Den falske profet

endetiden

Eg er ikkje ein som trur at Jesus kan koma i dag for å henta si brud, men han kan koma for å henta meg eller deg.

Finner frihet i fastetiden

Faste

Vi har frihet til å velge nesten hva som helst. – Men bare det du kan si nei til er du dypest sett fri fra, mener Kim Larsen.

Nåden eller loven?

TEOLOGI

Vi trenger å utvikle en allergi mot all forkynnelse som inneholder en mengde fokus på hva du og jeg burde gjøre eller ikke burde gjøre, og mindre fokus på hva Jesus har gjort for oss.

Frihet som er til nytte

andakt

«Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen» (Gal 5,1).

Hjørnesteinen

ANDAKT

«Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen» (Efes 2,20).

Forsoningens tjeneste

dagensdebatt

Nåden og sannheten hører sammen, det er de to som er vårt vitnesbyrd og vår kraft til å leve ett liv i seier.

Målet

ANDAKT

Selvsagt skal du få følge med på veien, og være våken, det sier også Bibelen. Men skal du nå fram til målet, må du aller mest se forbi målet, og inn i Hans ansikt.

Er helvete bibelsk?

dagensdebatt

I denne artikkelen ønsker jeg å stille spørsmålstegn ved om helvete faktisk eksisterer, og om det i det hele tatt har noe bibelsk belegg.

Skuldrene dine

ANDAKT

«Takk at du tok mine byrder, eit høgfjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldlause sonofferlam.»

Guds fylde

ANDAKT

Barnet holder pappa i hånden, og om barnet er trygt, vet barnet at det har hele pappa.

Kamp

ANDAKT

Ingen skal nekte for at kristenlivet er en kamp. Det sier Bibelen tydelig. Vi kan likevel misforstå, og kjempe en kamp som ikke er vår.

En enda viktigere «Frelst»-debatt

LEDERARTIKKEL

Hva betyr det å være frelst i dag? Vi hører om mennesker som er «fotball-frelst» eller som blir «helt frelst» i møte med en kjent personlighet. Når viktige kristne ord blir tømt for mening blir det desto viktigere at kirken strammer grepet om dem.

Slik teller de nye kristne

MENIGHET

Hillsong Norge hadde 865 beslutninger for Jesus i 2017. Hva betyr egentlig det?

Et annet evangelium

MORGENANDAKTEN

Det er ikke så ofte jeg hører på morgenandaktene i radio lenger, de er mer til forargelse enn fornyelse – med noe få unntak. Men i dag (13.2) slo jeg på radioen i håp om å få med et godt ord ut i dagen. Jeg ble skuffet igjen.

Straffen lå på ham

TEOLOGI

Det er ingen oversettelsesfeil som ligger til grunn for Jesajas profeti om at Jesus skulle ta straffen for vår synd.

Murer

ANDAKT

De største murene finnes ofte i hver enkelt. Når vi ikke er forsonet med oss selv, er det vanskelig å være forsonet med andre.

Amazing Grace og læren - del 2

LIV OG DØD

Det disse menneskene ikke skjønner, er at læren er direkte knyttet til spørsmål om liv og død, frelse og fortapelse.

Økumenisk enhet og kjærlighet

dagensdebatt

Når Gud fremhever viktigheten av kjærlighetens betydning for menigheten på jord, uavhengig av tilhørighet, så er det ganske snodig å se hvorledes enkelte i lys av dette, hopper over denne kjærlighetens dimensjon.

Søke

ANDAKT

«Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham», sier Jesus.

Gode råd

ANDAKT

Bibelen er full av gode råd, også fra Jesus selv.

Nådebevegelsen Amazing Grace - universialisme og teologisk tåke

NÅDEBEVEGELSE

Jeg hadde i utgangspunktet tenkt at jeg ikke skulle dele dette innlegget fra bloggen min, men så har det vært såpass stor interesse på kort tid for tema, at jeg tror at det kanskje også kan være noen her som syns det er spennende lesning.

Menneskelig

ANDAKT

I Bibelens korteste vers, står det: «Jesus gråt.» Han var sann Gud og sant menneske, og gråt skikkelig. På gresk står det at han gråt høyt.

I mitt sted

ANDAKT

«… den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort», sier Johannes 6,37.

