Kvinner styrer Den norske kirke

ny jobb

Med Ingrid Vad Nilsen (60) som ny kirkerådsdirektør er det kvinner i alle de fremskutte posisjonene i Den norske kirke.

Kvinner i Saudi-Arabia tar styringen

saudi-arabia

Studenter ved kvinneuniversitetet Effat i Jeddah fikk denne uken lov til å øvelseskjøre. Fra 1. juni får kvinner i Saudi-Arabia for første gang kjøre bil selv. 

Kirkekvinner under glasstaket

LIKESTILLING

Biskop Ingeborg Midttømme opplever lite forskjellsbehandling som kvinne. Hun tror det skyldes bispeskjorten og bispekorset.

Han har reddet 1500 indiske jenter fra sexslaveri

menneskehandel

Ajeet Singh er kompromissløs når han redder jenter ut av bordell. Men han holder ingen moralpreken i landsbyer der familier gjør egne barn til sexslaver.

Høsten da kvinnene sa stopp

lederartikkel

Jeg vil tro at de aller fleste kvinner, en eller flere ganger i livet, har opplevd grenseoverskridende adferd fra menn.

Dei bitre fruktene

#Metoo

Kvifor #MeToo? Svaret er enkelt om ein er villig til å lytte. Bonden har erfaring med det. Som ein sår, haustar ein. Sår ein ugras, så haustar ein ugras.

Eldre kvinner er ikke lenger like religiøse

TRO

I 2011 svarte nesten fire av fem eldre kvinner at de følte tilhørighet til en trosretning. I dag er det mange som kutter båndene til religion. – I dag vet vi mer enn vi visste før og tror ikke så mye lenger, sier Signy Myksvoll (75).

Beklagelig abortvedtak fra KrFU

«Uendelig menneskeverd»

Men om det alltid er galt å ta livet av et uskyldig menneske, kan man heller ikke gjemme seg bak en formulering om individets valg, som først og fremst skjuler et endret syn på menneskets verdi.

– Luther var ikke kvinnefiendtlig

Luther

Martin Luthers beskrivelser av kvinnekroppen­ som skapt for hjemmeliv, blir hyppig sitert. Når det kom til stykket, gav han kona frie tøyler, kommer det fram i ny bok.

Det kvinner har måttet tåle

LEDERARTIKKEL

Det kan virke nærmest forbløffende å lese om hvor mange ledende kvinner, også i norsk kultur- og samfunnsliv har måttet håndtere erfaringer de skulle ha vært foruten, skriver Dagen på lederplass.

Når småjenter må gifte seg

lederartikkel

Hver dag blir 20.000 unge jenter giftet bort ulovlig. 7,5 millioner jenter giftes bort hvert år.

Urolig for strengere kvinnesyn

indremisjonsforbundet

På Indremisjonens bibelskole tar enkelte elever til orde for at kvinner skal bære hodeplagg og tie i forsamlingen. Personalleder Aud Karin Kjølvik Ringvoll er bekymret.

Misjonsselskapet og kvinnene

dagensdebatt

Som i det politiske liv ble organisasjonen og foreningene ledet av menn. I 1842 var kvinner juridisk underlagt mannlig formynderskap. Derfor kunne de ikke få stemmerett og sete i styrende organer.

Der kvinnene er dobbelt sårbare

Kvinnedagen

Kvinnene i den forfulgte kirke utfordrer gudsbildet vårt, mener leder for internasjonalt kvinnearbeid. I morgen går hun i 8. mars-tog.

Ap etterlyser tiltak mot vold mot kvinner

politikk

Arbeiderpartiet og Likestillingsombudet etterlyser konkrete tiltak fra regjeringen når Stortinget nå ratifiserer Europarådets konvensjon mot vold mot kvinner.

Vil åpne for kvinnelig formann

indremisjon

Gabriel Pollestad, nestformann i styret i Indremisjonsforbundet, ønsker en endring av lovene slik at det kan innsettes kvinnelig styreleder uten å gjøre det som et unntak.

