Uenighet om samarbeid 
med liberale prester

likekjønnet vigsel

ImF fraråder «sterkt» å gå til gudstjeneste hvor det forkynnes liberal teologi. Misjonskirken lar menighetene selv bestemme om de vil samarbeide med såkalt homoliberale prester.

Abort-utspill møter motbør

kritikk

Kirkens Nødhjelp utfordrer KrF til å støtte trygg abort for sårbare jenter. Frikirkelige eiere er kritiske til utspillet.

Slutt å gi penger til Kirkens Nødhjelp

lederartikkel

Organisasjonen er kanskje kristen i navnet, men de har forlatt det kristne synet på menneskeverd for alt liv, også det ufødte.

Samejubileum feires over hele landet

norge

Aldri før har samenes nasjonaldag blitt bredere markert enn når hundreårsjubileet for det aller første samelandsmøtet markeres over hele landet mandag.

Utreder preses på åremål

høring

Metodistkirken har med hell hatt biskoper på åremål i mange år. Nå vil Den norske kirke utrede om de skal gå samme vei.

Frelsesarmeen mister menigheter

tilbakegang

Frelsesarmeen 
i Norge har lagt ned mer enn dobbelt så mange menigheter som de har startet siden 2000. – Vi må få opp dampen på grasrota, 
sier organisasjonen.

Mister kirkejobben ved utmelding

bispevedtak

– For strengt, mener fagforeningsleder etter at Bispemøtet skjerper kravet til medlemskap for ansatte i Den norske kirke.

Bruker ørene før munnen

forkynnelse

Et tilfeldig møte et busstopp i Trondheim minnet metodistenes biskop om noe helt avgjørende for forkynnere.

Vil ha åpnere kirkedører

metodister

Etter et halvår med debatt om homofile ekteskap tror prest Frøydis Grinna det kan bli mer feststemning når over 300 metodister i dag samles til Sommerfest.

Sliter med å bygge bro

metodistkirken

Prestene Dag Martin Østevold og Anne Grete Rørvik er uenige om homofili. De er enige om at det bunner i forskjellig bibelsyn.

Kontrollpanelet lyste rødt

sannhetens ord

Kristenleder Leif S. 
Jacobsen er bekymret for streng internjustis 
og fiendebilde av personer som fremfører kritikk.

Metodister i homostrid – igjen

generalkonferanse

Dyp uenighet om synet på samliv preger generalkonferansen til United Methodist Church. Utfallet kan få konsekvenser også i Norge.

Jubileum for Sangfesten

rekord

Gospelfestivalen Sangfesten arrangeres denne helgen i Flekkefjord for 10. år 
på rad, med rekordmange sangere på scenen.

Kvar er prestar og frikyrkjefolk i ekteskapskampen?

ekteskap

Spørsmålet om «vigsel» av likekjønna par i Den norske kyrkja (Dnk) er ei sak som gjeld langt utover Dnk. Det som no skjer her, vil difor ha smitteeffekt og ideologisk sprengkraft av svære dimensjonar.

Ny biskop: - Kirken har sett på kvinner som ugress

sør-hålogaland

De første kvinnelige prestene ble sett på som ugress, men heldigvis gav de ikke opp, sa Ann-Helen Fjeldstad Jusnes i sin første preken som biskop i Sør-Hålogaland.

Enhet og splittelse i kirken

kronikk

Uenigheten om homofili og likekjønnede ekteskap har satt fellesskapet på en hard prøve, både i Den norske kirke og i mange andre kirker verden over. Tross intense samtaler og diskusjoner synes dette 
å være spørsmål kristne mennesker ikke greier 
å enes om akkurat nå.

Fra steintavler til lesebrett

ny plattform

Barnepastor Kåre Skuland har en plan. Han vil for alvor ta trosopplæringen av barn i Frikirke-Norge inn i den digitale sfære.

Den bortkomne sønn

troshistorie

Den bortkomne sønnen er 
Alf Helge Greakers bibelske favoritthistorie. Den handler om 
ham selv.

Fire like slår fullt hus

andakt

Hos Jesus blir vi alltid velsignet med noe når vi kommer i tro. Og Jesus vet hva vi behøver, skriver Dag Martin Østevold.

Roser varslere 
på Betanien

årskonferanse

I kjølvannet av Betanien-saken oppfordrer Metodistkirken sine medlemmer til å si ifra om problematisk oppførsel, også hos ledere.

Fnyser av metodistenes påstander om Betanien

betanien

Svein Veland, som sitter i Betanien-styret for Metodistkirken, mener tillitsvalgt Arne Nakling kommer med injurierende påstander i brevene han har sendt til Stiftelsestilsynet. Det er Nakling helt uenig i.

Kirkene vokser 
– ledelsen er svak

afrika

To biskoper fra Vest-Afrika karakteriserer veksten for kristne kirker som «eksplosiv». Men 
manglende utdannet lederskap er en utfordring.

Først ebola
 - så
 hungersnøden

vest-afrika

Ebola-epidemien i Sierra Leone og Liberia er slått kraftig tilbake. Nå er en 
annen krise under oppseiling, forteller to biskoper på besøk i Norge.

Fordi du gjorde det rette

andakt

De valg vi tar får ofte uungålige konsekvenser, skriver andaktsholderen.

Tviler på
 at Betanien-styret 
ikke visste

betanien-saken

Tillitsvalgt synes det er merkelig at styreleder Christian 
Hysing-Dahl ikke kjente til den tidligere 
direktørens alkoholbruk på et tidligere tidspunkt.

Et rolig og fredfullt sinn

andakt

Den dagen kommer til hver og en av oss. Hvor uro og angst vil dominere hjertet og tanken og truer med å rive grunnen bort fra våre føtter. Slik var det også en tid for Jesu disipler.

En virkelig god nabo

andakt

Jesus møter en lovlærd mann. Han stiller Jesus et spørsmål. Det er godt å stille spørsmål. I hvert fall når det er oppriktig ment.

- Jeg gleder meg over utviklingen

Kristenliv

- Jeg tror ikke Ulf blir katolikk, men om det skulle skje ville han skrive historie, sier Leif Jacobsen, teolog og tidligere leder innenfor trosbevegelsen.

Bønneemner foran valget

Meninger

Nå nærmer det seg stortingsvalget 2013. Vi er takknemlige for å bo i et velfungerende 
demokrati, med fred og velstand. Vår bønn er at Gud fortsatt må få sin vei med vår nasjon!