Ingen Hanvold-storm i Kringkastingsrådet

MEST ROS

Klagebunken var stor og kommentarene mange, men den tunge kritikken uteble da Kringkastingsrådet behandlet Brennpunkt-programmet om TV Visjon Norge.