Til Norge for å lære nettvett

MEDIEBRUK

Mens nordmenn jakter på japanske Pokemon, dro en gruppe japanske pedagoger til Norge for å lære om digitale medievaner.