Liv Signe Navarsete: – Jesu fødsel betyr mye for meg

jul

– Jesu fødsel
 betyr mykje
 for meg og er kjernen i jule-bodskapen 
om kjærleik 
og håp, sier Liv Signe Navarsete. Dagen stilte et utvalg profilerte stortingsrepresentanter fem spørsmål om hvordan de feirer jul.

Vanunu til Norge

leder

Restriksjonene mot Mordechai Vanunu fremstår som tilleggsstraff. Norge bør invitere ham, og Israel bør la ham reise, skriver Dagen på lederplass.

Abort-reservasjon splitter Sp

Samfunn

Spørsmålet om fastleger skal ha mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, splitter Senterpartiets stortingsgruppe. To av de mest profilerte vil støtte et lovforslag fra regjeringen.

Senterpartiets muligheter

Samfunn

Enten Senterpartiet samarbeider til høyre eller til venstre, vil de måtte innta en rolle som korrektiv, skriver Dagen på lederplass.

Ekstraordinært Sp-lederskap

Samfunn

«Det er ikke selv­sagt at den nye le­de­ren blir en kris­ten odels­gutt fra Hed­mark», skriver Tor Weibye i denne samfunnskommentaren.

SV vil ha kommisjon etter Merkel-saken

Samfunn

På­stan­de­ne om at USA kan ha over­vå­ket Tysk­lands stats­mi­nis­ter Ange­la Mer­kel viser be­ho­vet for en over­vå­kings­kom­mi­sjon, mener SVs nest­le­der Bård Vegar Sol­hjell.

Hareide: Bingo å stemme Høyre

Samfunn

KrF-le­der Knut Arild Ha­rei­de be­skri­ver det som ren bingo å stem­me Høyre - med mind­re man øns­ker Frem­skritts­par­ti­et i re­gje­ring.

Strålende politiker-reality

Samfunn

TV2 treffer valgkamp-spikeren på hodet med sin realityserie der toppolitikere møter mennesker som opplever et samfunn som ikke er der for dem.

Setter politikere på prøve

Samfunn

Det er duket for alternativ valgkamp på TV2 når kanalen i helgen drar i gang programserien «Prøv mitt liv». Seks toppolitikere flytter inn hos mennesker som har store utfordringer i livet.

Seierskvinnen som tapte

Samfunn

KrFs nestleder Dagrun Eriksen har dratt i havn partiets største seiere de siste årene. Likevel ble hun vraket på hjemmebane.

Olje og EØS splitter dem

Samfunn

Synet på EØS-avtalens framtid, oljeaktiviteter i Nordområdene og tilbud om ultralyd for alle gravide er saker som vil skape problemer for det rødgrønne regjeringssamarbeidet neste periode.

Venstre om for Venstre?

Meninger

Vi tror ikke at en mer li­be­ral ori­en­te­ring i etis­ke spørs­mål vil sørge for at Venst­re får sine etter­leng­te­de syv pro­sent ved høs­tens valg.

KrF takker nei til Sp

Samfunn

Sp-leder Liv Signe Navarsete inviterer KrF med i et rødgrønt regjeringssamarbeid. KrF takker høflig nei.

KrF avviser rødgrønt frieri

Samfunn

De rødgrøn­ne kan glem­me alle for­søk på å få Kris­te­lig Folke­par­ti med på laget om de fort­set­ter etter val­get. Det gir nest­le­der Dag­run Erik­sen i KrF klar be­skjed om.

Sps landsmøte vil melde Norge ut av Schengen

Samfunn

Sp-lands­mø­tet ved­tok søn­dag et for­slag om å melde Norge av Schen­gen-sam­ar­bei­det om fel­les yt­ter­gren­se, men fri grense­pas­se­ring mel­lom de 26 land i Euro­pa som er med­lem­mer. Der­med blir det fram­vis­ning av pass ved gren­sen til Sve­ri­ge.

Navarsete til krig mot systemtvang

Samfunn

- We are sha­ken, but not stir­red. Med noen få set­nin­ger gjor­de Sp-le­der Liv Signe Na­var­sete seg fer­dig med Borten Moe-bo­ken. Res­ten av lands­møte­ta­len var en krigs­er­klæ­ring mot sys­tem­tvang og et for­svar for mot­makt.

Slår ring om den kristne kulturarven

Samfunn

- Vi skal se en­kelt­men­nes­ket sin si­tua­sjon, og aldri bli ar­ro­gant og tro at sys­te­met er vik­ti­ge­re enn men­nes­ket, sier Liv Signe Navarsete.

Navarsete: - Mye står på spill

Samfunn

- Det vil merkes i Norge hvis Senterpartiet ikke sitter i regjering, og viktige verdier vil miste et talerør, sa Sp-lederen i sin landsmøtetale.

- Eg fryktar ikkje sperregrensa

Samfunn

Partileiar Liv Signe Navarsete skal kjempe for å behalde den raudgrøne regjeringa ved neste val. Men først skal ho leike med barnebarna i påskefjellet.