Savner søken etter sannhet

kirken

Gregers Lundh synes det er ensomt å være mot vigsel av samkjønnede par i Hamar bispedømme.