Mister vi de unge?

menighetsdoktoren

«Jeg har merket meg med fortvilelse at det er vanskelig å ta vare på ungdommer i 14-25 års alderen i våre kirker. Hvorfor må det være slik?»

Rutiner er viktig

menighetsdoktoren

Spørsmål: «En god kollega sa til meg at jeg må ha gode rutiner for å være ­effektiv. Selv liker jeg best å ta tingene som de kommer. Jeg er pastor i en middels stor ­menighet og innrømmer at jeg liker å ta ting på sparket. Hva tenker Menighets­doktoren om dette?»

Det beste stedet når livet er vanskelig

MENIGHETSDOKTOREN

«Det ser ut som om mange slutter i kirken når de eller noen av deres nærmeste får problemer. Burde det ikke være motsatt, at kirken er et godt sted å være når livet blir ekstra vanskelig?»

Innvandrere beriker kirkelivet

Menighetsdoktoren

«Hvorfor er det så vanskelig å integrere nye landsmenn i etablerte menigheter, og hvorfor etableres det så mange etniske menigheter i dag?»

En framoverlent leder

menighetsdoktoren

«Det kommer så mange forslag og ideer fra menighetens medarbeidere. Det tar pusten fra meg og jeg føler at jeg ikke klarer å følge opp alle forslagene. 
Hilsen en sliten menighetsleder.»

Misjon – en hjertesak

menighetsdoktoren

«Jeg er snart 85 år og går i en livskraftig bymenighet. Mye er forandret heldigvis. Det er flott å se unge mennesker i brann for Jesus selv om jeg må høre på Arne Aano i bilen på vei hjem fra gudstjenesten. En ting savner jeg likevel: 
Det snakkes sjeldent om misjon.»

Å se seg tilbake

menighetsdoktoren

«Jeg syns mange kristne er altfor opptatt av det som har vært. 
De fokuserer og dveler ved fortiden og glorifiserer ofte den. Men er det ikke 
framtiden vi skal være opptatt av da?»

Når bønnemøtet blir nedlagt

menighetsdoktoren

«Jeg er medlem i en ganske moderne frimenighet som ledes av en 
pastor i 30-åra. Kirken har ca. 150 aktive, en god andel er over 60, men etter at den nye pastoren kom så har det kommet til en del ungdom og barnefamilier. Onsdagens bønnemøte var en viktig samling for oss. Denne er nå lagt ned, og jeg er bekymret 
for utviklingen! Er ikke bønn viktig lenger?»

Hvorfor er Israel-forkynnelsen fraværende?

menighetsdoktoren

«Jeg hører nesten aldri forkynnelse om Israel og profetordet i menigheten. Jeg holder meg oppdatert på temaet gjennom blader og Israelstevner, men savner det i menigheten. Må det være slik?»

Den lille menigheten

menighetsdoktoren

Spørsmål: «Jeg er lærer og ledende eldste i en menighet i ei lita bygd. Jeg synes at mye av det som foreslås for å fremme vekst passer best på større menigheter med ressurser. Hva kan vi gjøre for å snu stagnasjon til vekst?»

Den relevante menighet

menighetsdoktoren

«Mange snakker om at menigheten må være relevant for moderne ­mennesker. Jeg synes det er vanskelig, og det kan være problematisk. Hva tenker 
dere om dette temaet?»

Hvordan få bedre ledere i menigheten?

menighetsdoktorene

«Jeg er pastor i en menighet i en mellomstor by. Det er ganske bra med folk på møtene, men jeg sliter med å få nok frivillige til å ta på seg lederansvar. Jeg må 
snart gjøre alt. Hva skal jeg gjøre?»

Hvordan få
 engasjerte ledere?

menighetsdoktoren

«Jeg er pastor i en menighet i en mellomstor by. Det er ganske bra 
med folk på møtene, men jeg sliter med å få nok frivillige til å ta på seg lederansvar. 
Jeg må snart gjøre alt. Hva skal jeg gjøre?»

Aldrende pastor

menighetsdoktoren

– Det verste som kan skje, er vedvarende taushet.

18 - 25 år, alderen der troen testes

menighetsdoktor

«Jeg har hørt at det er en stor utfordring å holde på de voksne ungdommene i ­menighetene. Mange forsvinner fra det kristne fellesskapet. Har menighetsdoktoren noen råd å gi overfor denne utfordringen?»

Nådegaver i kirken

menighetsdoktorene

«Ordet nådegaver vekker sterke negative følelser hos noen av medlemmene i menighetsrådet. De vil bare snakke om evner, anlegg og talenter og droppe hele ordet nådegave. Hvordan skal vi komme videre?»

Hjelp – kirken er full!

menighetsdoktoren

«Også denne julen venter vi mye folk i kirken. Dette er en fantastisk anledning til å nå mange mennesker med evangeliet, men vi føler ikke at vi har lyktes med dette i årene som har gått. Har menighetsdoktorene noen gode råd om hvordan vi kan ­formidle juleevangeliet slik at det når inn til hjertene hos mange som ikke har noe personlig forhold til Jesus?»

Når gudstjenesten 
splitter menigheten

menighetsdoktorenene

«Menighetsrådet og mange frivillige ønsker å fornye gudstjenesten 
med mer variert musikk og flest mulig involverte, mens presten helst vil holde 
tradisjonelle høymesser. Hva gjør vi?»

Prestens gudstjeneste?

menighetsdoktoren

«Menighetsrådet og mange frivillige ønsker å fornye gudstjenesten 
med mer variert musikk og flest mulig involverte, mens presten helst vil holde 
tradisjonelle høymesser. Striden dukker opp i stadig nye varianter og skaper ofte 
dårlig stemning på menighetsrådsmøtene. Hva gjør vi?»