Ser etter gullet i hver enkelt

ungdomsarbeid

– Vi ønsker at Frik skal være et sted der alle kan føle seg bra nok. Det er vanskelig i et samfunn der alt skal være så perfekt.

Unnfanget ved Den Hellige Ånd

prekenhåndboka

Det er ikke hjemmel i Bibelen for mariadyrkelse, men det er hjemmel for å prise Maria salig på grunn av den nåden hun fikk av Herren (se v 28 + 30).

– Innvandring er en velsignelse

led17

Økt innvandring er en velsignelse for kirken, mener pinsepastor og riksdagskapellan Niklas Piensoho (52).

Kalt til krig

libanon

Den kristne militslederen Jocelyne Khoueiry stod 
på taket og speidet 
etter fienden da hun 
hørte Gud tale til henne.

En tro som bærer

snart søndag

Fire venner bestemte seg 
for å gjøre noe svært uortodokst for sin 
lamme venn. Resten er historie.

Mange vil tjene Gud i Nord-Afrika

nlm

Norges største misjonsorganisasjon sendte ut to familier til Nord-Afrika i året som gikk. I løpet av 2017 håper de at to nye vil være på plass.

Du blir glad når du bruker dine nådegaver

menighetsdoktoren

Spørsmål: Jeg ønsker å bruke de nådegaver Gud har gitt meg. 
Hvordan kan jeg vite at jeg har fått én eller flere nådegaver?

Misjonsblader med nye navn

synspunkt

Omtrent samtidig med at det er gått 190 år siden den første utgaven kom, meldes det at Norges eldste misjonsblad skifter navn.

«Herren er min homeboy»

teologi

Med en solid dose selvironi har forkynner Kai Johansen skrevet «Salme 23 ifølge tidsånden».

Troens tilbakekomst

frispark

Etter alle solemerker går vi nå inn i en epoke som er historisk utrygg. I denne situasjonen er det ikke urimelig å tro at mange vil søke til religionene.

Viktigheten av selvkunnskap

synspunkt

Så lenge kristne snakker åpent og naturlig om sin tro vil ikke Norge kunne avkristnes. Enkelte kristne må slutte å skylde på at Ap har avkristnet Norge og ta saken i egne hender.

– Pastoren trenger hjelpere

menig innsats

Eldsteråd og vanlige medlemmer i lokalmenigheten må fylle ut pastorens rolle, mener strategitenkende Frikirke-folk.

Jesu korsdød som sentralpunkt

teologi

Krisen i teologien i dag er mangfoldig. Debatten om fortapelsen og om forsoningen har vist dette. Men gjennomgående aner vi en grunnleggende svikt i forståelsen av synden, dens dybde og alvor.

«Stjernen ledet vise menn»

prekenhåndboka

I østkirken regnes 6. januar som Jesu fødselsdag. I vest er dagen viet «de hellige tre kongene». At vismennene var konger, bygger på en tolkning av Jes 60:3. Beretningen om Betlehemstjernen og vismennene vitner først og fremst om hvem Jesusbarnet er.

Jesus, vår stedfortreder

kronikk

Når læren om Jesu stedfortredende soningsdød erstattes med et annet evangelium, faller kirken og den kristne tro sammen. Slik er det fordi læren om stedfortredende soning er helt grunnleggende, både for vår frelse og for alt hva vi tror som kristne.

Hvor står kirken i Norge i dag?

debatt

Det er ikke bare folk flest, «verden», som har blitt påvirket og bedratt av den rådende narrativen om Israel som «en bølle» i internasjonal politikk. Også den kristne kirke har latt seg forføre og bedra ved å delta i kritikken av Israel når landet er på kartet.

Kirke og stat klar for tvetydig skilsmisse

den norske kirke

1. januar skiller Den norske kirke og den norske stat lag etter nesten 500 års samliv. Men de to skal fremdeles pleie nær omgang. Altfor nær, mener noen.

Er Norge et kristent land?

debatt

Kristendommens inntreden i vår kulturkrets førte med seg en voldsom oppgradering av menneskeverdet.

Pave Frans: Gud er i skyggen i julen

høytid

Julen er blitt tatt som gissel av en blendende materialisme som overskygger Gud og gjør folk blinde for sult, flyktninger og krig, sier pave Frans under juleaftenmessen i Peterskirken.

Guds evige ord blir menneske

prekenhåndboka

Johannesevangeliet begynner med en særpreget prolog. Den er kunstferdig utformet, har høystemt stil og bruker ord og begrepet som måtte vekke oppmerksomhet hos «moderne» grekere i første århundre. Men prologens formål er å vitne om hvem Jesus i sannhet er.

Kirken, reformasjonen og jødene

israelkommentar

Bibelen og historien viser oss at hatet og krigenmotjødene er 
irrasjonell og at drivkraften er åndelig.

– Vekkelse kan være et langtidsprosjekt

omvendelse

Teologiforsker Silje Kvamme Bjørndal oppfordrer menighetene til å senke skuldrene. Når sekulære mennesker møter 
Gud er det ofte en langsom prosess.

Jo, Luther var antisemitt

lederartikkel

En person som oppfordrer til vold mot jøder, er en antisemitt. Uansett om han samtidig er en reformator og en viktig person i protestantisk kristenhet.

– Bibelen er ikke urokkelig

panelsamtale

Bjørn Eidsvåg mener kirken i alt for stor grad signaliserer kristen fundamentalisme. – Bibelen inneholder ingen absolutter, mener artisten.

Islam i våre hjerter

debatt

Tragedien er den at det norske folk har tatt farvel med kristendommen. Vi har lagt ned de våpnene som kunne ha beseiret islam.

