Kan en hest være en hund?

barnebok

I en svensk barnebok om transseksualitet blir leseren kjent med en mann som vil være en kvinne og en hest som vil være en hund.

Svenskene likestiller egg og sæd

bioetikk

For å kunne tillate eggdonasjon kom svenskene fram til at sosiale relasjoner er viktigere enn genetiske.