Satser videre på egen kjøl

sjømannsmisjonen

Et enstemmig landsmøte i Den indre Sjømannsmisjon (DISM) sa nei til å oppløse organisasjonen. Det var også full enighet om ikke å fusjonere med noen andre.

Uttrykte ønske om å få møte landsstyret

Kristenliv

- Jeg kan ikke godta at landsstyret ikke erkjenner at det var en svært grundig og god ansettelsesprosess, sier Ingvar Torsvik. Han skulle ha begynt i stillingen som ny generalsekretær i Normisjon denne uken.

Sjokkert over behandlingen

Kristenliv

- Jeg er sjok­kert over at en in­nen­for en kris­ten or­ga­ni­sa­sjon kan be­hand­le men­nes­ker på denne måten, sier Mar­tin Cave, pas­tor i IMI-kir­ken i Stav­an­ger.

Hareide: - Ingen enkle valg

Samfunn

KrF-leder Knut Arild Hareide innledet onsdagens landsstyremøte med å understreke at KrF kan velge nok en stortingsperiode i opposisjon.

KrF-topper advarer mot Frp-samarbeid

Samfunn

Flere tid­li­ge­re stats­rå­der og andre topp­folk i Kris­te­lig Folke­par­ti ad­va­rer KrF-le­der Knut Arild Ha­rei­de mot re­gje­rings­sam­ar­beid med Frem­skritts­par­ti­et.