Bør Terje Tvedts bok bare hylles?

Terje Tvedt

Vår vurdering, etter å ha lest det Tvedt skriver om misjon generelt og NLM spesielt, er at professoren ikke opptrer særlig balansert. Det er påfallende at han ikke siterer fra noen offisielle dokumenter, men bruker en overskrift i Utsyn som ikke er særlig representativ.

Syv av ti ber rektorer si ja til skolegudstjenester

TRADISJON

«Det er rent flertall for skolegudstjenester i alle aldersgrupper, i alle regioner og blant begge kjønn. Tallene viser at det er ingen dissens i det norske folk.» Rektor Ellen Bergsland er overrasket.