Karismatikk for alle

Bokanmeldelse

Hegertuns tilnærming mellom det karismatiske og det sakramentale er både viktig og nødvendig, særlig med utgangspunkt i tradisjonell norsk kristenhet.

Søndagsskolen som temperaturmåler

lederartikkel

I en tid hvor kristne menigheter generelt sett taper oppslutning må det være ekstra viktig å styrke kontakten med småbarnsfamiliene.