Har kyrkja eitt eller to våpen?

Kirken

Det er når mennesket, eller samfunnet, forherdar seg at lidinga oppstår. Dette har vi rundt oss alle stader til alle tider.

Luthers musikksyn

Musikk

Luther er flere steder inne på at den jordiske musikk er et ufullkomment uttrykk for den himmelske musikk.

Martin Luther er en feiring verdt

lederartikkel

Den protestantiske kirkefamilie burde bruke jubileet til å vende tilbake til de teologiske prinsippene som ble utmeislet gjennom reformasjonen: «Skrif­ten alene», «troen alene» og «nåden alene».

Misjon i reformasjonens vugge?

misjon

De gråt ikke av glede. Gråten var uttrykk for fortvilelse og sinne. Hvordan kunne sønnen bli så hjernevasket? Hvordan kunne han ødelegge livet på en slik måte?

Like død som Lasarus

frelse

Luther levner mennesket intet håp i seg selv. – Det gir frihet, sier tre Luther-entusiaster.

Kampen om Skriften (alene)

kronikk

Skal jeg oppsummere, må jeg likevel være ærlig og si at disse erkjennelsene har gjort «Skriften alene» mye vanskeligere å hevde. Og min opplevelse er at konservative protestanter på mange måter sliter her.

Misjonsselskapet og kvinnene

dagensdebatt

Som i det politiske liv ble organisasjonen og foreningene ledet av menn. I 1842 var kvinner juridisk underlagt mannlig formynderskap. Derfor kunne de ikke få stemmerett og sete i styrende organer.

Askekors hos pinsevenner

ASKEONSDAG

– Vi har behov for å gjenerobre en slitesterk etterfølgelse av Jesus, sier pastor Svartdahl i den urbane menigheten United Oslo.

Luthers mørke side kan ikke unnskyldes

synspunkt

Ved at vi kristne viser anger og sorg, i stedet for å teoretisere bort, eller legge lokk på antisemittismen som vokste fram i kirkefaderen, ville det positive budskapet hans ha funnet en dypere klangbunn.

Nå skal det for siste gang reformeres

reformasjon

Europa gjør seg klar til å feire reformasjonsjubileum til neste år. 500 år etter Luther er danske Torben Søndergaard mer interessert i en ny reformasjon.

Snarøyas bibelske skatter

BIBELSAMLER

I 1550 kostet 
en bibel en årsinntekt. Rolf Rasch-Engh i Bærum har 
en slik bibel samt tre til 
fra samme periode.

Professorale unnamanøvre og Martin Luther

debatt

Man skal som forsker holde tungen rimelig rett i munnen: Det er selvsagt ikke et poeng å demonisere Luther, like lite som det er å skrive en idylliserende hagiografi hvor kun det man sympatiserer med hentes frem.

Luther var ingen antisemitt

SYNSPUNKT

Luthers positive omtale av jødene var begrunnet i et ønske om å nå dem med evangeliet, og hans kritikk og polemikk var begrunnet i en forståelse av at dette ikke lyktes.

Vigsle av samkjønna par og kyrkjeleg medlemsras

Samfunn

Utviklinga! Den har vel framtida for seg! Ja, mun det? To av mine vener frå USA har vore prestar i ELCA, arnestad for lutherdom i USA. Men dei opplever at medlemstalet rasar nedover, som i Dnk, med forlatne kyrkjebygg.

Det koster å bekjenne

GUDS ORD

«Vår Gud han er så fast en borg» synger vi, men tenker kanskje ikke over at det for Luther var en blodig realitet når han skriver: «Og om vårt liv de tar, og røver alt vi har, la fare hen, la gå! Mer kan de ikke få. Guds rike vi beholder.»

Lutherske grunner til å forlate en luthersk kirke

teologi

Det er svært begrensede muligheter i å jobbe innenfor en kirke du er uenig i. Er du prest, fristes og tvinges du av kollega
forhold og menighetsreaksjon til å holde deg unna konflikttemaer i forkynnelsen.

Ikke 
småtteri

andakt

Slik omtalte min bestefar Jesu frelsesverk.

Abrahams etterkommere og Abrahams barn

kronikk

– At kirkefedre eller Luther eller kristne opp gjennom tidene har hatt et helt galt syn på jødene, fordrer vel ikke at vi skal la jødenes tolkning av sin egen historie ha førsterett? spør Anne-Margrethe Saugstad.

Samler på salmer

boksamling

Vidar Kristensen og Åge Haavik har hver sin store samling salmebøker. De står ikke kun til pynt i hyller 
og skap, men er brukslitteratur.

Den reformatoriske gjenoppdagelse

kronikk om tro

Noen forsøker å bli levende kristne ved å følge diverse oppskrifter, metoder, eller bud. Men, det de strever med fører til det motsatte av det de forventer, skriver Arne Helge Teigen.

Undervisning i tvil

Meninger

Espen Ottosen har gjennom tre debattinnlegg i Dagen forsvart en bibellesning som jeg opplever lar historisk-vitenskapelige teorier så tvil om Bibelens pålitelighet, skriver Andreas Årikstad.

Lunde + Luther = nesten sant

Kultur

I politiske kretser snakkes det for tiden om «fast følge». Noe lignende kan kanskje sies om den tette relasjonen mellom forlagene Lunde og Luther.