– Tapere blir helter for Allah

ISLAMISME

Islamforsker mener oppløsning av tradisjonell kultur er hovedårsaken til at ungdom trekkes mot radikal islamisme.

Visdommen er ren

andakt

Der hvor meningsytringer skiller, fragmenterer og ypper til strid – er visdommen fredselskende, føyelig og upartisk.

Om å forkynne gledesbudskapet

forkynnelse

Jeg har vitnet om Jesus og forsøkt å vise mennesker til ham. Det har jeg gjort både i ungdomstida, som misjonær og som prest –uten å ha brukt argumenter om frykt for fortapelsen.

Harde fronter i grønt oppgjør

miljø

Bare noen minutter etter at finansminister Siv Jensen presenterte forslaget til statsbudsjett for 2017 ble det klart at det kommer til å bli harde fronter mellom regjeringspartiene og støttepartiene når forhandlingene starter i finanskomiteen.

Gud har en plan

guds plan

Gud har alltid en plan, det viser Han gang på gang.

Hva skal vi gjøre?

leder

Det er naivt å tro at alt blir bedre bare man kommer seg ut av Den norske kirke.

Drømmen om total frihet

frispark

Et sivilisert samfunn bør ikke be mennesker som skal lindre smerte og helbrede sykdom om å bestemme når livet er tømt for mening.

På trygg grunn

lederartikler

Jeg takker Reidar Holtet for den muligheten han gjennom gårsdagens innlegg «Dagens profil» gir meg til å forklare og klargjøre, skriver Vebjørn Selbekk.

Den forsiktige motstandsbevegelsen

synspunkt

2015 er et helt avgjørende år for klodens framtid, og mer enn noen gang før kan kristne organisasjoner bidra til endring.

Malalas metode

utenrikskommentar

Skal terroren stoppes, må politiske og religiøse ledere heve seg over ulikhetene og søke sammen om løsninger. La Malala Yousafzai og Kallash Satyarthi vise vei!

Noregs privatskulelov bryt menneskerettane

friskolelov

Noreg er et lite land i verdsmålestokk, både når det gjelder innbyggjartal og storleik. Likevel er vi kjent over heile verda for å være eit land som kjempar for menneskerettane, blant anna ved å gi Nobels fredspris til menneskerettsforkjemparar som Aung San Suu Kyi (bildet) og Nelson Mandela. Vi er også aktivt med internasjonalt i forhandlingar, for å skapa fred og få slutt på menneskerettsbrot.

Til alt folket

i fokus

La julesbudskapet bli overført fra bestemor til barnebarn, fra kamerat til kamerat, fra bror til søster denne julen. Vær frimodig! Oppdraget er ditt.

Er skolen nøytral?

skolegudstjenester

Den årlige debatten om skolegudstjenester er i gang igjen, og tanken om å skape en såkalt «nøytral skole» er i vinden som aldri før. Om det er mulig å få til er en annen sak!

Nedbrytende bispetale fra Tunsberg

homofili

Biskop Per Arne Dahl er en formidler og forkynner av Guds nåde. I dobbelt mening av uttrykket. Men i hans nylig publiserte bok med den talende undertittelen «Den overraskende nåden» lar han dessverre nåden oppsluke det normative i Det Nye Testamentes lære om homofilt samliv.

Han hadde en drøm...

meninger

Da Martin Luther King jr. ble tildelt Nobels Fredspris i 1964, var han med sine 35 år den til da yngste som hadde fått denne prisen. Han fikk den for sin ikke-voldelige motstandskamp mot raseskillet i USA. Knapt tre år senere, torsdag 4. april 1968, var det en voldshandling som drepte ham. Han ble bare 39 år gammel. Mange følte at med ham ble ikke bare et menneske myrdet, men et håp og en visjon.

Å leve av forkynnelsen

Kristenliv

Men in­gen­ting kan er­stat­te en for­kyn­nel­se som maler bi­be­lens Kris­tus som for­so­ner og frel­ser, skriver Thor Fremmegård.

Putin taler med to tunger

Samfunn

Regimet preges fremdeles av et sterkt ønske om kontroll og et snev av religionspanikk, skriver Dagen på lederplass.