For sårbar til å gå i menigheten

menighetsliv

Menighetsliv: Må man forlate menigheten når livet går i stykker? For mange er det regelen, heller enn unntaket.

«Sendt til en forandret verden»

debatt

I vår teneste, i vårt arbeid er det avgjerande at Han går med, at Han bygger «NLM-huset». For utan Han kan me djupast sett ingen ting gjera. Må me få eiga nærveret hans, nåden og signinga frå himmelen, også i tider som måtte koma.

Nå peker pilene oppover

nlm ung

For første gang siden 1980 
opplever Norges største misjonsorganisasjon oppgang i barne- og ungdomsarbeidet.

Samlet om veien videre

nyhetskommentar

Når det gjelder synet på forsamlingens plass kan det se ut for at NLM i betydelig grad ledes nedenfra.

Evne og vilje til målrettet satsing

lederartikkel

Kallsbevisstheten er fortsatt høyst levende, og mange tusen mennesker rundt i Norge kjenner tilhørighet til Norges største misjonsorganisasjon.

Kompakt stemning på åpningsmøte

nlm

«Nærmere» er tema når misjonsfolket samles i Vestfold disse dager. Lars Gaute Jøssang måtte gå veldig nærme for å se tråden han skulle klippe over, som en markering av at festen er i gang.

NLM og den kirkelige vinden

synspunkt

NLMs generalforsamling begynner tirsdag. Det er også startskuddet på et treårig strategiarbeid. Som organisasjon er vi i en av de viktigste endringsfasene vi har vært i siden oppstarten. Da gjelder det å gi rom for den gode og lange samtalen.

Tårer til frelse

bokanmeldelse

For noen ble bedehuset springbrettet til misjonstjeneste. For andre ble det veien bort fra troen. I boken «Sendt» viser NLM mot ved å la også de vanskelige historiene og dilemmaene slippe til.

– Vi voksne har et særskilt ansvar

debattkultur

– Alle stader er prega av ein kultur om kva som er innanfor og utanfor, seier Anette Sørensen Rege, som er rektor ved Nordborg skoler, Misjonssambandets skular på Finnsnes i Troms.

En luthersk misjonsorganisasjon

synspunkt

Så hører det også til NLMs bekjennelse at hver morgen og kveld skal «du tegne deg med det hellige kors og si: 
I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.»

#metoo i misjonen

lederartikkel

Misjonsorganisasjonene ser at folk melder raskere fra om trakassering. Dette kan være resultat av langsiktig holdningsarbeid.

Krenkelser fram i lyset

seksuell trakassering

Norges største misjonsorganisasjon velger å legge ubehagelige tall fram for generalforsamlingen.

– Var ikke en musikalsk familie

lovsang

Pinsehøvdingen David Østby (82) er lettere forundret over at sønnen David André (37) er blitt Norges mest populære lovsangsartist.

A- og B-medlemskap?

debatt

Det kan lett oppleves og tolkes slik at NLM-ere som melder seg ut av Dnk blir å regne som A-medlemmer i NLM, mens vi – NLM-ere som velger fortsatt å stå som medlem i Dnk – får et B-medlemskap i NLM.

Blir ny leder for NLM Utland

jobb

Hans Arne Sanna (38) har lang fartstid i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og kommer fra en stilling som regionleder i NLM Utland.

Den etiopiske misjonæren

kallshistorie

Mengesha Shetta fikk evangeliet forkynt av nordmenn som liten gutt. På et tidspunkt opplevde han et kall fra Gud om å gi noe tilbake til Norge.

Et krevende misjonsoppdrag

debatt

Fremdeles finnes de. Ja faktisk er det mer enn tre milliarder av dem. Mennesker som tilhører folkegrupper som aldri har blitt nådd med evangeliet. Vi er kalt til å nå dem med frihetens budskap.

Slik ber nordmenn på nett

digital bønnevegg

– For Gud er det ikke så nøye om det vi ber om er godt formulert, sier professor.

Når blir fine ord usunne?

åndelig manipulasjon

Misjonsbladet Utsyn har jaktet på historier om åndelig manipulering. Det viste seg at det var få av dem i egne rekker.

Slik samler du inn penger i 2018

kronerulling

Her er ekspertens tips til hvordan kristne organisasjoner kan bli bedre på digital «fundraising».

Røde tall for norsk misjon

økonomi

Flere misjonsorganisasjoner hadde millionunderskudd i 2017. Men én organisasjon går mot strømmen.

Myten om bekjennelsespliktens fortreffelighet

debatt

Det blir fra enkelte tatt til orde for at bekjennelsesplikten må gjeninnføres. Det vil ikke skje og det bør ikke skje. 
Problemet med bekjennelsesparagrafen er ikke at den er blitt fjernet, det er at den i det hele tatt ble innført.

Henter fram angsten og tvilen

åpenhet

Psykisk helse er et ikke-tema i mange kristne 
sammenhenger. Det ønsker 
disse to å få en slutt på.

Trekker seg i flagg-protest

israel-flagg

En sentral leder trekker seg 
i protest mot Misjonssambandets vedtak om å ikke heise det israelske flagget på sommerens generalforsamling.

Tok alle styreplassene

BRYNE

Flere organisasjoner bruker Bedehuset Saron på Bryne. Etter årsmøtet denne måneden er alle de seks faste styremedlemmene fra én organisasjon.

