Bønder ber om krisehjelp mot tørken

tørke

Bondeorganisasjonene ber regjeringen om en krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning. Landbruksministeren vil foreløpig ikke love ny hjelp.

– Bøndene har en alliert i KrF

nyheter

Nestleder Dagrun Eriksen i KrF mener at staten bør forbedre sitt tilbud til bøndene i årets jordbruksforhandlinger.

Tusen forskere har fått ørkenen til å blomstre

Israel

Mange ser på landbruk i ørkenen som en tørr vits. Nå har forskere knekket koden for hvordan den salt- og sandrike jorda skal kunne blomstre. Målet er å framstille den beste oliven-oljen som kan oppdrives.

Hareide: Brudd med sentrumspartienes politikk

Samfunn

KrF-le­der Knut Arild Ha­rei­de mener det ikke er tvil om at den på­trop­pen­de re­gje­rin­gen bry­ter med sen­trums­par­ti­enes po­li­tikk når det gjel­der land­bruk.

Venstre og KrF lover Erna kamp i Stortinget

Samfunn

Den blå­blå re­gje­rin­gen vil bli ut­ford­ret av sine sam­ar­beids­par­ti­er i Stor­tin­get, lover Venst­re-le­der Trine Skei Gran­de og KrF-le­der Knut Arild Ha­rei­de.

Stor avstand mellom de borgerlige

Samfunn

En Høy­re-Frp mindre­talls­re­gje­ring vil sam­men med Venst­re ha fler­tall - og kan banke gjen­nom flere saker Kris­te­lig Folke­par­ti har kjem­pet hardt mot i re­gje­rings­son­de­rin­ge­ne.

Hareide: Bingo å stemme Høyre

Samfunn

KrF-le­der Knut Arild Ha­rei­de be­skri­ver det som ren bingo å stem­me Høyre - med mind­re man øns­ker Frem­skritts­par­ti­et i re­gje­ring.

KrF frir til bøndene

Samfunn

Kristelig Folkeparti vil ta stemmene til bønder som frykter en mørkeblå regjering. Derfor blankpusser de nå landbrukspolitikken.