«Rett å ta et steg til side nå»

KOMMENTAR

Frykten hos mange misjonsvenner har blant annet vært at en ny strukturering av arbeidet i Norge vil gå utover den samlede energien man kan bruke på NLMs erklærte hovedoppgave, nemlig «Verden for Kristus».

NLM-general ut av Den norske kirke

UTMELDING

Generalsekretær Øyvind Åsland i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) melder seg nå ut av Den norske kirke.

Stort ja til trossamfunn

nlm generalforsamling

Norsk Luthersk Misjonssamband stemte i dag for opprettelsen av et eget trossamfunn i organisasjonen. 548 stemte ja, mens 121 stemte nei.

Når konservativt blir radikalt

nyhetskommentar

På flere måter har NLM en naturlig lederrolle blant misjonsorganisasjonene. Organisasjonen nøler ikke med å sette ord på kontroversielle standpunkter eller uenighet, for eksempel overfor Den norske kirke.

Kva brenn mest for NLM no?

synspunkt

NLM oppfattar seg som ei misjonsrørsle – ein misjonsorganisasjon. Me er til for å bringa evangeliet til dei rundt oss – og til dei som er langt borte. Skal me makta det, er det ikkje nok med flotte strategiar, mange aktivitetar og store arrangement. Trua må få næring og kallet fornyast, og det skjer ikkje av seg sjølv.

NLM-rådsmøte går inn for trossamfunn

NESTEN ENSTEMMIG

TROSSAMFUNN: Det er ikke noe grasrotkrav at Misjonssambandet skal danne trossamfunn – men i helgen gikk rådsmøtet nesten enstemmig inn for dette.

Ingen grasrotiver for trossamfunn i NLM

TROSSAMFUNN

TROSSAMFUNN: Misjonssambandets ledelse går inn for å opprette trossamfunn i NLM mens grasrota er delt. Men en del skeptikere kan være på glid i saken.

NLM-topp vil ikke bli med i NLM-kirke

NLM-rådsmøte

Hovudstyreformann Lars Gaute Jøssang ser eit framtidig trudomssamfunn som Misjonssambandet si «sidevogn». Sjølv vil han førebels ikkje melde seg inn der.

Trossamfunn «light» i NLM

NLM-rådsmøte

Frykten for at misjonen blir rammet ser ut til å ha avtatt, skriver redaktør Tarjei Gilje.

Går inn for trossamfunn i NLM

Kristenliv

Etter mange års diskusjon kan det nå gå i retning av at Misjonssambandet danner eget trossamfunn. Organisasjonens samlede hovedstyre går inn for dette - foreløpig.