«Bedehuskirker» og strategi for framtida

Synspunkt

Eg har djup respekt for menneskes teologiske overtyding. Eg lyttar gjerne til gode argument. Og eg er ikkje overtydd om at samkjønna vigsel er den eine rette vegen for kyrkja å gå.

Oppbrudd som smerter

kronikk

Dnk har valgt å følge tilpasningens vei. Det er trolig den eneste politisk farbare veien som folkekirke, men den demonstrerer folkekirkeideologiens teologiske umulighet.

Ny biskop i Oslo

lederartikkel

En kristen kirke må også legge evighetsperspektivet til grunn for både lære og praksis.

Sitter helt stille i båten

DEN NORSKE KIRKE

Med sin taushet har preses Byfuglien gjort det temmelig vanskelig å ha noe Nådens Fellesskap.

Nytt nei til ny vigselsliturgi

VIGSELSLITURGI

Mot menighetsrådets ønske vedtok Nærbø nei til bruk av ny liturgi for likekjønnede.

Slutter som prest i påsken

homostrid

Helge Standal slutter som prest etter vigselsvedtaket. Han føler ansvar for å skape uro.

Stortingspolitikeren møtte Jesus

kom til tro

Stefan Heggelund (H) er ateisten som møtte jesus. men i kristne menigheter kjenner han seg som en fremmedkulturell.

Vigselsstriden: Å koke en frosk

synspunkt

«Å koke en frosk» er en metafor med et enkelt budskap: Legger du en frosk i kokende vann, vil den straks hoppe ut. Tar du derimot frosken oppi en gryte med kaldt vann, og skrur varmen forsiktig på, vil du klare å koke frosken.

Sammen om misjon

synspunkt

Vedtaket i Kirkemøtet er ikke i samsvar med NMS sitt syn på likekjønnet ekteskap. Organisasjonen fremholder ut fra Bibelen at ekteskapet er en ordning mellom én kvinne og én mann.

Nordhaug og Dagen – samme ekteskapssyn?

innspill

Det er ei tilsniking å hevda at ein står saman om det klassiske ekteskapet når ein ikkje tek konsekvensane av det Bibelen seier om homoseksuelt samliv.

Homovigsel er et storbyfenomen

liturgiendring

Det er seks år siden vigsel for par av samme kjønn ble tillatt i Sverige. Slik er erfaringene.

Nå begynner vi å se konsekvensene

lederartikkel

Det blir vanskeligere når det er ens egen prest som går inn for en lære som strider mot Bibelen. Det er dette som nå skjer i Fjell.

Derfor meldte jeg meg ut av Den norske kirke

synspunkt

I dag ser vi at stadig flere forlater viktige sannheter i Jesu lære, fordi det oppleves svært krevende å holde fast på hans ord. Selv har jeg valgt å tro at Jesu lære ikke går ut på dato.

Aktive kirkegjengere forlater menigheten

vigselsliturgi

På Osterøy utenfor Bergen melder folk seg ut av Den norske kirke i frustrasjon. – Det er tunge tider, sier kirkevergen.

Et linjeskifte i Vårt Land

lederartikkel

Dagen står nå igjen som eneste dagsavis med det klassiske, kristne synet på ekteskapet.

Er homofil, støtter vigsels-nei

risør

Begge prestene i Risør har sagt nei til å vie homofile. – Det er uproblematisk, sier Ole Henrik Grønn som selv er homofil.

Politisk vurdering av ekteskapet i lovverket

kronikk

Den norske kirkes øverste organ – Kirkemøtet 
– har vedtatt liturgi som legger til rette for vielse 
av likekjønnede par. Hvordan skal et politisk parti – som KrF – vurdere situasjonen framover?

Skulle gjerne stått sammen

synspunkt

Norme skulle gjerne stått sammen med Dnk i utførelsen av misjonsoppdraget, men opplever nå at Kirkemøtets vedtak graver en dyp kløft mellom Dnk og den verdensvide evangelikale kirke.

Går ut av Kirkemøtet

utmelding

Vigselsvedtaket ble spikeren i kisten for delegat Aud Kvalbein.

Kirkeutmelding kan gi bemanningsproblemer

kristenliv

De mange utmeldingene fra Den norske kirke denne uken kan føre til bemanningsproblemer for kirken og krav om at ansatte slutter.

