Fornøyd med en K?

krle-faget

Noen ganger ser det ut til at representantene for KrF er fornøyde, bare de får beholde bokstaven K i KRLE-faget.

Aliens i lys av Bibelen

debatt

Er det liv på andre planter? Finnes romvesener? Hva sier Bibelen – er det rom for slik tro i et kristent verdensbilde?

Både sann og god

Lederartikkel

Den kristne tro kommer ikke bare under angrep fordi noen anklager den for ikke å være sann. En annen, og minst like aktuell anklage, er at den ikke er god. Begge deler fortjener bibelsk fundert ettertanke, samtale og motmæle.

Kjære 
Trine og Knut Arild

politikk

Jeg er ingen KrF eller Venstre-velger, men jeg har likevel en liten bønn til dere begge.

Vil ikke Brende svare?

israel-boikott

Har ventet på utenriksminister Børge Brendes sitt offentlige svar i 9 måneder.

Ateisten skiftet side

TRO

Tidligere var Leif Egil Reve blant dem som stilte vanskelige spørsmål til kristne. Nå vil han dele de gode svarene han fant.

Meningsfullt arbeid

dagensdebatt

De siste årene har det vært et økende fokus på at arbeidstakere trenger å oppleve mening gjennom det arbeidet de utfører.

Reformasjon i revers

reformasjon

Kirkemøtet vil sette Skriften til side i et spørsmål som dreier seg om Guds skaperordning, Guds vilje og frelsen. Kirken forkaster dermed det reformatoriske Skriftprinsippet, at Skriften alene skal være autoritet for tro, lære og liv. Det er et kirkesplittende vedtak.

Når ordene fanger

politikk

Landets nye justisminister er i ferd med å bli innhentet av sine egne ord og sin egen retorikk gjennom mange år.

Veien mellom avveiene

i fokus

Jeg mener det er en grøft å ufarliggjøre den tette koblingen som i økende grad gjør seg gjeldende mellom islam, vold og terrorisme.

Trump kritiserer FN etter Israel-vedtak

nyheter

Donald Trump kaller FN en klubb for folk som liker å prate og kose seg. Bakgrunnen for kritikken er Sikkerhetsrådets fordømmelse av Israels bosetninger.

Solberg: – Frps klimaskepsis er utfordrende

nyheter

At sju stortingspolitikere fra Frp vil endre partiprogrammet sitt tilbake til å bli klimaskeptisk viser mangel på kunnskap, mener statsminister Erna Solberg (H).

Visdommen er ren

andakt

Der hvor meningsytringer skiller, fragmenterer og ypper til strid – er visdommen fredselskende, føyelig og upartisk.

Om å forkynne gledesbudskapet

forkynnelse

Jeg har vitnet om Jesus og forsøkt å vise mennesker til ham. Det har jeg gjort både i ungdomstida, som misjonær og som prest –uten å ha brukt argumenter om frykt for fortapelsen.

Harde fronter i grønt oppgjør

miljø

Bare noen minutter etter at finansminister Siv Jensen presenterte forslaget til statsbudsjett for 2017 ble det klart at det kommer til å bli harde fronter mellom regjeringspartiene og støttepartiene når forhandlingene starter i finanskomiteen.

Gud har en plan

guds plan

Gud har alltid en plan, det viser Han gang på gang.

Hva skal vi gjøre?

leder

Det er naivt å tro at alt blir bedre bare man kommer seg ut av Den norske kirke.

Drømmen om total frihet

frispark

Et sivilisert samfunn bør ikke be mennesker som skal lindre smerte og helbrede sykdom om å bestemme når livet er tømt for mening.

På trygg grunn

lederartikler

Jeg takker Reidar Holtet for den muligheten han gjennom gårsdagens innlegg «Dagens profil» gir meg til å forklare og klargjøre, skriver Vebjørn Selbekk.

Den forsiktige motstandsbevegelsen

synspunkt

2015 er et helt avgjørende år for klodens framtid, og mer enn noen gang før kan kristne organisasjoner bidra til endring.

Malalas metode

utenrikskommentar

Skal terroren stoppes, må politiske og religiøse ledere heve seg over ulikhetene og søke sammen om løsninger. La Malala Yousafzai og Kallash Satyarthi vise vei!

Noregs privatskulelov bryt menneskerettane

friskolelov

Noreg er et lite land i verdsmålestokk, både når det gjelder innbyggjartal og storleik. Likevel er vi kjent over heile verda for å være eit land som kjempar for menneskerettane, blant anna ved å gi Nobels fredspris til menneskerettsforkjemparar som Aung San Suu Kyi (bildet) og Nelson Mandela. Vi er også aktivt med internasjonalt i forhandlingar, for å skapa fred og få slutt på menneskerettsbrot.

Til alt folket

i fokus

La julesbudskapet bli overført fra bestemor til barnebarn, fra kamerat til kamerat, fra bror til søster denne julen. Vær frimodig! Oppdraget er ditt.

Er skolen nøytral?

skolegudstjenester

Den årlige debatten om skolegudstjenester er i gang igjen, og tanken om å skape en såkalt «nøytral skole» er i vinden som aldri før. Om det er mulig å få til er en annen sak!

Nedbrytende bispetale fra Tunsberg

homofili

Biskop Per Arne Dahl er en formidler og forkynner av Guds nåde. I dobbelt mening av uttrykket. Men i hans nylig publiserte bok med den talende undertittelen «Den overraskende nåden» lar han dessverre nåden oppsluke det normative i Det Nye Testamentes lære om homofilt samliv.

Han hadde en drøm...

meninger

Da Martin Luther King jr. ble tildelt Nobels Fredspris i 1964, var han med sine 35 år den til da yngste som hadde fått denne prisen. Han fikk den for sin ikke-voldelige motstandskamp mot raseskillet i USA. Knapt tre år senere, torsdag 4. april 1968, var det en voldshandling som drepte ham. Han ble bare 39 år gammel. Mange følte at med ham ble ikke bare et menneske myrdet, men et håp og en visjon.

Å leve av forkynnelsen

Kristenliv

Men in­gen­ting kan er­stat­te en for­kyn­nel­se som maler bi­be­lens Kris­tus som for­so­ner og frel­ser, skriver Thor Fremmegård.

Putin taler med to tunger

Samfunn

Regimet preges fremdeles av et sterkt ønske om kontroll og et snev av religionspanikk, skriver Dagen på lederplass.