Kirken kan leve med uenighet

DEN NORSKE KIRKE

Mange har opplevd å møte harde hjerter i kirken. De har blitt fordømt for sin levemåte. Men kirken - også i nord - har de siste tiårene mistet både innflytelse og livssynsmonopolet - og ikke minst penger.

Bare to klasser

ANDAKT

Den gode nyheten er at verken du eller jeg trenger å havne i fortapelsen om vi tar imot Jesus. Måtte du søke Ham i dag og bli berget for tid og evighet.

Opplevelser med Gud, del 2

KRISTENLIV

Dette vitnesbyrdet handler om hvorledes Jesus kommer når man er sønderknust og desperat, og hvorledes Han gjør mørke om til lys, sinne om til yr glede - og hvorledes Han mirakuløst løste meg fra tobakken.

Når misjonsbefalingen blir dekonstruert

JESUS

Mens det tales mye om kjærlighet, toleranse og universielle menneskerettigheter, forties Bibelens klare budskap om synd og nåde, de to utganger av livet, korsets budskap og at jesus er eneste vei til frelse.

Full beskyttelse

ANDAKT

I Johannes 10,29 står det om den som følger Jesus: «Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min hånd.»

Befridd av Jesus

ANDAKT

«For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» (Rom 3,22–24)

En dag blir det for sent

ANDAKT

Det finnes en «siste rednings odde» for hvert menneske. Gud kaller og kaller oss til frelse. 


Opplevelser med Gud

KRISTENLIV

Jeg håper at mine opplevelser kan inspirere andre til å søke Jesus med et ærlig og åpent hjerte.

De vant et helt folk for Jesus

BIBELEN

I Papua Ny-Guineas dype jungel fikk Isa og Jack Douglas se pawaia-folket ta imot Jesus. Nå kommer nabostammene og ber om at de også må få høre.

Stå djevelen imot!

ANDAKT

Så skal vi i bønn og tro holde oss nær Gud, ta til oss hans ord og finne hjelp og støtte hos medkristne.

Tal, Herre, din tjener hører

lydhørhet

Samuel var altså en dommer. Bør vi som kristenfolk si ifra når urett begås? Eller skal vi bare snu ryggen til? Bør vi advare folk? Bruke det gule kortet?

«Stå ham imot, faste i troen»

ANDAKT

Løsningen ligger i å leve i lyset fra Guds ord, glede seg over Jesu frelsesbudskap og daglig be om å bli bevart i troen, håpet og kjærligheten.

Korset - en kamparena

ANDAKT

Forkynnelsen av Jesu seier over alle makter ble en stor trøst. Det er ikke djevelen, det er Jesus som har navnet over alle navn (Ef 1:19–23).

Tidens rop er vekkelse

SYNSPUNKT

Åndens fokus er å vekke fordi det kommer en dom og menneskene må vekkes til å forstå syndens og rettferdighetens realitet.

I vårt sted

ANDAKT

«Korset på Golgata er historiens og verdens midtpunkt».

Forvaltere

ANDAKT

Vi er kalt til å være Guds medarbeidere, og han er avhengig av oss. Hele vårt liv skal forvaltes til Guds ære.

Tilgivelse og nåde

Bokanmeldelse

Boken gir flere eksempler på forhold der tilgivelsens vei har løst opp i mange vanskelige menneskelige forhold, ikke minst i problemer og utfordringer innen nære relasjoner.

Grunnvollen

ANDAKT

«Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.» 1.Kor. 3,11.

«Ingen bryr seg om meg»

ANDAKT


Vi er verdifulle for Gud. Dyrebare i Guds øyne. Han ser oss og kjenner oss. Han tenker annerledes enn vi gjør og har en annen verdimålestokk.

Står evig fast

ANDAKT

«Gresset blir tørt, blomsten visner. Men vår Guds ord står fast til evig tid». Jesaja 40,8

«Jesus vil ha alle»

ANDAKT

Han kan ikke være passiv tilskuer. Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Vi er alle verdifulle og dyrebare i Guds øyne.

Det gamle og det nye

I fokus

Med åra har ettertanke og ransaking fått større plass, for ikkje å snakka om takk. Når eg ser tilbake blir eg fylt av takk, for eg ser Guds nåde og kjærleik i alt som har hendt.

Julerådene fra en psykolog

juleråd

Uroen øker hos mange i tiden mot jul, ifølge psykolog Egil-Arne. – Julen er nådens tid, sier han.