Kirkemøtets vedtak

Synspunkt

Det står altså ikke her at vi støtter likekjønnet vigsel, men at vi ikke ønsker slik vigsel. Det er noe ganske annet.

Her møtes de konservative

kirkemøtet

Konservativt nettverk tror det må et mirakel til for å hindre ny vigselsliturgi, men finner støtte i hverandre.

Mener kirken kan leve med uenigheten

evangeliet

– Hvis vi ikke forkynner evangeliet, er vi ikke kirke, sier Helga Haugland Byfuglien. Hun mener uenigheten i samlivsetikken ikke rokker ved forståelsen av nettopp evangeliet.

Kirkemøtet legger siste hånd på vielsesritualet

kristenliv

En lang ørkenvandring er over når Kirkemøtet nå vedtar ord og tekster som skal brukes for å vie homofile. Nå håper mange at den nyskilte kirken kan få ro fra striden.

Den siste ekteskapssøndagen

lederartikkel

Med simpelt flertall vil delegatene stemme ned det som i to tusen år har vært den verdensvide, kristne kirkes oppfattelse av hva et ekteskap er.

Nytt år og ny lære

innspill

Innan teologien og forkynninga opplever vi for tida at stadig fleire sentrale kristne ord, uttrykk og lærepunkt anten vert fornekta, nedtonte eller omtolka.

Kirke og stat klar for tvetydig skilsmisse

den norske kirke

1. januar skiller Den norske kirke og den norske stat lag etter nesten 500 års samliv. Men de to skal fremdeles pleie nær omgang. Altfor nær, mener noen.

Trump står fast på de konservative hovedsakene

usa

Donald Trump lovet søndag å raskt gjennomføre planene om å fylle ledige plasser i høyesterett, slå ned på innvandring og kutte skattene. Samtidig prøvde han å berolige urolige amerikanere.

Erfaringa og fortapinga

innspel

Debatten som går om fortapinga, har mange aspekt med seg. Eg vil her fokusera på argumentasjonsmåten hjå ein del av dei som seier det ikkje er grunnlag for å læra alles frelse. Er denne bibelforplikta, og utfaldar han innhaldet i dei tekstane som talar om dommen og fortapinga?

Når barrikadane blir brotne

DEN NORSKE KIRKE

«Vi fikk partnerskapsloven og deretter nåværende ekteskapslov, og da er det vigsel som er det relevante svaret når vi skal anerkjenne homofiles samliv.»

Massedemonstrasjon i Paris mot homoekteskap

frankrike

Titusenvis av demonstranter protesterte mot likekjønnet ekteskap i en massemønstring i Paris og oppfordret kandidatene i det kommende presidentvalget til å beskytte tradisjonelle verdier.

Mister kirkejobben ved utmelding

bispevedtak

– For strengt, mener fagforeningsleder etter at Bispemøtet skjerper kravet til medlemskap for ansatte i Den norske kirke.

Bispevisitas – ikke møt opp

debatt

Vranglære er ikke gale meninger, men åndelig gift. Ut fra Guds ord vil jeg derfor advare mot å sitte under Pettersens talerstol.

– Ikke bekymret for boikott

boikott

Misjonsledere i Rogaland ber folk holde seg borte fra Erling Pettersens gudstjenester. Biskopen selv merker ikke mye til boikott-oppfordringen.

Advarer mot hastverks-teologi

vigselsliturgi

Menighetsfakultetet er splittet i synet på ny vigselsliturgi, men advarer mot å gå for fort frem.

Når eksistensen blir utfordret

samfunnskommentar

Det er en naturlov at ungdommen skal utfordre det etablerte, foreldregenerasjonen og det de har vokst opp med. Men i iveren etter endring kan noen viktige perspektiver forsvinne.

Om å utfordre Herren

synspunkt

Kirkens og kristenfolkets fall bort fra Bibelen er ikke av ny dato. Fallet har pågått helt siden slutten av siste verdenskrig – altså en periode på 70 år.

Vil ikke bruke Skriften mot andre kristne

kirkerådet

Kristin Gunleiksrud Raaum er spent på utviklingen i Den norske kirke, men 
oppfordrer alle til å engasjere seg i sin
 lokale menighet.

Foran ImFs generalforsamling

leder

Likevel er det viktig at man våger å tenke langsiktig, slik at man kan ta kloke grep i forkant snarere enn å vente til forandringene tvinger seg frem.

