Julens egentlige hovedperson

lederartikkel

Men adventstiden er fortsatt en kjærkommen anledning til å minnes barnet som ble lagt i en krybbe i Betlehem, barnet som noen år senere skulle stå frem som Messias, som Guds salvede.

Å leve med 
oppgjøret i vente

prekenhåndboka

Kravstore hjerter er ikke lette å forene med misjonens hjerte-innstilling. Og ingen av oss har i virkeligheten krav på noe som helst fra Gud.

Tro som «trenger seg veldig frem»

prekenhåndboka

Endestasjonen for denne fasteteksten gjør det aktuelt å tenke på Lars Linderots salme «Ingen vinner frem til den evige ro/ Som seg ei veldig fremtrenger» (Sangboken nr 178 = NS 113, sml Luk 13:24).

Jesu seier over fristeren

prekenhåndboka

Da Satan fristet Jesus i ørkenen, skjedde det en tilsiktet repetisjon av fristelses-begivenheten i 1Mos 3. Den første Adam falt i synd. Den andre Adam seiret derimot over fristeren og fristelsene hans. I Kristus kan vi derfor alle seire, ved å få del i Jesu seier.

Ordet om Jesu guddomsherlighet

prekenhåndboka

På Kristi Forklarelsesdag får vi et glimt av Jesus slik han er i himmelsk herlighetslys.

Men noe falt i god jord

prekenhåndboka

Med den store såmannslignelsen ber Jesus oss lytte nøye til Guds ord, så det kan slå rot i oss til frelse, salighet og god fruktbæring.

Om å bære noen til Jesus i tro

prekenhåndboka

Alle helbredelsesberetningene viser at vi også i vår tid har lov til å be om helbredelser.

«Stjernen ledet vise menn»

prekenhåndboka

I østkirken regnes 6. januar som Jesu fødselsdag. I vest er dagen viet «de hellige tre kongene». At vismennene var konger, bygger på en tolkning av Jes 60:3. Beretningen om Betlehemstjernen og vismennene vitner først og fremst om hvem Jesusbarnet er.

Guds evige ord blir menneske

prekenhåndboka

Johannesevangeliet begynner med en særpreget prolog. Den er kunstferdig utformet, har høystemt stil og bruker ord og begrepet som måtte vekke oppmerksomhet hos «moderne» grekere i første århundre. Men prologens formål er å vitne om hvem Jesus i sannhet er.

Enveiskjøring i Calmeyergaten

debatt

«Husk at det er enveiskjøring i Calmeyergaten», sa redaktør Arthur Berg for mange år siden i et intervju med bladet Vår Kirke. Formelt handlet uttalelsen om en liten gatestubb i Oslo. Men reelt handlet den om reglene for læretukt i kirken. De reglene bør vi praktisere med enveiskjøring, fremholdt Arthur Berg.

Omstridt statsmann og fredsfrigur

begravelse

Han huskes for Oslo-avtalen og sine fredsvisjoner. Men først da han ble president, ble Shimon Peres populær blant sitt eget folk. Fredag gravlegges han i Jerusalem - og vi sender nett-TV direkte.

Lærdommer etter Per Lønning

LEDERARTIKKEL

Med sine evner og sin vilje til å stå opp for det han mente, ble han en markant lederskikkelse.

Motvind for Europabevegelsen

leder

De har en betydelig jobb foran seg hvis de skal overbevise kristenfolket om å bli en del av ja-folket.

Utfordrer til ny kristen EU-refleksjon

debatt

Skepsisen til EU er tradisjonelt sterk blant norske lavkirkelige kristne. Hermund Haaland i tankesmien Skaperkraft etterlyser samtale om betydningen av et samlet Europa.

Læretukt mot et liturgivedtak

DEN NORSKE KIRKE

Vi må bryte prekestol-fellesskapet med alle de kvalifiserte vranglærerne som enten står bak selve vedtaket eller som tar det i konkret bruk rundt i kirkene.

Anne-Marie Gravdahl er død

nyheter

Anne-Marie Gravdahl er død, 85 år gammel. Gjennom en årrekke var hun engasjert i norsk israelsarbeid.

Bærer verdens synder

prekenhåndboka

I denne teksten identifiserer Døperen Johannes Jesus som Guds sonende offer for verdens synder. Videre identifiserer han Jesus som preeksistent. For det tredje vitner han om hvordan Ånden, i samsvar med Faderens forhåndsåpenbaring, kom ned over Jesus som en due.

