Den norske kirke og lokalmenighetene

KRONIKK

Det er egentlig et tankekors at det organet som ikke er forankret i et kirkedemokratisk valg – til forskjell fra menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøtet – har fått utviklet seg i en så mektig funksjon som det tilsynelatende synes som.

«Ikke forlat kirken»

Meninger

Bli i kir­ken, og ikke meld deg ut. Mitt ønske er at vi får et kon­ser­va­tivt fler­tall i Me­nig­hets­råd, Bispe­dømme­råd og Kirke­møtet som står på det som de bi­bels­ke for­fat­te­re hev­der, at et ek­te­skap er mel­lom en mann og en kvin­ne.

Kirken er blitt Samiras andre hjem

Kristenliv

Da assyriske Samira Bakoz Shlimon ble spurt om å sitte i menighetsrådet i Farsund kirke, kjente hun seg fullt og helt inkludert. - Kirken har blitt mitt andre hjem, forteller hun.