Guds tilgivende hjerteslag

prekenhåndboka

Både uendelig nådig syndsettergivelse og dom over den som ikke vil tilgi, skal prege Guds rike.

Er helvete bibelsk?

Helvete

Ordet helvete finnes faktisk ikke på grunnteksten, hvor det opprinnelige ordet er det fysiske stedsnavnet «Gehanna». I enkelte bibeloversettelser oversettes også «Hades» (dødsriket) og «Tartaros» (underverdenen) med ordet «helvete».