Mener religion blir kidnappet av populister

valgkamp

– Religion er blitt stadig viktigere i den politiske diskusjonen. Men da som kulturarv og identitet, ikke som tro eller praksis, sier MF-forsker.

Ekstraordinært Sp-lederskap

Samfunn

«Det er ikke selv­sagt at den nye le­de­ren blir en kris­ten odels­gutt fra Hed­mark», skriver Tor Weibye i denne samfunnskommentaren.

Vil øke samarbeidet med Israel om energi

Israel

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe ønsker å øke samarbeidet med Israel på energisektoren. Mandag deltar han på en konferanse i Stavanger der et videre samarbeid mellom Norge og Israel om olje og gass står sentralt.

Sentrum frister, avtalen forplikter

Samfunn

Kristelig Folkeparti mener det er fristende å søke politiske løsninger i sentrum av norsk politikk igjen. Men nå har de en forpliktende avtale med en ny regjering som har førsteprioritet.

Borten Moe vil ha økt arbeidsinnvandring

Samfunn

Sp-nest­le­der Ola Borten Moe mener vi tren­ger ar­beids­inn­vand­ring og kal­ler LOs skep­sis til denne inn­vand­rin­gen «me­nings­løs bruk av tid og ener­gi».

Kirken og politikken

Meninger

Kir­kens man­dat er ulø­se­lig knyt­tet til Guds ord. Det er vik­tig at både pres­ter og valg­te or­ga­ner opp­trer der­etter.

Israel med oljefond etter norsk modell

Israel

Israel vil opprette et oljefond etter norsk modell. Det opplyser energiminister Silwan Shalom etter møte med Norges olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Borten Moe drøfter gasseventyr i Israel

Israel

To uker etter at Israel startet ilandføring av gass fra Tamar-feltet i Middelhavet er Norges olje- og energiminister på plass i Israel. Dette kan bety et større engasjement fra norsk side i det israelske gasseventyret.

KrF takker nei til Sp

Samfunn

Sp-leder Liv Signe Navarsete inviterer KrF med i et rødgrønt regjeringssamarbeid. KrF takker høflig nei.

Navarsete: - Mye står på spill

Samfunn

- Det vil merkes i Norge hvis Senterpartiet ikke sitter i regjering, og viktige verdier vil miste et talerør, sa Sp-lederen i sin landsmøtetale.

Borten Moe: - Jeg kjenner meg ikke igjen

Samfunn

Sen­ter­par­ti­ets nest­le­der Ola Borten Moe vil ikke kom­men­te­re på­stan­de­ne om at han skal ha truet parti­le­der Liv Signe Na­var­sete, men sier han ikke kjen­ner seg igjen i be­skri­vel­se­ne av for­hol­det mel­lom de to i den uauto­ri­ser­te bio­gra­fi­en om ham.