Mener Israel 
utnytter Holocaust

norgesbesøk

Kontroversielle Norman Finkelstein har turnert med Gazalegen Mads Gilbert. Denne uken er han i Norge.

Motstand for troens skyld

debatt

I julen møter vi en tekst som ikke bekommer oss vel. Jeg tenker på Stefanusdagen. Stefanus var kirkens første martyr, og dagen feires til minne om alle kirkens martyrer.