Prester venter på liturgiavklaring

erklæring

276 ordinerte prester venter på avklaring etter homofilivedtaket, og flere av dem vil møtes for å drøfte saken.

Utmeldelsene fortsetter i KrF

misnøye

Etter KrF-leder Knut Arild Hareides deltakelse i Gay Pride har 164 meldt seg ut og 35 inn i partiet.

«Hva ville Lilletun gjort?»

pride-krisen

KrF-leder Knut Arild Hareide angrer ikke på sin Pride-opptreden 25. juni, men innser at han kunne 
kommunisert bedre internt.

Savner søken etter sannhet

kirken

Gregers Lundh synes det er ensomt å være mot vigsel av samkjønnede par i Hamar bispedømme.

Dette går gæernt, Hareide!

krf

Ved sin høyt profilerte Pride-deltagelse gjør Hareide et signal-valg i full visshet om hva den langsiktige forståelsen vil være.

Likekjønnet kirkelig vigsel i Bibelens lys

synspunkt

Som kristne er vi kalt til å møte alle medmennesker med vennlighet og respekt, uansett hvilken samlivsform man velger. Personer som kjemper 
med seksuelle følelser rettet mot samme kjønn, 
har krav på å bli møtt med forståelse.

Kirketopp deltar for første gang

oslo pride

– Det er en moralsk forpliktelse for meg, sier Kristin Gunleiksrud Raaum. Biskop reagerer på argumentasjonen.

Biskop Pettersen – domsforkynning og Guds kjærleik

innspill

Biskop Erling J. Pettersen har gitt beskjed om at han går av med pensjon om ikkje så lenge, og han er intervjua i Stavanger Aftenblad (11/6). Ein del av synspunkta hans i intervjuet er rimeleg dramatiske og teologisk radikale.

Advarer sterkt mot støttekutt

rammer skjevt

Borg-biskopen tror forslaget om å kutte støtten til trossamfunn kan ramme ortodokse kristne, buddhister og muslimer.

Skaper vanskelige forhold lokalt

synspunkt

Dette er ikke en konflikt mellom en «konservativ»­ og en «homoliberal» «fraksjon» i kirken med ulike «syn» på forholdet mellom mann og kvinne. Det dreier seg om å fastholde en klassisk kristen og økumenisk åpenbaringsforståelse.

– Frykter ikke for statsstøtten

integrering

KrF frykter ikke at kirkesamfunn som ikke vil vie homofile blir straffet når statsstøtten skal utredes.

4000 ut – 200 inn

den norske kirke

Ingen stor tilstrømming av medlemmer selv om Den norske kirke har tatt steg i liberal retning.

Statsstøtte til trossamfunn

leder

Det er ingen tvil om at det først og fremst er muslimske trossamfunn som kan bli rammet av slike innskrenkninger.

Freder konservative kristne

religion

SV-lederen tror trusler 
om å inndra statstøtte kan få usunne 
religiøse aktører på bedre tanker.

Ny biskop i Stavanger

leder

Noen markant konservativ biskop er det ikke grunn til å forvente – dessverre.

Har Gud virkelig sagt?

teologi

Liberal teologi hadde sitt utgangspunkt i synet på mirakler.

Tror etterfølger får det roligere

kirken

– Jeg tror oppgaven som biskop blir lettere for min etterfølger, sier biskop Erling Pettersen, som i dag varslet at han går av.

Garanterer bredden i kirken

liturgisaken

Kirkerådets leder forsikrer kritikerne om at rådet skal speile bredden i kirken, i for eksempel bispeutnevnelser. Rådsmedlem Jan Olav Olsen er håpefull.

Når Guds kjærlighet blir vigselsliturgi

synspunkt

Bibelen beskriver homofili som synd. Det er neppe bevisst at begge lesetekstene i forslaget til vigselsliturgi for likekjønnede, minner oss på nettopp det.

Hallaråker og Den norske kyrkja

kommentar

Til sist sist framhevar Karl Johan Hallaråker at ingen kan erstatta Dnk sin plass i det norske folket. Historisk er det udiskutabelt rett. I dag er det ikkje lenger sjølvsagt, særleg ikkje med tanke på den aktualiseringa han gir: «Denne etiske røysta må vi heller støtta opp om enn undergrav.» Då spør eg: Kva «etisk røyst» er det Dnk har lete lyda med styrke i det siste?