Valgte troen, selv da det kostet alt

lederartikkel

Terroristene viser ingen nåde. Selv ikke da turen kommer til gruppens yngste passasjerer, barn i 
12–13-årsalderen.

Lederskapets pris og mulighet

LEDERARTIKKEL

Mer enn å granske den enkeltes hjerter og nyrer trenger vi å utvikle en åpenhetskultur som begrenser maktmisbruk og baner vei for evangeliets frihet, skriver Dagen på lederplass.

Truende trygghet

LEDERARTIKKEL

Utviklingen lar seg ikke stoppe. Men den må kontrolleres og styres.

Del med dem som sulter

LEDERARTIKKEL

De fleste av oss som bor i Norge i dag, forstår ikke egentlig hva det innebærer å være virkelig sulten.

En uforståelig selvmotsigelse

lederartikkel

Trusler mot aborttilhengere er med på å gi ja-til-livet-bevegelsen et ekstremismestempel den verken trenger eller fortjener.

Når kirkeledere nektes visum

lederartikkel

Den norske kristenheten kan aldri ha nok med seg selv. Vi er en naturlig del av den verdensvide, kristne kirke – de er en del av oss.

Ikke bare for ekspertene

LEDERARTIKKEL

Når vi drøfter spørsmål om selve livets betingelser, er det grunn til å utvise stor forsiktighet, skriver Dagen på lederplass.

Ny biskop i Oslo

lederartikkel

En kristen kirke må også legge evighetsperspektivet til grunn for både lære og praksis.

Hans kamp

lederartikkel

Kanskje kan aktører som Knausgård bidra til en mer åpen samtale.

Hegertun bidrar ikke positivt

LEDERARTIKKEL

Neste slag om samlivsteologien kan godt komme til å stå blant pinsevennene. Uttalelsene fra bevegelsens mest prominente teolog lover ikke godt, skriver Dagen på lederplass.

Kristen autoritet

LEDERARTIKKEL

Kjærligheten til Gud og kjærligheten til nesten henger uløselig sammen. De må ikke spilles ut mot hverandre, skriver Dagen på lederplass.

Haakon Lie i Seksdagerskrigen

lederartikkel

Da Israels statsminister kom for å ta det befridde Øst-Jerusalem i øyesyn ble han hilst velkommen av partisekretæren i Det norske arbeiderparti.

Virkeligheten på lokalplanet

LEDERARTIKKEL

En kristen kirke vil til enhver tid leve i et spenningsfylt forhold til sin egen samtid, skriver Dagen på lederplass.

En himmel over livet

lederartikkel

For har den som ikke bryr seg om det evige livet, egentlig bruk for frelsen?

– Vi er stolt av Dagen-leserne

LEDERARTIKKEL

Mange av våre lesere har engasjert seg og bidratt økonomisk til at jordmoren Ellinor Grimmarks sak fikk en lykkelig løsning, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.

Bør forlange slutt på terrorhyllest

LEDERARTIKKEL

Norske myndigheter bør forvente og forlange et dypt oppgjør med palestinsk omfavnelse av terror, skriver Dagen på lederplass.

Boken om Jesus

lederartikkel

For å forstå Bibelens betydning, må vi først og fremst forstå Bibelen som Guds ord.

Kristen tro og kulturkristendom

lederartikkel

Sann kristendom vil fungere som et kulturelt bolverk mot mange slags utglidninger. Men kristendommen er i sitt vesen ikke et politisk redskap.

Barnemassakren i Manchester

LEDERARTIKKEL

Ingen mål er for myke og ingen metode for grusom når jihad skal utkjempes for kalifatet, koranen og profetens ære, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.

Verdens viktigste vennskap

LEDERARTIKKEL

Donald Trumps reise i Midtøsten var symboltung, skriver Dagen på lederplass.

Den største drømmen

LEDERARTIKKEL

Det er først når evangeliet får slå rot i oss at vi virkelig forstår hva det er å være menneske.

Heltene i French-saken

LEDERARTIKKEL

Det er delte meninger om mannen som kom hjem til Norge på 17. mai, kan kalles for en helt. Men kvinnen som ventet på ham, er definitivt det, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass i Dagen.

Statens rolle overfor familien

LEDERARTIKKEL

Forhåpentligvis kan rettsprosessene i EMD bidra til å forbedre det norske systemet og gjøre oss bedre i stand til å ta vare på hverandre, skriver Dagen på lederplass.

