Mild og klar, sterk og sårbar

kommentar

Når vi leser om kontroversene rundt opprettelsen av NLA kan vi samtidig bli minnet om det motet og den standhaftigheten som pionerene demonstrerte.

Vurderer utbygging etter student-rush

utvidelse

Ansgarskolen i Kristiansand har doblet studentmassen på fem år. På et år har den private høyskolen økt fra 300 til 400 studenter.

Motstrøms hos NLA Høgskolen

søkertall

Færre vil bli lærere og journalister, viser tall fra Samordna opptak. Men hos NLA Høgskolen øker søkertallene på begge studiene.

Har fått lang liste med bispeønsker

stavanger

Bare én uke etter at Stavanger-biskop Erling Pettersen varslet sin avgang, har bispedømmerådet fått forslag til 61 kvinner og menn som kan overta.

Bønn for muslimene

leder

Nå vokser det frem livskraftige, kristne miljø i muslimske samfunn.

Veien til de mange rom

misjonsferd

Jesu ord om Veien, sannheten og livet driver fortsatt mennesker ut på misjonsferd til mørke og uopplyste kontinent.

Kan velge og vrake i stillinger

teologistudier

Solveig Træet (23) er en av 34 teologistudenter ved NLA Høgskolen i Bergen. Hun ser frem til et langt liv som prest.

Kirkesplittende vranglære

vigsel

Det som avgjer homofilisaka er det modus, det alvor og den styrke Bibelen avviser homofilt samliv med, den måten GT og NT er totalt samstemte i avvising og i styrken i avvisinga.

Skal forvalte milliarder

misjonsalliansen

Andreas Andersen er Misjonsalliansens nye leder, men finansmann er han ikke. Derfor er han glad for sine mange gode medarbeidere.

Hadia Tajik omtaler Allah som «Hun»

kontroversielt

«Jeg er født med et hode, og liker å bruke det. Hvis Gud ikke er enig, blir Hun og jeg nødt til å snakke sammen. Lenge.»

Her kommer martyrbibelen hjem til Madagaskar

forbudt bibel

STRAFFBART: Denne bibelen ble laget i en tid da kristne på øya ble forfulgt og måtte lese i den hellige skriften i skjul i grotter og huler.

Fire kristne høyskoler vil slå seg sammen

utdanning

De kristne private høyskolene Diakonhjemmet høyskole, Misjonshøgskolen, Haraldsplass Diakonale Høgskole og Høgskolen Betanien har siden i sommer sett på muligheten for en fusjon.

Trofast mot apostlenes lære

i fokus

Debatten om bibelsynet ved MF og ved Misjonshøgskolen tok mye spalteplass tidligere denne høsten. For egen del kjenner jeg behovet for å trekke noen slutninger.

Gi så skal dere få…

synspunkt

Vi kan bygge murer rundt landet vårt og byen vår fordi vi mener at vi har gjort oss fortjent til et godt liv i fred og ro for ubehagelige forstyrrelser. Så kan vi i en bisetning legge til at Statoil i 2011 satt igjen med nesten 14 milliarder kroner i overskudd kun etter selskapets oljevirksomhet i Angola, skriver Tomas Sundnes Drønen.

Kirkelig miljøkamp fra rett ende

dagens leder

Er grunnskaden at mennesket ser seg som en forvalter? Snarere er vel problemet at mennesket oppfører seg som en forbruker, skriver Dagen på lederplass.

Samlivsetikken og folkekirken

synspunkt

Vi kan ta på alvor at Den norske kirke er splittet og begynne å diskutere om det er andre måter å komme til rette med dette på enn å vente til den ene part har overkjørt den andre, skriver Knut Alfsvåg.

Teologi-professorer foreslår kompromiss

Kristenliv

KIRKEMØTET, Kristiansand: Både Misjonshøgskolens rektor Bård Mæland og professor Harald Hegstad ved Menighetsfakultetet vil ha forbønn for homofile - og la lørdag frem nye forslag.

- Jeg er en strateg

Kristenliv

Ingvar Torsvik (53) er ny generalsekretær i Normisjon. Han tar over etter Rolf Kjøde, som har ledet misjonsorganisasjonen i ti år.