Ateismen bet ikke på dem

øst-europa

Kommunistene mislykkes i å gjøre øst-europeerne gudløse. De identifiserer seg sterkere med ortodoks kristendom etter kommunismens fall, ifølge omfattende undersøkelse.

Derfor er Putin farlig

lederartikkel

Det er grunn til å advare kraftig mot beundringen av denne sterkt udemokratiske lederen.