«Hva har du ofret?»

offer

Vi stilte spørsmålet til en teolog, en humanetiker og en filosof.

Jehova Jireh

ANDAKT

Gud ofret sin egen sønn for å kunne sone vår synd. Heldigvis for oss sa Jesus: – Skje din vilje! Vil du takke Ham for det i dag?