Svenskene likestiller egg og sæd

bioetikk

For å kunne tillate eggdonasjon kom svenskene fram til at sosiale relasjoner er viktigere enn genetiske.

Sverige får sin første kardinal

religion

Stockholm-biskop Anders Arborelius blir Sveriges første kardinal. Arborelius er blant fem nye kardinaler som pave Frans overraskende utnevnte søndag.