Flørt med uklare hensikter

lederartikkel

«Kristne velgere tror gjerne godt om folk, men dumme er de ikke. De gjennomskuer Frps motiv for å flørte med kristenfolket, hvis det er en strategi for å ramme muslimene», skriver Dagen-redaktør Kari Fure på lederplass.

De som LO ikke vil boikotte

lederartikkel

I et Midtøsten preget av krig, krise, kaos og religiøs ekstremisme, har LO funnet ut at det er på sin plass å boikotte regionens eneste nasjon med velfungerende demokrati, rettsstat, ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling.

En ny jødeparagraf

lederartikkel

Et omskjæringsforbud av den typen Frp nå har vedtatt, vil i praksis fungere som en ny jødeparagraf.

«Forandrings skygge følger tro min vei»

lederartikkel

Vi utfordres alle til å velge hva vi vil legge vinn på. Hva vi vil fremheve som vakkert og verdifullt. Hva vi vil ta vare på. Det skjer ikke av seg selv.

Norske penger til terrorstøtte

LEDERARTiKKEL

Hvorfor i all verden skal våre skattepenger bidra til å lønne palestinske terrorister? spør Vebjørn Selbekk på lederplass.

Nettverk for konvertitter

LEDERARTIKKEL

At vi i det hele snakker om temaet, skyldes det gledelige faktum at flere muslimer enn noen gang kommer til tro på Jesus som herre og frelser, skriver Dagen på lederplass.

Når vi glemmer menneskeverdet

lederartikkel

Fra et kristent ståsted er det umulig å måle menneskeverdet ut fra hvilken etnisk, religiøs eller sosial gruppe noen tilhører.

Nytt håp for frivilligheten

LEDERARTIKKEL

Det er meningsløst at frivillig innsats, hva det enn handler om, skal belastes med skatter og avgifter, skriver Dagen på lederplass.

Aps grunnleggende misforståelse

lederartikkel

Det er leit at unge sosialdemokrater har et så negativt syn på den kristne tradisjonens betydning i dag.

Sultan Erdogans nye Tyrkia

LEDERARTIKKEL

Dagen er en sterk motstander av norsk medlemskap i EU, men vi er like skeptisk til et tyrkisk, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.

Mer gudsfrykt i politikken

LEDERARTIKKEL

Vi trenger mer gudsfrykt, ikke mindre. Både i den enkeltes liv, og i samfunnet. Også i politikken, skriver Dagen på lederplass.

Sosialdemokratisk liberalitet

lederartikkel

I realiteten fremstår disse politikerne med en misjoneringsiver som de ville sett svært negativt på om den kom fra religiøse miljøer.

Barna minner oss om Gud

lederartikkel

Hvis Gud er livets giver, og hvis barna er en gave fra Gud, gjør det mye med hvordan vi ser på oss selv og på samfunnet.

En samfunnsfiende

LEDERARTIKKEL

Ubaydullah Hussain smiler helt sikkert i skjegget over de dumme vantro som i praksis har vært med på å finansiere hans samfunnsfiendelige virksomhet, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass i Dagen.

Mitt liv som klovn

LEDERARTIKKEL

Kristelig Folkepartis leder, Knut Arild Hareide, har i løpet av få dager opptrådt mer som klovn og underholder enn som en toppolitiker. Et spørsmål som melder seg i den sammenhengen er hvorvidt han, partiet han leder og politikere generelt er tjent med det rollebyttet.

Fiskeselger Erna Solberg

LEDERARTIKKEL

Fisk er viktigere enn menneskerettigheter for statsminister Erna Solberg.

Derfor er Putin farlig

lederartikkel

Det er grunn til å advare kraftig mot beundringen av denne sterkt udemokratiske lederen.

Det muliges tyranni

lederartikkel

Mennesket kan fort bli sin egen verste fiende, ikke minst hvis vi lar det teknologisk mulige styre politikken.

Urovekkende signaler fra Høyre

LEDERARTIKKEL

Vi savner ideologisk klarsyn i spørsmål som angår ytrings- og samvittighetsfrihet, skriver Dagen på lederplass.

En menneskeskapt katastrofe

LEDERARTIKKEL

Kontrasten kunne knapt vært større. I juni 2011 feiret folket i Sør-Sudan at de endelig hadde fått sin selvstendighet. I dag er den unge staten på randen av kollaps.

Nå truer han oss på livet

lederartikkel

Tyrkias president Erdogan bruker det muslimske terrorproblemet som et ris bak speilet for å presse sin vilje igjennom.