Hans Nielsen Hauge og kvinnene

debatt

Hauge møtte mye motstand innen kristne kretser for sine tolkninger, og han utfordret kirken da han lot kvinner få fungere som predikanter og ha lokale lederverv.

Tajik åpner for å endre hallikparagrafen

politikk

Etter et møte for å diskutere rettssikkerheten til kvinner som driver med prostitusjon, åpner Hadia Tajik (Ap) for å endre hallikparagrafen.

Faren hedres, mora glemmes

debatt

Det går igjen: Han er sønn til den kjente politikeren Ole Olsen. Lise, vinner av utmerkelsen, er datter til direktør Nils Nilsen.

Religion kan løfte kvinnene

UTENRIKSKOMMENTAR

Fersk statistikk viser at kvinner fortsatt holdes systematisk nede verden over. De trosbaserte organisasjonene som jobber på dette feltet har en unik mulighet til å engasjere menn og religiøse ledere som endringsagenter.

Takker Luther for god kvinnehelse

stortinget

Likestilling og kvinners rettigheter henger sammen med innflytelsen fra Martin Luther, var påstanden fra Venstre-leder Trine Skei Grande i Stortinget tirsdag.

– Kvinne, reis deg for nasjonen din

JESUSKVINNER

Argentinske Betty Freidzon oppfordret norske kvinner til å gjøre som Debora i Dommernes bok og stå opp for sitt folk og sin nasjon på JesusKvinners årlige konferanse.

Kampen om ekteskapet og barnet

SYNSPUNKT

I neste periode vil Stortinget sannsynligvis vedta at også single kvinner skal få statens hjelp til å skaffe seg barn. Barn vil da bli en rettighet for alle norske kvinner over 18 år. Er dette barns beste, eller er det i stedet brudd på barns rettigheter?

Kvinners frimodighet

NYHETSKOMMENTAR

Kristenledere må invitere flere kvinner opp på talerstolene og inn i styrerommene, men det er kvinnene selv som må takke ja til invitasjonene, skriver Dagen-redaktør Kari Fure.

Kvinnenes internasjonale bønnedag

BØNNEDAG

«Jeg heter Editha, er 69 år gammel og enke med tre voksne barn. Jeg bor i byen Ormoc i midtre Filippinene, det området som var utsatt for stormen Jolanda, eller Haijan som den blir kalt ellers i verden. Jeg mistet butikken min og hjemmet mitt i stormen, men er uskadd og berget livet.»

Undergraving av barns og kvinners rettigheter

SYNSPUNKT

KrF mener fortsatt at dersom bioteknologiloven skal fungere etter hensikten uttrykt i første paragraf, kan den ikke åpne opp for eggdonasjon eller surrogati.

Angola myker opp i abortlovene

afrika

Angolas parlament har godkjent en lovendring som tillater abort i enkelte tilfeller, deriblant for voldtektsofre. 

– Må sette penger bak tiltak mot trafficking

menneskehandel

Regjeringens handlingsplan mot 
menneskehandel har skapt 
et antiklimaks. – For seint, for lite nytt og for få ressurser, er tilbakemeldingen fra feltet.

Bollestad: Eggdonasjon er ikke likestilling

politikk

2. nestleder i KrF, Olaug Bollestad, er bekymret for at flere partier åpner døren på gløtt for eggdonasjon og sier eggdonasjon ikke er likestilling.

Samvittighetslege tapte i tingretten

reservasjonsstrid

Den katolske legen Katarzyna Jachimowicz vant ikke fram i sitt søksmål rettssaken mot Sauherad kommune.

Ap med krav til trossamfunn

snart valg

Kjønnsbalanse, pengebruk og minste antall medlemmer. Ap vil ha mer kontroll med trossamfunn fra 2020.

Ap vil vurdere å innføre et tredje kjønn

politikk

Aps programkomité åpner for å innføre en tredje kjønnskategori. Dermed vil man ikke lenger trenge å definere seg selv som kvinne eller mann i passet. 

Kalt til krig

libanon

Den kristne militslederen Jocelyne Khoueiry stod 
på taket og speidet 
etter fienden da hun 
hørte Gud tale til henne.

