Barns tro må også telle

SYNSPUNKT

Vi er bekymret for at en lovparagraf som bokstavelig talt sier at barns religiøsitet ikke teller, på sikt vil bli definerende for politikken på feltet.

Petter Dass-prisen til Olavsfestdagene

prisvinner

– Vi vil presentere kunst og kultur som forandrer oss og får oss til å se oss selv på en annen måte, sier direktør for Olavsfestdagene Petter Myhr.