Fornyet kamp mot porno

KVINNEDAGEN

– Kampen mot pornografi er viktig for hver ny generasjon, sier SV-veteran Oddny Miljeteig.

Feirer 150 år med misjon 
på Madagaskar

HISTORISK

– Dette er et av 
de mest historiske og spennende forbindelsespunktene 
mellom Norge og Afrika, 
sier assisterende generalsekretær i FN, Erik Solheim.

Toppleder må gå etter en gave til ekteskapskamp

Samfunn

Sjefen for Mozilla, Brandon Eich, går av etter at det er kommet fram at han støtter et forbud mot likekjønnede ekteskap. Selskapet, som lager nettleseren Firefox, mener sjefens syn bryter med selskapets inkluderende holdning.

Kirken som aldri stenger

Kristenliv

Nettprest Knut Nåtedal er overrasket over hvor tett og nært man kommer inn på mennesker gjennom Nettkirken, selv om både navnene og ansiktene deres er ukjent.

Lav terskel for ekstremisme på nett

Samfunn

Læ­re­re og an­sat­te på fri­tids­klub­ber opp­le­ver sta­dig at til­syne­la­ten­de van­li­ge ung­dom­mer plutselig leg­ger ut eks­tre­mis­tis­ke bil­der og tekst på Face­bo­ok.

Hangout-test

Kultur

Dette er en test for å se om Google Hangouts fungerer godt.

Mange mobbeofre gruer seg til skolestart

Samfunn

De siste ukene før skole­start kon­tak­tes Røde Kors av barn og unge som ikke vil be­gyn­ne på sko­len igjen. En av tre hen­ven­del­ser fra unge som blir mob­bet, hand­ler om di­gi­tal mob­bing.

Information overflow

Samfunn

Er det mulig å få inn for mye in­for­ma­sjon? Sva­ret må vel være et utvil­somt ja. Jeg merket det selv nå i ferien.

Nå kommer skattepengene

Samfunn

Ons­dag er førs­te pulje av skatte­opp­gjø­ret klart, og 2,3 mil­lio­ner lønns­ta­ke­re og pen­sjo­nis­ter får til­ba­ke 24,3 mil­li­ar­der kro­ner på skat­ten.

Barn trenger beskyttelse fra porno

Samfunn

- I en fase der barna lurer på hva som er nomalt og om de selv er normale, bør vi tilby dem svar fra virkeligheten. Og mobil- og nettoperatører må pålegges å tilby gratis filter som sperrer porno ute.

- Snakk med barna dine om pornografi

Samfunn

Mor til en ni år gammel jente ringte Barnevakten og fortalte at datteren var opphengt i nettporno. Organisasjonen oppfordrer foreldre til å snakke med barna om porno.