Ideelle kan få anbuds-prioritet

særbehandling

Regjeringen har lagt fram forslag til en ny forskrift som slår fast at stat, fylke og kommune har rett til å reservere anbudsrunder for anskaffelser av helse- og sosiale tjenester for ideelle organisasjoner.

Fest og tragedie

kommentar

Israels ønske om å bygge et godt samfunn har i alle de 70 årene vært ledsaget av vedvarende spenninger, og til tider direkte kamphandlinger med naboene.

Politisk bråk om norske millioner i israelsk storbank

AKSJEKJØP

Statens pensjonsfond utland kjøpte seg nylig opp i Israel Discount bank, og har er aksjeverdi på 433 millioner kroner. – Vi er imot investeringer i selskaper som bidrar til brudd på folkeretten, sier Bård Vegar Solhjell i SV.

Norsk misjonær i sikkerhet

sør-sudan

Den norske misjonæren Eivind Lindtjørn er trygt ute av krigsherjede Sør-Sudan

Ber norske politikere om hjelp

nord-irak

Ett år etter at de startet arbeid for yazidikvinner som har sluppet fri fra IS, vil norske Refugee Alliance utvide arbeidet. Stortingspolitikere lar seg imponere.

Den nye antisemittismen

BOIKOTT

BDS står for en bevegelse i dag som arbeider på den internasjonale arena for boikott, av-investering og sanksjoner mot staten Israel. Jeg har tidligere omtalt hvordan norske aktører for BDS-bevegelsen, som LO og Norsk Folkehjelp, hev seg på en boikottkampanje mot Sodastream-fabrikken på den såkalte Vestbredden.

Tro som bro til det norske samfunnet

leder

Flyktningkrisen tvinger sekulariserte Norge til å ta hensyn til tro på en måte vi ikke er vant til. Dét kan bli interessant på flere måter.

Kirkens Nødhjelp topper Norads bistandsrangering

bistand

Kirkens Nødhjelp kommer best ut når Norad for første gang måler bistandsorganisasjonenes effektivitet. Dermed ligger de godt an når bistandsmidlene skal fordeles.

Krever ekstern evaluering av UNEs avgjørelser

ASYLPOLITIKK

Fellesorganisasjonen, NOAS, Norsk Folkehjelp og Redd Barna har skrevet et brev til partilederne i KrF og Venstre der de ber om hjelp til å få på plass en ekstern evaluering av Utlendingsnemndas avgjørelser.

Asylsøkere inntar leirsteder og bedehus

asylmottak

Til nå har bare tre aktører i kristen-Norge inngått avtaler om å opprette asylmottak, men 20-30 bedehus og leirsteder kan snart bli hjem for flyktninger.

Krever bedre innsats for flyktningbarn

nyheter

Måten barn og enslige mindreårige asylsøkere blir tatt imot på i Norge, er svært bekymringsfull, mener barneombud Anne Lindboe.

Kompromiss om Syria-flyktningene

nyheter

Færre flyktninger enn ønsket, men et bredt politisk samarbeid. Det ble resultatet etter det langvarige spillet om Syria-flyktningene.

Markering for å anerkjenne en palestinsk stat

nyheter

Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina holdt onsdag en markering foran Stortinget der de ga sin støtte for anerkjennelse av en palestinsk stat.

– Lovet bistand til Gaza – betaler ikke

nyheter

Åtte måneder etter at giverne lovet milliarder i bistand til gjenoppbygging av Gazastripen, er bare en firedel av pengene utbetalt, hevdes det i en fersk rapport. Hovedproblemet er Israels blokade, mener generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp.

Religionsfrykt blant 
norske bistandsarbeidere

religion

Vil ikke at religion skal blandes inn i utviklingsarbeid, viser ny rapport som lanseres i dag. - Rart at ikke flere søker strategisk samarbeid med religiøse aktører, mener Jørn Lemvik i Digni.

Høydepunktenes og tragedienes år

utenrikskommentar

For Med Israel for fred (MIFF) har år 2014 vært preget av store svingninger. Det har svingt fra de mest gledelige og oppløftende hendelser til de mest tragiske, skriver Conrad Myrland.

Peres møtes med demonstrasjoner i Oslo

Israel

Både på Slotts­plas­sen og uten­for Stor­tin­get er det vars­let de­mon­stra­sjo­ner når Israels president Shimon Peres i dag innleder det offisielle statsbesøket.  Og besøket kan sette kong Harald i en liten knipe.

Arabiske innbyggere tvinges vekk - får ikke vann

Israel

De trenger vanningsanlegg for å dyrke grønnsaker. Men vanningssystemet som Norsk Folkehjelp har gitt dem, er stanset av israelske myndigheter. Dermed tvinges de 200 palestinske innbyggere i Nabi Samwil vekk.

Med Norsk Folkehjelp for etnisk rensning

Meninger

Hvorfor kan ikke 330.000 jøder få fortsette å bo sammen med 2,5 millioner arabere, innenfor grensene til en palestinsk stat? Det bor i dag rundt to millioner arabere i Israel, ca. 20 prosent av befolkningen.

TV-aksjonen 2014 til Kirkens Nødhjelp

Samfunn

Pengene skal brukes i or­ga­ni­sa­sjo­nens ar­beid for å sikre til­gang på rent vann og tryg­ge sa­ni­tæ­re for­hold i flere land i Asia og Afri­ka.