Legger ut nye snublesteiner

til minne

Fra den 4. juni til 8. juni legges det ned 69 nye, jødiske steiner til minne over ofrene for nazismen under undre verdenskrig.