Forbønn for forfulgte og forfølgere

LEDERARTIKKEL

«Be for oss!» er ofte det første svaret Berit Hagen Agøy får når hun spør kristne som lever under ekstreme forhold, om hvilken hjelp og støtte de trenger.

Diktaturet rykker nærmere

LEDERARTIKKEL

Det er dypt bekymringsfullt når presidenten i NATO-landet Tyrkia, Recep Tayyip Erdogan, med full fart kjører nasjonen i retning et diktatur og enmannsvelde.

Barna som ikke kommer

LEDERARTIKKEL

I kristen tenkning er ikke barn en byrde vi påfører oss selv, men en gave og en oppgave fra Gud.

Det er radikalitet vi trenger

lederartikkel

Jeg har liten tro på at det er konservatisme som kommer til å redde kirken i Norge. Det vi trenger er en ny radikalitet.

Også Høyre-kvinner kan være Jesuskvinner

LEDERARTIKKEL

JesusKvinner er en positiv og samfunnsbyggende bevegelse som absolutt fortjener besøk av statsministeren, skriver sjefredaktør Vebjørn Selbekk.

Forfulgt og uten beskyttelse

LEDERARTIKKEL

Nå skjer det i Egypt, det som har skjedd tidligere i Irak, i Syria og i Nigeria: Radikale islamister angriper kristne og driver dem på flukt, og verdenssamfunnet er handlingslammede tilskuere.

«Fake news» og den viktige journalistikken

LEDERARTIKKEL

Hvis aktørene selv får full kontroll på informasjonsflyten, er det nærmest garantert at korrupsjon i ulike former vil tilta. Derfor er det viktig at journalister tar jobben sin på det største alvor, og at vi som samfunn arbeider for at pressen også i fremtiden får gode arbeidsvilkår, skriver Dagen på lederplass.

Ernas hodepine

lederartikkel

Hvis Solberg skal bli den første Høyre-statsministeren som sitter i to hele perioder, krever det helt usedvanlige politiske evner.

Jenters jag etter å bli likt

lederartikkel

Du skal ha psyke av stål og betong for å komme deg gjennom ungjentekulturen uten varige sår på sjelen.

Listhaugs kors

LEDERARTIKKEL

Heldigvis er denne typen angrep på en politikers religiøse oppriktighet sjelden her i landet, skriver sjefredaktør Vebjørn Selbekk.

Russelåter og kvinnesyn

LEDERARTIKKEL

Vi må aldri glemme at voldelige handlinger har sitt utspring i bakenforliggende holdninger, skriver Dagen på lederplass.

Tilbakeskritt for de aller minste

LEDERARTIKKEL

De er de aller minste blant oss. De er mer truet enn noen gang i historien. Og det paradoksale er at trusselen blir fremstilt som fremskritt, skriver Dagen på lederplass.

Åpen Folkekirke bruker sin makt

lederartikkel

Bispevalget i Nidaros gir en forsmak på hva har i vente i en Åpen Folkekirke-styrt kirke, skriver Dagen på lederplass.

Når kristne snakker mindre om Jesus

LEDERARTIKKEL

Skeies analyse handler ikke å om å telle hvor mange ganger navnet Jesus blir nevnt i andakter eller prekener.

De brennende hjerters sak

LEDERARTIKKEL

Det handler ikke først og fremst om kroner og øre, men om å ville dele med andre den gleden man selv har fått del i.

I denne søte fastetid

lederartikkel

Vi har det ikke med å avstå frivillig fra tilgjengelige goder.

Troen er ingen privatsak

lederartikkel

Den som regner trosfrihet som noe selvfølgelig, står i fare for å miste den.

En uskadd samvittighet

lederartikkel

Selv om det skulle koste oss motstand og ubehag, må vi ikke bryte ned samvittigheten vår.

En velsignet konge

lederartikkel

Kong Harald har aldri lagt skjul på at han regner seg som kristen.

Der jernteppet aldri falt

lederartikkel

Stefanusalliansen fyller 50 år. Det er tankevekkende at de i jubileumsåret mener at det på nytt er grunn til å vende oppmerksomheten mot de tidligere Sovjet-statene, snart tre tiår etter jernteppets fall.

Nå begynner vi å se konsekvensene

lederartikkel

Det blir vanskeligere når det er ens egen prest som går inn for en lære som strider mot Bibelen. Det er dette som nå skjer i Fjell.