Mild og klar, sterk og sårbar

kommentar

Når vi leser om kontroversene rundt opprettelsen av NLA kan vi samtidig bli minnet om det motet og den standhaftigheten som pionerene demonstrerte.

På tide med noen fusjoner i Kristen-Norge

menighetsdoktoren

«Er det ikke fornuftig at flere frikirkelige miljøer og lavkirkelige organisasjoner fusjonerer? vil ikke det gi positive synergier?»

Når bedehuset blir (mer) kirke

lederartikkel

Den trossamfunns- og kirkedebatten som ligger foran vil være mer omfattende og mer krevende enn den som ligger bak i NLM.

NLM som organisatorisk kirkesamfunn

NLM

NLMs grunntanke i 1891 var å starte opp en misjonsorganisasjon for å nå mennesker på andre siden av jordkloden. Det arbeider vi fortsatt med i NLM og jeg er stolt over at det også er visjonen vår; Verden for Kristus!

– Blåser en kirkelig vind over NLM

NLM

– Vi er inne i det som en med et litt vanskelig ord kan kalles kirkeliggjøringsprosess, sier Lars Gaute Jøssang, hovedstyreleder i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Han har forståelse for at det som har skjedd i Den norske kirke er utfordrende for medlemmer i organisasjonen som han leder.

Berre ein lang opptur?

bokanmeldelse

For konservative kristne har den ekspanderande sekulariseringa vore tung å svelja. Og for barnet i mors liv har utviklinga vore direkte livstrugande. «Den lange nedturen» kan såleis vera eit alternativ perspektiv på perioden.

Utdanningshistorie på sitt beste

bokanmeldelse

Det kan sjå ut til at styresmaktene knapt har noko val, men må kasta seg på kunnskapsracet i den globaliserte økonomien og vona på det beste.

Sier nei til misjonfusjon

går imot

Bladet Sambåndet mener det er læremessige forskjeller mellom Indremisjonsforbundet og Misjonssambandet.

Ingen fusjon med det første

kommentar

Det går ikke an å avlyse historien. Derfor blir det neppe fusjon mellom Indremisjonsforbundet og Misjonssambandet med det første.

Snakker åpent om sammenslåing

BEDEHUS

Bør Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet gå sammen? – Det som ikke var aktuelt for noen år siden kan få mer aktualitet nå.

Bibelbarndom med følger for livet

kristenoppvekst

Finn Olav fikk en barndom med bibler på alle kanter. Hjemme, på skolen og i kirka. Av og til var han lei. Det måtte en spesiell opplevelse til før stoffet ble hans eget.

Ingen uoverensstemmelse

debatt

Det er viktig for oss å presisere dette, og si at vi står sammen om det som har blitt kommunisert fra NLM den siste tiden.

NLM-general ut av Den norske kirke

UTMELDING

Generalsekretær Øyvind Åsland i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) melder seg nå ut av Den norske kirke.

Stort ja til trossamfunn

nlm generalforsamling

Norsk Luthersk Misjonssamband stemte i dag for opprettelsen av et eget trossamfunn i organisasjonen. 548 stemte ja, mens 121 stemte nei.

Når konservativt blir radikalt

nyhetskommentar

På flere måter har NLM en naturlig lederrolle blant misjonsorganisasjonene. Organisasjonen nøler ikke med å sette ord på kontroversielle standpunkter eller uenighet, for eksempel overfor Den norske kirke.

Kva brenn mest for NLM no?

synspunkt

NLM oppfattar seg som ei misjonsrørsle – ein misjonsorganisasjon. Me er til for å bringa evangeliet til dei rundt oss – og til dei som er langt borte. Skal me makta det, er det ikkje nok med flotte strategiar, mange aktivitetar og store arrangement. Trua må få næring og kallet fornyast, og det skjer ikkje av seg sjølv.

NLM-rådsmøte går inn for trossamfunn

NESTEN ENSTEMMIG

TROSSAMFUNN: Det er ikke noe grasrotkrav at Misjonssambandet skal danne trossamfunn – men i helgen gikk rådsmøtet nesten enstemmig inn for dette.

Ingen grasrotiver for trossamfunn i NLM

TROSSAMFUNN

TROSSAMFUNN: Misjonssambandets ledelse går inn for å opprette trossamfunn i NLM mens grasrota er delt. Men en del skeptikere kan være på glid i saken.

NLM-topp vil ikke bli med i NLM-kirke

NLM-rådsmøte

Hovudstyreformann Lars Gaute Jøssang ser eit framtidig trudomssamfunn som Misjonssambandet si «sidevogn». Sjølv vil han førebels ikkje melde seg inn der.

Trossamfunn «light» i NLM

NLM-rådsmøte

Frykten for at misjonen blir rammet ser ut til å ha avtatt, skriver redaktør Tarjei Gilje.

Går inn for trossamfunn i NLM

Kristenliv

Etter mange års diskusjon kan det nå gå i retning av at Misjonssambandet danner eget trossamfunn. Organisasjonens samlede hovedstyre går inn for dette - foreløpig.