Pride-ideologi i skolen

Pride

Pride-ideologi i den offentlige skolen vil bety at barn fra kristne familier, som ønsker å gi en bibeltro oppdragelse av sine barn, vil bli mobbeofre.

Han bygger Guds rike i Egypt

egypt

Hver dag opplever pastoren at trosfriheten blir krenket, men han har ikke tid til å slåss for egne rettigheter. Ikke nå. Han er opptatt med å utbre Guds rike.

Freder konservative kristne

religion

SV-lederen tror trusler 
om å inndra statstøtte kan få usunne 
religiøse aktører på bedre tanker.

Islamist ble fratatt statsborgerskapet

danmark

Dansk høyesterett har avgitt en historisk kjennelse der en straffedømt for første gang er blitt fratatt sitt danske statsborgerskap.

Urovekkende signaler

leder

Kampen mot terror må ikke føres så langt at staten selv blir en trussel mot innbyggerne.

Statens anke klar i løpet av mai måned

breivik-saken

Anders Behring Breivik soner ikke under umenneskelige eller nedverdigende forhold, mener Regjeringsadvokaten. Det vil være hovedgrunnlaget for statens anke av tingrettens dom.

Flere friskolesøknader etter lovendring

i fokus

Stortingsflertallet ga i 2015 åpning for flere typer friskoler ved å gjøre endringer i loven. Det har naturlig nok ført til et økt antall søknader om etablering. De fleste har søkt på et annet grunnlag enn kristent livssyn.

– Barn kan ikke få rett til dødshjelp

aktiv dødshjelp

Ledere for de funksjonshemmedes organisasjoner tar sterkt avstand fra å godta at barn og unge innrømmes rett til å avslutte livet når det blir for vanskelig.

Myanmar ved et veiskille

leder

Helgens valg i Myanmar blir omtalt som det første frie valget siden 1990, men et fullt ut fritt og demokratisk valg var det ikke. Utviklingen de neste ukene og månedene vil gi oss en pekepinn om hvor Myanmar er på vei.

Flukten fra Midtøsten

forfølgelse

Islamisering og ekstremisme skremmer kristne ut av landene i Midtøsten. Innen ti år er Irak tømt for kristne.

Noregs privatskulelov bryt menneskerettane

friskolelov

Noreg er et lite land i verdsmålestokk, både når det gjelder innbyggjartal og storleik. Likevel er vi kjent over heile verda for å være eit land som kjempar for menneskerettane, blant anna ved å gi Nobels fredspris til menneskerettsforkjemparar som Aung San Suu Kyi (bildet) og Nelson Mandela. Vi er også aktivt med internasjonalt i forhandlingar, for å skapa fred og få slutt på menneskerettsbrot.

Menneskeverd og menneskerett

Samfunn

- En lov som gjør en far ansvarlig fra befruktningsøyeblikket, er en lov som skal gi vern og beskyttelse for barnet. Det er barnet som er i fokus, skriver Anne Margrethe Lund.

Iraner overlevde hengning - skal henges igjen

Samfunn

Irans­ke Ali­reza M. over­lev­de da han skul­le hen­ret­tes ved heng­ning. Nå skal han hen­ges igjen, så fort han føler seg bedre, iføl­ge men­neske­retts­ak­ti­vis­ter.

Protestfest på Putins bursdag

Samfunn

I dag tennes OL-ilden i Moskva og Putin fyller 61 år. Dagen «feires» av homofile, miljøaktivister og menneskerettsforkjempere i Oslo og Trondheim.

Rekord i fredspris-nominasjoner

Samfunn

- Vi har mot­tatt 259 no­mi­na­sjo­ner, og blant dem er det 50 or­ga­ni­sa­sjo­ner, sier sek­re­tær og di­rek­tør ved No­bel­in­sti­tut­tet, Geir Lunde­stad.