Flere typer Kristus-vitnesbyrd

prekenhåndboka

«Men jeg har det vitnesbyrdet som er større enn det Johannes ga. For de gjerningene som Faderen ga meg å fullføre – selve gjerningene som jeg gjør – vitner om meg at Faderen har sendt meg.»

Glede over Herrens gjenkomst

prekenhåndboka

Adventstiden retter oppmerksomheten mot ulike sider ved budskapet om Jesu komme. På den andre adventsøndagen er det tradisjon for å rette blikket mot Jesu andre komme, Jesu gjenkomst.

Jesus som Guds sønn

prekenhåndboka

Da Jesus mettet fem tusen i ødemarken, innbød han i samme åndedrett folk til å identifisere brødunderet som en parallell til mannaunderet. Dermed ville de også kunne identifisere Jesus som den nye Moses (5 Mos 18:15).

Billedstorm og Israels flagg

kirkeinteriør

Når enkelte sjømannskirker bruker det norske flagget i kirkerommet, kanskje også sammen med vertslandets flagg, finner jeg det i sin orden akkurat i Sjømannskirkens sammenhenger. Men diskusjonen om Israels flagg er av en annen karakter.

Det israelske flaggets teologi

synspunkt

Forsamlinger som så ønsker å ha det israelske flagget i forsamlingslokalet sitt, har faktisk et enda mye mer tungvektig symbol-budskap foran seg. For det er jo en ufrakommelig kristenplikt å bekjempe jødehatet. Og staten Israel er altså verdens nest mektigste maktmiddel i kampen mot det globale jødehatet, skriver Odd Sverre Hove.

Dagens viktigste dager

lang historie

Noen hendelser har vært viktigere enn andre i avisens 95 år lange historie.

Mot nyvalg i Israel

kronikk

Regjeringssammenbruddet mandag kveld handler om den innebygde konflikten Netanjahu måtte akseptere da regjeringskoalisjonen hans ble dannet i februar/mars 2013.

Den stolte Dagen-arven

dagen 95 år

Dagen runder 95 år i år. Og dermed begynner for alvor nedtellingen til hundreårsjubileet i 2019. Det blir litt av en milepæl.

Jesu egne ord 
om Halloween

prekenhåndboka

Ordet «Halloween» er en engelsk forkortelse for «All Hallow’s Eve», på norsk: Allehelgensaften. I evangelieteksten på Allehelgensdag gir Matteus oss Jesu egne ord angående Halloweens sanne helgener.

Børre Knudsen 
har fullført løpet

Minneord

Børre Knudsens kall var å innby folk på 
gater og streder til et hellig himmelsk bryllup. 
Nå har han fullført denne tjenesten, og 
Herren har hentet ham til bryllupssalen. 
I dyp takknemlighet bør vi andre takke Gud 
for vitnesbyrdet Børre Knudsen ga oss, skriver Odd Sverre Hove.

Han ble stående sørgelig alene

meninger

Om Børre Knudsen ikke hadde profilert seg som abortmotstander, er det sannsynlig at han likevel hadde vært blant landets meste kjente prester, skriver Dagen på lederplass.

Det forbløffende rakettskjoldet

Synspunkt

Og hele tiden, både i eskaleringsfasen og under selve krigsfasen, har den israelske Jernkuppelen vist seg forbløffende effektiv.
Det er utvilsomt derfor statsminister Netanjahu har kunnet vente såvidt lenge med å utsette israelske
bakkesoldater for risikoen ved en bakkeinvasjon i Gaza, skriver Odd Sverre Hove.

Professor Jakob Jervell til minne

Kristenliv

Underveis i de mange debattene ble det med årene ofte tydelig at Jervell ikke bare var usedvanlig debattglad, men også ikke så lite ertelysten, skriver Odd Sverre Hove.

Ariel Sharon - har vi noko å læra?

Samfunn

- Det kan sik­kert sei­astmykje mot­set­nads­fyllt om «løva frå ør­ke­nen», «Is­ra­els konge», som mange i Is­rael kal­lar han, skriv Karl Johan Hallaråker, og takkar kristen presse for ein meir balansert dekning av dødsfallet.