Stort oppmøte på kvinnemarsjen i Washington

demonstrasjoner

Arrangørene regner med at 500.000 vil møte opp til kvinnemarsjen i Washington. Kvinner og menn over hele verden marsjerer samtidig for likestilling og mangfold.

Verdens kvinner marsjerer for likestilling og mangfold lørdag

kvinnemarsj

21. januar, dagen etter presidentinnsettelsen i USA, arrangeres Women's March i flere verdensdeler. Arrangementet har utspring i en amerikansk bestemors reaksjon på Donald Trumps uttalelser om kvinner under valgkampen. Også i Oslo, Bergen og Trondheim går marsjen av stabelen.

Tjenestedeling

LEDERARTIKKEL

Her som i alle spørsmål mener vi det er viktig at vi lar Guds ord veilede oss.

Flere vil bli misjonærer

EVANGELIET

Antall norske langtidsmisjonærer er nå på vei opp igjen etter nedgang de ti siste årene. – Det ideelle ville vært om man ikke kuttet i antall utsendinger, men heller opprettet nye pionerfelt, sier daglig leder Anne Lise Søvde Valle i NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering).

Kvinnelige prester og VID

debatt

Selv om VID og Dnk nå leser Bibelen mer ut fra det vi må kalle tidsånden, forandres ikke Bibelen.

Kvinner takker nei til lederverv

kristenledere

I ledelsen for det nye, konservative nettverket sitter fem menn og en kvinne. Flere kvinner skal ha takket nei.

– Menn vil ha noen som ligner dem selv

konservative kvinner

Ingunn Breistein, professor ved Universitetet i Agder, tror at den skjeve fordelingen mellom menn og kvinner i kristne toppverv handler om at kvinner alltid blir sett på som nest best i en del kristne kretser, med en bibelfortolkning i bunnen.

Sørkoreansk munk tente på seg selv i protest

seoul

En sørkoreansk munk er kritisk skadd etter at han satte fyr på seg selv i protest mot at Sør-Korea er enige med Japan om erstatning for sexslaver holdt under andre verdenskrig.

Kvinner skal tie

TEOLOGI

Kvinnelige prester burde tie i menighetssammenheng mener noen, men er Bibelen så tydelig som enkelte vil ha det til?

Den gang da, men ikke her og nå?

debatt

Slik teksten i 1 Tim 2,12 er formulert, finnes det ingen grunn til å datostemple den. Men den er ikke et absolutt forbud mot enhver form for kvinners undervisning i menigheten, slik Østerud Bjerke synes å mene.

Guds ord og kvinnelige prester og pastorer

debatt

Ordningen med kvinnelige prester og pastorer skaper fremdeles uro og nød hos bibeltro kristne. Det kommer fram i media av og til, men ikke så ofte som tidligere.

De teologiske sikkerhetsventilene

debatt

Eksegese er en stolt akademisk disiplin. Men uten mentale sikkerhetsventiler på plass, kan det bære galt av sted.

Forstå din mann og forstå din kvinne

samliv

Opplever du at relasjonen til partneren kan være vanskelig? Her kommer noen tips fra forfatteren av «Forstå din mann» og «Forstå din kvinne.»

Menn som ikke forstår kvinner

ny bok

På 20-årsbryllupsdagen fikk Lisbeth Hjortland en blomsterkvast fra Esso. Det inspirerte henne til å skrive boken «Forstå din kvinne.»

Datteren som kom hjem

nordisk kvinnekonferanse

Hvert år reiste Margrethe Almenning på kvinnekonferanse med to døtre. Den tredje var aldri med.

Misjonsbevegelse og heiagjeng

kvinner i nettverk

Enhver kvinne som finner Kristus, finner seg selv, mener Elin Linde Fagerbakke, leder av Kvinner i Nettverk.

Søsterfellesskap

kvinnekonferansen

Tusener strømmer til kvinnekonferanser. Hva er grunnen?

Ber oss huske kvinnene i Sentral-Asia

forfølgelse

Hun har reist til steder som få andre våger å dra til for å oppmuntre forfulgte kristne. Denne uken var hun i Norge.