Med muslimene i våre hjerter

debatt

La oss ikke skremmes og bli lamslått av det vi nå ser i Europa og Norge. Dette er Guds unike mulighet for oss til å nå ut med budskapet om en kjærlig Gud, som elsker alle mennesker, muslimer innbefattet, så høyt at han sendte sin Sønn Jesus Kristus for at ingen skal gå fortapt, men få evig liv – og da argumenterer vi ikke muslimene inn i Guds rike, men vi elsker dem inn.

Når Gud blir borte

teologi

Mens hun forsket på gudsfraværet, fikk Anne Margrethe Mandt-Anfindsen 
en dyptgripende erfaring med Guds nærvær.

Å være ventet

inspirasjon

Før de ankommer Sandom Retreatsenter, har gjestene fått tildelt både rom, plass ved spisebord og fast sete i kapellet.

Misjon i adventstiden

globalt perspektiv

Advent er en fin tid med lys og mandariner. Advent er også en tid hvor vi feirer at Jesus kom og at han skal komme igjen. Hele misjonshistorien plasseres mellom disse to «kom», og den utfolder seg også i årets adventstid.

Guds virkelighet og menneskets virkelighet

kronikk

Mange ikke-kristne mennesker oppfatter gjerne det arbeidet som skjer blant kristne som en politisk bevegelse som skal tvinge igjennom kristendommen i samfunnet.

Bibelutdeling får bispe-nei

aksjon

– Vi vil heller bruke ressurser på å få folk til å bruke den, sier Borg-biskopen.

Gratis wifi, gratis nåde

misjon

Den indre sjømannsmisjon når igjen ut til masser av sjøfolk. Fem av deres stasjoner langs norskekysten har tatt imot 12.000 sjømenn.

Kjemper for skolegudstjenester

facebook

Bjørn S. Olsen ønsket å bli hørt i debatten om skolegudstjenester. Nå får han støtte fra nærmere 12.000 på Facebook.

Forkynnelse om livets to utganger

i fokus

Evighetsalvoret var noe Gud brukte for å vekke meg til kristen tro i ungdomstiden. Aller mest uroen og frykten for å miste det himmelske mål.

Frykter det vil utmagre kirken

gravferd

Regjeringnen signaliserer at ansvaret for gravferder kan flyttes fra Den norske kirke.

Tidene forandrer seg, men Guds ord står fast

debatt

På samme måte som motebildet forandrer seg fra generasjon til generasjon, vil musikk og kunstnerisk formidling gjøre det samme. Min far har nypressede bukser, jeg har hullete jeans, dette er irrelevant for Gud. Verden har blitt mindre grunnet internett og ukontrollert informasjonsflyt, unødvendig statlig sensur er fjernet, og klasseskiller utvasket.

Sekularismen og vår kristne arv

lederartikkel

Det er grunn til å håpe at Høyre i tiden fremover våger å betone sin verdikonservative arv på en tydeligere måte.

I bønn for neste generasjon

debatt

Tankene mine føres virkelig til å se Guds hellige nasjon i den neste generasjon i Norge. Generasjonen av unge hellige soldater som ikke blir bitre av prøvelser de går gjennom.

Ble ateist – fant troen igjen

dobbel snuoperasjon

Teresa MacBain er presten som mistet sin gudstro og ble kåret som «Årets ateist» i 2013. Nå har hun funnet tilbake til troen.

Ateisten som forkynner synd og nåde

debatt

«Når noen sier til deg at ‹Jeg er blitt frelst›, er det dette de mener. De har tatt imot gaven som setter dem fri. Husk hva frelse er: en ufortjent gave som fritar deg fra en uendelig skyldbyrde. En visshet som gir deg fred ved at du tar den innover deg.»

De tause biskopene

lederartikkel

Mens Midtøsten tømmes for kristne er norske biskoper tilsynelatende mer opptatt av å kjempe mot oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja enn for sine trossøsken i den arabiske verden.

«Ja takk, begge deler!» – «misjon eller dialog»?

meninger

Jeg må akseptere, om enn med tungt hjerte, at det ennå ikke er plass til de Jesus-troende jødene i den jøde-kristne dialogen. Men jeg sier med teologen Wolfhart Pannenberg: «Før eller senere må den jødekristne dialogen også ta hensyn til de messianske jødene».

Muslimer på flukt finner Jesus

vekkelse

Til alle dere som lengter etter vekkelse: Nå skjer det. I Syria og nabolandene. Muslimer på flukt kommer til tro på Jesus.

«Bli muslim igjen eller forlat landet»

se video

Konvertitten «Maryam» måtte flykte fra Iran da politiet oppdaget hennes kristne tro. I Kristiansand samlet flere hundre seg i fakkeltog torsdag for å vise sin støtte til forfulgte kristne.

En farlig fornektelse

debatt

Tidligere biskop Tor B. Jørgensen benekter muligheten for at mennesker kan gå fortapt (Dagen 27/9). Han mener at «alle mennesker når frem til frelse». Slik kommer han i konflikt med Bibelens Jesus.

Det er fullt mulig å ha Bibelen på sin side, men ikke Jesus

kronikk

Det fikk disiplene erfare da de ville sende ild ned over en samaritansk by som ikke tok imot dem. Da ble Jesus streng og refset dem, han var ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Jesus var annerledes enn de gamle profetene som sendte straff og død over mennesker de mislikte.

Kjære prester

debatt

Tor B. Jørgensen hevder at mange prester i praksis ikke regner med to mulige utganger av livet. Han heller tydeligvis til samme oppfatning selv (VL 26.09, