Radikal? Ikke nå lenger …

lederartikkel

Den normale oppbruddsprosessen kan bli ekstra krevende hvis man kommer fra et miljø med kjennetegn som skiller seg sterkt fra det tidstypiske.

Enden er nærmere

lederartikkel

Spekulasjoner om endetiden er ikke bra, men taushet er ikke bedre.

For at ondskapen ikke skal blomstre

LEDERARTIKKEL

Samtidig som vi igjen og igjen må advare mot en generell mistenkeliggjøring av muslimske miljøer, kan vi ikke overse at vår tids terror i stor grad ser ut til å ha en tilknytning til miljøer som i hvert fall selv hevder å være muslimske, skriver Dagen på lederplass.

Trumps farlige lefling med ytre høyre

lederartikkel

Det er dypt urovekkende å se at hvit makt-tilhengere, nazister og antisemitter nå får økt selvtillit i kjølvannet av responsen til Donald Trump.

Svar på spørsmålet, Hareide

lederartikkel

Det er ikke er godt lederskap når KrF-lederen på direkte spørsmål om man er for eller imot ekteskapsloven svarer at det får stortingsgruppen avgjøre.

Menneskeverd i Norge og i India

lederartikkel

Det burde skape ramaskrik i hvert eneste 8. mars-tog i hele verden, sier forfatteren, teologen og politikeren Erik Lunde om den store uretten som begås, når millioner av jentefostre velges bort og aborteres.

Norske mediers dobbeltmoral om Israel

lederartikkel

Hvorfor er terrordrapet på en fransk politimann terror, mens terrordrapet på to israelske politifolk ikke er terror?

Faren for relativisert teologi

lederartikkel

Det er ikke uten videre slik at nedtoningen av konfesjonell tilhørighet er av det gode.

Det mest kristelige som finnes

lederartikkel

Skal verdiene våre på noen måte kunne kalles kristne, må vi begynne med å anerkjenne Gud som skaper, og at selve livet er Guds gave.

Nazisters ytringsfrihet

lederartikkel

Det var et syn som fylte oss med vemmelse. Midt blant ferierende og lørdagshandlende barn og voksne i gågata i Kristiansand, marsjerte svartkledde nynazister.

Befriernes brutalitet bekymrer

lederartikkel

Midt i gleden over at Mosul er gjenerobret og IS er kraftig svekket både i Irak og Syria, vokser uroen over befriernes brutalitet. Menneskerettighetsorganisasjoner advarer mot at USA-trente irakiske styrker begår krigsforbrytelser.

Ansvar og konsekvenser

lederartikkel

Så langt har kravene om de ansvarliges avgang ikke kommet.

Liu Xiaobos minne

lederartikkel

Fredsprisen til Liu Xiaobo er den viktigste pristildelingen siden årtusenskiftet. Og den har ikke blitt noe mindre viktig etter hans bortgang.

Valgte troen, selv da det kostet alt

lederartikkel

Terroristene viser ingen nåde. Selv ikke da turen kommer til gruppens yngste passasjerer, barn i 
12–13-årsalderen.

Den kristne høfligheten

LEDERARTIKKEL

Hvorfor er det samfunnene med sterke kristne tradisjoner som er blitt de mest velfungerende og velstående? Og vil det forbli slik hvis de over en lav sko fortsetter å kvitte seg med sitt eget arvegods?

Alkohol, feriekos og forebygging

LEDERARTIKKEL

Det er visse ting man ikke bør gjøre i dagens Norge. Én av dem er å uttale seg kritisk til alkohol ved inngangen til fellesferien.

Den troen vi har fått

lederartikkel

Både kirken og troen blir uthulet og formløs hvis den skal romme alle menneskelige gudsforestillinger.

Den fysiske Dagen-arven

lederartikkel

I Dagen er vi stolte av å være Norges eldste kristne dagsavis. I snart hundre år har vi etter beste evne arbeidet for å gi ut en avis «på hel sannhets grunn», slik våre grunnleggere påla oss da avisprosjektet ble lansert i 1919.

En prests bekjennelse

lederartikkel

Deler man ikke sitt kirkesamfunns overbevisning, er det bedre for begge parter at veiene skilles.

