Høsten da kvinnene sa stopp

lederartikkel

Jeg vil tro at de aller fleste kvinner, en eller flere ganger i livet, har opplevd grenseoverskridende adferd fra menn.

Reagerer på kjønns-kunst

oslo sentrum

I tre måneder har et enormt bilde av seks menn i undertøy dekket mye av fasaden på Oslo Sentralstasjon.

Forstå din mann og forstå din kvinne

samliv

Opplever du at relasjonen til partneren kan være vanskelig? Her kommer noen tips fra forfatteren av «Forstå din mann» og «Forstå din kvinne.»

Menn som ikke forstår kvinner

ny bok

På 20-årsbryllupsdagen fikk Lisbeth Hjortland en blomsterkvast fra Esso. Det inspirerte henne til å skrive boken «Forstå din kvinne.»

Homo i Midtøsten

frispark

Homofili blir ikke lenger tolket som ’bare’ sex, men som en vestlig pakkeløsning som ikke har noe med Midtøsten å gjøre.

Menn skygger unna overgrepssentre

overgrep

Overgrepsutsatte menn bør få egne ressurssentre, sier støttegruppe. Nå får de støtte fra helsepolitiker Kjersti Toppe (Sp).

Ber unge kvinner om råd

fns kvinnekommisjon i new york

De ville snakke om seksuelt misbruk, helsetjenester - og menn.

Menns og kvinners tjeneste

likestillingsideologi

Det hersker i dag stor forvirring om menns og kvinners tjeneste i hjem og i den kristne forsamling.

Etterlyser debatt om tredje kjønnskategori

nyheter

Flere partier, særlig ungdomspartier, ønsker å innføre en tredje kjønnskategori, men en debatt rundt følgene av dette er nærmest ikke-eksisterende.

Mener kirken er for feminin

fraværende

Jesus er en virkelig superhelt. Hvorfor går da så få menn i kirken? undrer offshoreprest Anne Berit Mathisen.

Ønsker flere kvinnelige pinsepastorer

årsmøte

Gina Gjerme tror ikke årsaken til mangelen på kvinnelige ledere kommer av kjønnsdiskriminering. Men hun mener 
bevegelsen har stort behov for kvinnelige 
ledermodeller.

Drømmen om en kristen mann

singelliv

De er kristne, single og over 30,
 og den biologiske klokken har begynt å tikke ...

Følelser, tradisjon eller teologi?

synspunkt

Vi overbeviser ingen om at et syn er rett dersom vi ensidig argumenterer ut fra følelser og tradisjon, skriver Erik Furnes.

Ikke bare noe tidsbestemt

synspunkt

Tenk hvor alvorlig den samme apostel som har hevdet den kristne frihet i Galaterbrevet, skriver om forskjell på menns og kvinners oppgaver, skriver Ragnar Andersen.

Menn som angrer kjønnsskifte

kjønnsskifte

Mikael og Orlando var menn, men ønsket å bli kvinner. De trodde de skulle finne sin sanne identitet etter kjønnsoperasjonen. Det gjorde de ikke. Nå angrer de.

Kun menn ledere i ungdomspartiene

Samfunn

Fra november er det kun menn som er øverste ledere i de syv største ungdomspartiene. - De fleste er ikke er så veldig maskuline, trøster Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy.

Et skritt i riktig retning

Meninger

I en konservativ tradisjon kan man gjerne ha sterke meninger, men man har ikke sosialistenens hang til å ville presse dem på alle andre.

125 millioner jenter kjønnslemlestet

Samfunn

Fryk­ten for so­si­al for­døm­mel­se er ho­ved­år­sa­ken til at kjønns­lem­les­tel­se fort­satt går i arv, skri­ver UNICEF i en fersk rap­port.

Skal vi ta en kaffe eller?

Kristenliv

I flere år har Morten Eikli holdt seminar om diverse tabubelagte tema, blant annet dating - og det på tross av at han selv er singel.

Pionér-menn ikke verdsatt

Kristenliv

Bedehus-Norge mangler ikke kvinner i topposisjoner, men menn som trosser Janteloven og gjør mer enn å stable stoler, mener ung kvinnelig ansatt i Indremisjonsforbundet.

Likestilling skaper større ulikheter

Samfunn

Økt like­stil­ling mel­lom menn og kvin­ner har hatt en uven­tet og util­sik­tet kon­se­kvens: Ulik­he­ten i dans­ke­nes inn­tek­ter har vokst de siste 30 årene.