole Hallesbys berømte radiotale til å blekne.

Guds vrede og nåde

22.juli-profetien

Det har som kjent gått heftig for seg i både kristne og sekulære medier de siste par ukene i forbindelse med utgivelsen av boka «22. juli profetien».

Helvetes-
preken i reprise

utfordrende

Ole Hallesby «gjenoppstår» på Litteraturhuset i Oslo 3. oktober. Blant annet med sin berømte helvetestale fra 1953 – med Svein Tindberg i «rollen» som den kjente teologiprofessoren.

Ikke bare noe tidsbestemt

synspunkt

Tenk hvor alvorlig den samme apostel som har hevdet den kristne frihet i Galaterbrevet, skriver om forskjell på menns og kvinners oppgaver, skriver Ragnar Andersen.

Finnes det kristne antisionister?

kronikk

Å være antisionist vil si å være imot jødenes rett til selvbestemmelse i deres historiske hjemland, slik det internasjonale samfunn, representert ved Nasjonenes Forbund, ga dem rett til etter første verdenskrig, skriver Roald Øye.

Å ta skapelsesberetningen på alvor

Meninger

Det er helt greit at kristne kritiserer evolusjonslæren. Selv er jeg også kritisk. Men argumentasjonen må være seriøs. Vi bør rett og slett vite hva vi snakker om , skriver Espen Ottosen.

Jubilerande folkehøgskular

Meninger

Dei kan lytta til pulsslaga i ungdomskulturen, utforma eit innhald som treff dei unge heime, gjera heile verda til læringsarena, gje tilfang til danningsprosessen. Og i det heile er det legitimt å la evangeliet få lyda til vekking og vekst. Arven fra Ole Hallesby lever! skriv Bjarne Kvam.

På innsiden

Kristenliv

Jesus vil inn. Det er ikke Han det står på. Som vi lærte på søn­dags­sko­len, så er det bare dør­klinke på inn­si­den. Det betyr at det er vi som må åpne, og slik slip­pe Ham inn i våre liv.

Bill Johnson om sykdom og helbredelse

Kristenliv

Debatten rundt  Bill Johnsons kristologi utløste en stor debatt. - John­sons opp­fat­ning om syk­dom og hel­bre­del­se er ikke bi­belsk. Hans syn be­grun­nes i en kris­to­lo­gi som ikke er bi­belsk, skriver Arne Helge Teigen.

Forsvarer Bill Johnsons kristologi

Kristenliv

- Til Teigen: Jeg ser at du i en ar­tik­kel drøf­ter Hal­les­bys ke­nose­lære Kan det ikke ten­kes at Bill John­son for­tje­ner et lig­nen­de for­svar, spør pinseleder.

Engasjert debatt om bibelsyn

Meninger

- Når debatten om NLA har vært preget av sterkt engasjement og sterke følelser, er nok det delvis også et uttrykk for at mange opplever NLA som en slags siste skanse.