A- og B-medlemskap?

debatt

Det kan lett oppleves og tolkes slik at NLM-ere som melder seg ut av Dnk blir å regne som A-medlemmer i NLM, mens vi – NLM-ere som velger fortsatt å stå som medlem i Dnk – får et B-medlemskap i NLM.

Ufin karakteristikk

Sannhet og troverdighet

En bør ikke omtale sine mot-debattant på denne måten, selv om en er aldri så uenig og mener å kunne påvise åpenbare saksfeil hos den andre parten.