Sterk kritikk mot pastor

KONTROLL

Tidligere medlemmer kritiserer pastoren for detaljstyring og kontroll. Pastoren erkjenner at han fikk for sterk posisjon overfor enkelte mennesker.

Kvar er prestar og frikyrkjefolk i ekteskapskampen?

ekteskap

Spørsmålet om «vigsel» av likekjønna par i Den norske kyrkja (Dnk) er ei sak som gjeld langt utover Dnk. Det som no skjer her, vil difor ha smitteeffekt og ideologisk sprengkraft av svære dimensjonar.