Frigjøringen av Mosul

lederartikkel

Måtte dette bli starten på varig fred, ikke kimen til nye, endeløse konflikter.

Å miste Paradis av syne

lederartikkel

Vi har hatt noen helvetesdebatter i denne avisen. De siste dagene har vi kunnet lese saker som tilsier at det kan være grunnlag for flere.

Finnes det en fremtid for KrF?

lederartikkel

Faren for å falle under sperregrensen er økende. For KrFs del vil et slikt nederlag fort kunne bli skjebnesvangert.

Trafikk og etikk

LEDERARTIKKEL

De menneskelige lidelsene knyttet til både dødsfall og alvorlige skader kan ikke på noen måte måles i penger, skriver Dagen på lederplass.

Ansvar for en mer respektfull debatt

LEDERARTIKKEL

Debatten om omskjæring av gutter lærer oss også noe om sekularismens totalitære potensial, skriver Dagen på lederplass.

Et blått lys for KrF

LEDERARTIKKEL

Partiet har ikke greid å komme på offensiven igjen etter at de gikk ut av regjeringen, skriver Dagen på lederplass.

La oss bryte med ateismen

LEDERARTIKKEL

Selv om alle kristne tror at det finnes en Gud, så har våre liv en tendens til å vitne mot oss, skriver Dagen på lederplass.

Det som er sant

LEDERARTIKKEL

Alle som kaller seg kristne bør være ydmyke på egne vegne når det gjelder evnen til å gjenspeile evangeliet på en rett måte, skriver Dagen på lederplass.

Valgkamp i motbakke

lederartikkel

I regjeringsspørsmålet har KrF rett og slett malt seg opp i et hjørne.

Lederskapets pris og mulighet

LEDERARTIKKEL

Mer enn å granske den enkeltes hjerter og nyrer trenger vi å utvikle en åpenhetskultur som begrenser maktmisbruk og baner vei for evangeliets frihet, skriver Dagen på lederplass.

Truende trygghet

LEDERARTIKKEL

Utviklingen lar seg ikke stoppe. Men den må kontrolleres og styres.

Del med dem som sulter

LEDERARTIKKEL

De fleste av oss som bor i Norge i dag, forstår ikke egentlig hva det innebærer å være virkelig sulten.

En uforståelig selvmotsigelse

lederartikkel

Trusler mot aborttilhengere er med på å gi ja-til-livet-bevegelsen et ekstremismestempel den verken trenger eller fortjener.

Når kirkeledere nektes visum

lederartikkel

Den norske kristenheten kan aldri ha nok med seg selv. Vi er en naturlig del av den verdensvide, kristne kirke – de er en del av oss.

Ikke bare for ekspertene

LEDERARTIKKEL

Når vi drøfter spørsmål om selve livets betingelser, er det grunn til å utvise stor forsiktighet, skriver Dagen på lederplass.

Ny biskop i Oslo

lederartikkel

En kristen kirke må også legge evighetsperspektivet til grunn for både lære og praksis.

Hans kamp

lederartikkel

Kanskje kan aktører som Knausgård bidra til en mer åpen samtale.

Hegertun bidrar ikke positivt

LEDERARTIKKEL

Neste slag om samlivsteologien kan godt komme til å stå blant pinsevennene. Uttalelsene fra bevegelsens mest prominente teolog lover ikke godt, skriver Dagen på lederplass.

Kristen autoritet

LEDERARTIKKEL

Kjærligheten til Gud og kjærligheten til nesten henger uløselig sammen. De må ikke spilles ut mot hverandre, skriver Dagen på lederplass.

Haakon Lie i Seksdagerskrigen

lederartikkel

Da Israels statsminister kom for å ta det befridde Øst-Jerusalem i øyesyn ble han hilst velkommen av partisekretæren i Det norske arbeiderparti.

Virkeligheten på lokalplanet

LEDERARTIKKEL

En kristen kirke vil til enhver tid leve i et spenningsfylt forhold til sin egen samtid, skriver Dagen på lederplass.

En himmel over livet

lederartikkel

For har den som ikke bryr seg om det evige livet, egentlig bruk for frelsen?

– Vi er stolt av Dagen-leserne

LEDERARTIKKEL

Mange av våre lesere har engasjert seg og bidratt økonomisk til at jordmoren Ellinor Grimmarks sak fikk en lykkelig løsning, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.

