Skal menigheten engasjere seg politisk?

MENIGHETSDOKTOREN

«I noen kristne sammenhenger er man veldig politisk bevisste. I andre sammenheng er politikk en ikke-sak. Hva mener menighetsdoktorene om dette?»

Den relevante menighet

menighetsdoktoren

«Mange snakker om at menigheten må være relevant for moderne ­mennesker. Jeg synes det er vanskelig, og det kan være problematisk. Hva tenker 
dere om dette temaet?»

Hvordan få bedre ledere i menigheten?

menighetsdoktorene

«Jeg er pastor i en menighet i en mellomstor by. Det er ganske bra med folk på møtene, men jeg sliter med å få nok frivillige til å ta på seg lederansvar. Jeg må 
snart gjøre alt. Hva skal jeg gjøre?»

Hvordan få
 engasjerte ledere?

menighetsdoktoren

«Jeg er pastor i en menighet i en mellomstor by. Det er ganske bra 
med folk på møtene, men jeg sliter med å få nok frivillige til å ta på seg lederansvar. 
Jeg må snart gjøre alt. Hva skal jeg gjøre?»

Aldrende pastor

menighetsdoktoren

– Det verste som kan skje, er vedvarende taushet.

18 - 25 år, alderen der troen testes

menighetsdoktor

«Jeg har hørt at det er en stor utfordring å holde på de voksne ungdommene i ­menighetene. Mange forsvinner fra det kristne fellesskapet. Har menighetsdoktoren noen råd å gi overfor denne utfordringen?»

Nådegaver i kirken

menighetsdoktorene

«Ordet nådegaver vekker sterke negative følelser hos noen av medlemmene i menighetsrådet. De vil bare snakke om evner, anlegg og talenter og droppe hele ordet nådegave. Hvordan skal vi komme videre?»

Hjelp – kirken er full!

menighetsdoktoren

«Også denne julen venter vi mye folk i kirken. Dette er en fantastisk anledning til å nå mange mennesker med evangeliet, men vi føler ikke at vi har lyktes med dette i årene som har gått. Har menighetsdoktorene noen gode råd om hvordan vi kan ­formidle juleevangeliet slik at det når inn til hjertene hos mange som ikke har noe personlig forhold til Jesus?»

Når gudstjenesten 
splitter menigheten

menighetsdoktorenene

«Menighetsrådet og mange frivillige ønsker å fornye gudstjenesten 
med mer variert musikk og flest mulig involverte, mens presten helst vil holde 
tradisjonelle høymesser. Hva gjør vi?»

Prestens gudstjeneste?

menighetsdoktoren

«Menighetsrådet og mange frivillige ønsker å fornye gudstjenesten 
med mer variert musikk og flest mulig involverte, mens presten helst vil holde 
tradisjonelle høymesser. Striden dukker opp i stadig nye varianter og skaper ofte 
dårlig stemning på menighetsrådsmøtene. Hva gjør vi?»