Stadig færre i Japan begår selvmord

selvmord

Tallet på selvmord i Japan har gått ned åtte år på rad. En norsk misjonær opplever at japanere får livslysten tilbake når de blir sett og hørt.

Troskap mot Ordet

BIBELEN

Jeg er en ihuga Israel-venn, og grunnen til det, ligger i Guds Ord, som sier at Gud gjorde de to til ett, altså jøden og hedningen er blitt ett i Kristus.

Fikk avslag på søknad om ny bibelskole på Karmøy

bibelskole

I to år har mannen bak det ferske trossamfunnet Norges Bibelkirke forsøkt å starte bibelskole på Karmøy. Utdanningsdirektoratet sier nei. Nå venter han på svar fra Kunnskapsdepartementet.

Milliarder til kristne aktører

offentlig støtte

Kristne organisasjoner og kirkesamfunn fikk nærmere tre milliarder i offentlige midler i 2016. 1,5 milliarder ble samlet inn i gaver.

Derfor bør vi heise flagg for Israel

LEDERARTIKKEL

Boikott-bevegelsen er blitt så sterk at Israel nylig så seg nødt til å stenge dens representanter ute fra landet for å svekke dem.

Fremdeles behov for norsk misjon?

lederartikkel

En kirke uten glød for misjon er en blodfattig kirke som er i ferd med å glemme grunnen til at den eksisterer.

Stadig færre langtidsmisjonærer

MISJON

Ferske tall viser ti prosent nedgang. Stram økonomi i Norge og større ekspertise ute trekkes fram som noen av årsakene.

Strammer inn punkt om tilgivelse

misjonen

I misjonens retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser ble punktet om tilgivelse nylig strammet inn. – Det må skje et oppgjør hvor ansvar 
og skyld er plassert, sier personalleder.

Misjonsorganisasjoner ble varslet om seksuelle krenkelser

KRENKELSE

I en kronikk i Dagen i fjor høst gikk generalsekretærene i fire misjonsorganisasjoner sammen om å utfordre personer i Kristen-Norge som hadde erfart overgrep og krenkelser om å ta kontakt og fortelle sine historier. Det førte til fire #metoo-varsler.

Mellomkirkelig råd, misjon og dialog

SYNSPUNKT

Det er ingenting i kronikken til Øyvind Åsland og Hjalmar Bø som MKR ikke er enig i, og i synet på islam kan jeg vanskelig se noen teologiske motsetninger mellom MKR og Misjonssambandet.

Misjonsgigant må finne ny styreleder

misjon

– Jeg tror det er sunt med et skifte nå, sier Lars Gaute Jøssang (60). Til sommeren går han av som styreleder i Nord-Europas største misjonsorganisasjon.

Ei anna historie

bokanmeldelse

– Om boka får like høg 
status som føredraget til Seip, er eg usikker på. 
At ho vil bli ståande som eit friskt og tankevekkande innkast i den norske samfunnsdebatten, er eg derimot ikkje i tvil om, skriv anmeldar Lars Gaute Jøssang om Terje Tvedts bok «Det internasjonale gjennombruddet».

Vil drive mer av kirkens ungdomsarbeid

den norske kirke

Kristne barne- og ungdomsorganisasjoner mener kirkens trosopplæring har satt dem på 
sidelinjen. Nå har de samlet 
seg om en ny offensiv.

Misjonen har ikke ansvar for islams vekst

LEDERARTIKKEL

Det er det liberalteologiske etablissementet i kirken - ikke norsk misjon - som har lagt forholdene til rette for islams økede innflytelse, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.

Å holde fast på kristen samlivsetikk

debatt

Norvald Yri retter kritikk, og en del retoriske spørsmål, til noen uttalelser jeg ga i Vårt Land 29. november om homofilt samliv. Heldigvis treffer ikke kritikken.

The same procedure as last year?

globalt perspektiv

Også i 2018 vil det vere nokon som aktivt bestemmer seg for å gjere noko nytt i livet. Endringa kan vere stor eller lita. Endringa kan innebere flytting til ein ny plass, anten det er i Norge eller utlandet.

Frykter for bedehuskulturen

trossamfunn

Fylkesmann Lars Sponheim er ikke enig med regjeringen, som vil frata små trossamfunn mulighet for statsstøtte.

Her lærer de å stole på Gud

bibelskole

Det var Elsa (11) som tok avgjørelsen da familien Hodne spurte seg selv om de skulle dra på bibelskole sammen.

Petter Dass-prisen til Olavsfestdagene

prisvinner

– Vi vil presentere kunst og kultur som forandrer oss og får oss til å se oss selv på en annen måte, sier direktør for Olavsfestdagene Petter Myhr.

Har lukket øynene i altfor lang tid

utenrikskommentar

#metoo har ført til at tusenvis av kvinner deler sine historier, og stadig flere miljøer havner i offentlighetens søkelys på grunn av en ukultur der kvinner blir utsatt for seksuelle overgrep og trakassering.

Katolsk lære er ikke i konflikt med Bibelen

teologi

Vi kunne ønske det i reformasjonsåret 2017 var mulig å presentere forskjellene mellom luthersk og katolsk teologi på en annen måte enn det Kvalbein legger opp til i sin tekst, med anklage om ubibelsk lære. Sannheten er nemlig den at Den katolske kirke lærer i samsvar med Guds åpenbaring.