Frimodig etterfølgere av Jesus

Åpningstale Led 18

Om vi virkelig tror at Guds ord er åndelig føde, funker det dårlig å forandre verden med tom mage.

Dra til IMI og delta i det som skjer

TEOLOGI

Det har de siste månedene vært en del skrevet om IMI-kirken, spesielt knyttet opp mot at det nå er startet profetiskole, rundt praktiseringen av profeti og også om hvor IMI-kirken har sine teologiske røtter. Fra Normisjon sentralt ønsker vi å kommentere noe av dette.

Kartlegger troshistorien i menigheter

Kristenliv

Den Evangelisk Lutherske Frikirke setter fokus på misjonale menigheter. I et eget prosjekt er Moss og Hønefoss utpekt som pilotmenigheter, der medlemmer skal kartlegge sin troshistorie.

Advarer mot spådomskunster

Kristenliv

- Profetier kan ikke bestilles. Da blir det spådomskunst, mener Kari Holmås. Hun er viss på at hun var lydig mot Gud da hun under SommerOase refset profetipraksisen på stevnet.

Uenighet om profeti på Oase

Kristenliv

En av talerne mener Guds navn misbrukes på Oase, og det ble ropt «feiging» mot Oase-lederen da han åpnet paneldebatten om profetiske nådegaver.

Hele NLMs sjelesørger

Kristenliv

Eivind Sætre (58) har løftet Salem Bergen til en av byens mest livskraftige forsamlinger. Nå skal han styrke personaloppfølgingen i Misjonssambandet.