Gjennom Jesus

andakt

Disippelen Filip sier til Jesus: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?»

Overveldende nåde

ANDAKT

Den overveldende nåden er egentlig ikke en ødelagt kjøkkenkran. Men Guds eget hjerte som er helt i orden.

Synd og frelse – en analyse av katolsk og luthersk lære

Kristenliv

I Den romersk-katolske kirkes katekisme fra 1992 står det fine ting om arvesynden og syndefallets radikale konsekvenser for menneskeslekten. Men på et meget avgjørende punkt i læren om arvesynden ­skiller den katolske lære seg fra den lutherske lære.

Streng far?

ANDAKT

Brutte bilder av far kan byttes ut, i Hans gode nærvær, i den gode samtalen, og ved Jesu kors.

Ingen fordømmelse

ANDAKT

«Gå bort og synd ikke mer fra nå av», sa Jesus. Han mente alvor. Men «ingen fordømmelse» var favnen kvinnen trengte for å endre livet sitt.

Håp

ANDAKT

Tro, håp og kjærlighet holder hver av oss sammen.

Brønnmøte

andakt

Når Jesus møter oss, kan det motsatte skje av det vi skulle tro.

Stillhet

ANDAKT

God stillhet kommer ikke først og fremst av ytre stillhet, den handler om fred i hjertet. Og fred i hjertet er knyttet til fred med Gud.

Ledet ut av tåken

ANDAKT

«For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier.»

Evangeliet

ANDAKT

Hvis vi forkaster Ham, så finnes det ikke noe håp.

Herligste navn

ANDAKT

Sorgen og savnet var der, men han gikk til Jesus med begge deler. I andakten i dag har vi en sang til deg, som du kan lytte til.

Fullt fokus

ANDAKT

«Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen.»

Er du klar?

ANDAKT

Har du tenkt på at Jesus kommer igjen? Har du tenkt på at han kan komme når som helst?

Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?

Frelsesbønnen

FRELSE

Apg 2:38 Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.

Veien er åpnet

ANDAKT

Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. (Hebr. 10,19–20)

Gjennombrudd for evangeliet

SYNSPUNKT

Håpets festival i Oslo spektrum ble en suksess fra ende til annen. Over 7500 besøkende på festivalen og over 250 som søkte frelse, frelsesvisshet eller ønsket en ny overgivelse til Jesus etter forkynnelsen av Franklin Graham.

Blodløs teologi?

ANDAKT

Jesu blod på korset er Guds blod! Gud var selv i Kristus og forsonte verden med seg selv.

Reformasjonsjubiléet i omvendelsens glede

Luther

La oss begynne med en langvarig omvendelse, bort fra Lutherdommens nå overtydelige blindvei og tilbake til Luther og reformasjonens opprinnelige intensjon. 500 år er nok.

Å leve med 
oppgjøret i vente

prekenhåndboka

Kravstore hjerter er ikke lette å forene med misjonens hjerte-innstilling. Og ingen av oss har i virkeligheten krav på noe som helst fra Gud.

Et jubileum og et hjertesukk

debatt

Det verste med reformasjonsmarkeringen er alle fordommene fra folk som burde vite bedre.

Vær forberedt

ANDAKT

Men det største og alvorligste spørsmålet er jo, «Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Luk. 18,8.

Kyrkjesyn i lys av reformasjonen

reformasjonen

Den lutherske reformasjonen løfta fram forkynninga av lov og evangelium. Sjølv om eg sit i glashus, vågar eg å nemna at talarstolen må gis til personar med forkynnarnådegåve og åndeleg føresetnad.

Det sanne lys

ANDAKT

«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. – For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36,8 og 10.

Frihet i en mexicansk Volkswagen

Frelse

Det ser ikke ut til å finnes noen grense for Gud er rede til å gjøre for at noen som har mistet det livet Jesus døde for at vi skulle få leve, skal få det tilbake igjen!

Anstøt eller tillit

ANDAKT

«Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet» (2Kor 6,3).

Håpet som lever

ANDAKT

«Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet» (2Kor 3,12).

Død uten brodd

ANDAKT

Gud har aldri vært urettferdig og kommer heller ikke til å bli det.

Dommeren tar ansvaret

ANDAKT

«Men når vi blir dømt av Herren, blir vi irettesatt, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden.»