Tilbake til katakombene

synspunkt

Kristendommen er et tilbakelagt stadium. Vi er på vei inn i en ny hedensk tid. Samfunnet er i ferd med å organisere en ny virkelighetsforståelse, og kirken har ingenting å sette opp imot dette.

...sender også jeg dere

globalt perspektiv

Hvorfor har 
misjon og misjonsorganisasjonene mistet så mye 
godvilje og 
nedslagsfelt i 
det norske folk?

Vi tror på mennesker

utenrikskommentar

Vi tror at det er en iboende kraft hos oss mennesker til å ville det gode og løfte hverandre opp fra det som holder oss nede.

– Listhaug gjør arbeidet vårt vanskelig

ASYLHØRING

– Det vil ramme oss i vårt arbeid på misjonsfeltene, hvis Listhaugs asylinnstramninger ikledd et kors rundt halsen er det som blir tolket å være kristen nestekjærlighet.

Alle må med

i fokus

Å styrke den folkelige oppslutningen om det langsiktige arbeidet for fattigdomsbekjempelse og en mer rettferdig verden blir vår største oppgave i tiden framover.

Plagiat-strid på kristen høgskole

utdanning

En ansatt ved NLA Høgskolen anklaget to kolleger for å plagiere forskningsarbeidene hans. De ble felt av en internt oppnevnt komité, men frikjent av et offentlig granskingsutvalg.

Hvordan støtte kristne i Midtøsten?

kronikk

Mellomkirkelig råd får i blant kritikk fordi vi ikke gjør nok for forfulgte kristne i Midtøsten. Den påståtte tausheten kan skyldes at vi ikke roper høyt med et forenklet budskap. For oss er det rådene fra våre partnere i Midtøsten og i det økumeniske fellesskapet som er styrende for arbeidet vårt, skriver Berit Hagen Agøy.

«Elsker nytelser høyere enn Gud»

dagens leder

Det er et stadig mer påtakelig fenomen at rikdommen vår ikke gjenspeiles i viljen til å gi. Både misjonsorganisasjoner og menigheter strever med å få økonomien til å gå i balanse, skriver Dagen på lederplass.

- Hun er modig som tør utfordre misjonen

Samfunn

- Jeg beundrer henne for at hun tør å gå til sak mot misjonsorganisasjonene, sier filmskaper Grete Salomonsen Hynnekleiv. Hun har selv opplevd seksuelle overgrep ved en av norsk misjons internatskoler i utlandet.