– La oss ha både jøder og palestinere i våre bønner

Midtøsten-konflikten

Ofte sitter jeg igjen med et inntrykk av at folk ser litt for mye sort-hvitt på konflikten. Enten er du for palestinerne og mot jødene, eller så er du for jødene og mot palestinerne.

Samejubileum feires over hele landet

norge

Aldri før har samenes nasjonaldag blitt bredere markert enn når hundreårsjubileet for det aller første samelandsmøtet markeres over hele landet mandag.

– Kristne i Pakistan vet de lever på kanten

TERROR

Den lille minoriteten kristne i Pakistan er ikke ukjent med angrep og terror. NMSs representant for landet frykter mange av de hun møtte for en uke siden, ble rammet første påskedag.

Luftbro for forfulgte kristne

Synspunkt

Radikal islam har ført til at mange land er blitt utrygge for kristne og andre minoriteter. Norge bør være en trygg havn for disse.

Anmelder netthets

nyheter

For første gang har Antirasistisk Senter anmeldt enkeltpersoner for hatkriminalitet begått på internett. – Det er viktig å få domfellelser slik at vi går opp de juridiske grensegangene, sier Ervin Kohn.

Et ikke-demokratisk valg

myanmar

Når valglokalene i Myanmar åpner søndag, er det ikke sikkert Brang Shawng går for å stemme.

Myter om muslimer

frispark

Muslimer i Europa utgjør ikke noe enhetlig fellesskap, men er et broket lappeteppe av kryssende interesser.

Rasisme forkledd som misjon

kommentar

En misjonsorganisasjon ble det fremste redskapet for statens rasistiske politikk overfor en hel folkegruppe. Mandag fikk taterne endelig sin unnskyldning.

Majoritetstyranniet

synspunkt

Men stopp et øyeblikk. Er det bare kristne som blir forfulgt? Slett ikke, skriver Hans Aage Gravaas.

Fredsring rundt Oslo-moské

religion

En uke etter fredsringen rundt den jødiske synagogen i Oslo, skal det lørdag arrangeres fredsring rundt en av hovedstadens moskeer.

Hardt ut mot kontroversiell lov

israel

Israels tidligere president Shimon Peres (91) går hardt ut mot det nye lovforslaget som vil gjøre Israel til en jødisk nasjonalstat.

Offentlig omskjæring

Meninger

Vi vil an­be­fa­le både Barne­om­bu­det og Jenny Klin­ge å bruke de siste ukene frem mot Grunn­lovs­ju­bi­le­et til å tenke over om de vir­ke­lig vil ar­bei­de for en lov som i prak­sis fører til at jøder blir «ude­stengt fra ad­gang til Riget», skriver DAGEN på lederplass.

Annenrangs borgere

Meninger

Mel­din­ge­ne om at krist­ne må be­ta­le be­skyt­tel­ses­skatt i byen Raqqa i Syria, er ned­slå­en­de, men ikke over­ras­ken­de: Der isla­mis­ter fes­ter gre­pet, ser vi at krist­ne be­hand­les som an­nen­rangs bor­ge­re, skriver Dagen på lederplass.

- Utsettes for grusomme massedrap

Samfunn

Drapene på  rohingya-muslimene i Myanmar står i sterk kontrast til demokratiseringsprosessen i det tidligere militærdiktaturet. Siden an­gre­pe­ne star­tet skal hundre­vis ha blitt drept, og minst 145.000 ha blitt dre­vet på flukt. Myn­dig­he­te­ne i landet nekter å etter­fors­ke de vold­som­me an­gre­pe­ne og drapene mot be­folk­nin­gen.

Vollebæk ny leder av romaniutvalget

Samfunn

Tid­li­ge­re uten­riks­mi­nis­ter Knut Vol­le­bæk blir ny leder av ut­val­get som kart­leg­ger til­tak over­for ro­mani­fol­ket. Han tar i au­gust over etter se­nior­fors­ker As­bjørn Eide ved Norsk sen­ter for men­neske­ret­tig­he­ter.