Bør forlange slutt på terrorhyllest

LEDERARTIKKEL

Norske myndigheter bør forvente og forlange et dypt oppgjør med palestinsk omfavnelse av terror, skriver Dagen på lederplass.

Boken om Jesus

lederartikkel

For å forstå Bibelens betydning, må vi først og fremst forstå Bibelen som Guds ord.

Kristen tro og kulturkristendom

lederartikkel

Sann kristendom vil fungere som et kulturelt bolverk mot mange slags utglidninger. Men kristendommen er i sitt vesen ikke et politisk redskap.

Barnemassakren i Manchester

LEDERARTIKKEL

Ingen mål er for myke og ingen metode for grusom når jihad skal utkjempes for kalifatet, koranen og profetens ære, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.

Verdens viktigste vennskap

LEDERARTIKKEL

Donald Trumps reise i Midtøsten var symboltung, skriver Dagen på lederplass.

Den største drømmen

LEDERARTIKKEL

Det er først når evangeliet får slå rot i oss at vi virkelig forstår hva det er å være menneske.

Heltene i French-saken

LEDERARTIKKEL

Det er delte meninger om mannen som kom hjem til Norge på 17. mai, kan kalles for en helt. Men kvinnen som ventet på ham, er definitivt det, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass i Dagen.

Statens rolle overfor familien

LEDERARTIKKEL

Forhåpentligvis kan rettsprosessene i EMD bidra til å forbedre det norske systemet og gjøre oss bedre i stand til å ta vare på hverandre, skriver Dagen på lederplass.

Flørt med uklare hensikter

lederartikkel

«Kristne velgere tror gjerne godt om folk, men dumme er de ikke. De gjennomskuer Frps motiv for å flørte med kristenfolket, hvis det er en strategi for å ramme muslimene», skriver Dagen-redaktør Kari Fure på lederplass.

De som LO ikke vil boikotte

lederartikkel

I et Midtøsten preget av krig, krise, kaos og religiøs ekstremisme, har LO funnet ut at det er på sin plass å boikotte regionens eneste nasjon med velfungerende demokrati, rettsstat, ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling.

En ny jødeparagraf

lederartikkel

Et omskjæringsforbud av den typen Frp nå har vedtatt, vil i praksis fungere som en ny jødeparagraf.

«Forandrings skygge følger tro min vei»

lederartikkel

Vi utfordres alle til å velge hva vi vil legge vinn på. Hva vi vil fremheve som vakkert og verdifullt. Hva vi vil ta vare på. Det skjer ikke av seg selv.

Norske penger til terrorstøtte

LEDERARTiKKEL

Hvorfor i all verden skal våre skattepenger bidra til å lønne palestinske terrorister? spør Vebjørn Selbekk på lederplass.

Nettverk for konvertitter

LEDERARTIKKEL

At vi i det hele snakker om temaet, skyldes det gledelige faktum at flere muslimer enn noen gang kommer til tro på Jesus som herre og frelser, skriver Dagen på lederplass.

Når vi glemmer menneskeverdet

lederartikkel

Fra et kristent ståsted er det umulig å måle menneskeverdet ut fra hvilken etnisk, religiøs eller sosial gruppe noen tilhører.

Nytt håp for frivilligheten

LEDERARTIKKEL

Det er meningsløst at frivillig innsats, hva det enn handler om, skal belastes med skatter og avgifter, skriver Dagen på lederplass.

Aps grunnleggende misforståelse

lederartikkel

Det er leit at unge sosialdemokrater har et så negativt syn på den kristne tradisjonens betydning i dag.

Sultan Erdogans nye Tyrkia

LEDERARTIKKEL

Dagen er en sterk motstander av norsk medlemskap i EU, men vi er like skeptisk til et tyrkisk, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.

Mer gudsfrykt i politikken

LEDERARTIKKEL

Vi trenger mer gudsfrykt, ikke mindre. Både i den enkeltes liv, og i samfunnet. Også i politikken, skriver Dagen på lederplass.

Sosialdemokratisk liberalitet

lederartikkel

I realiteten fremstår disse politikerne med en misjoneringsiver som de ville sett svært negativt på om den kom fra religiøse miljøer.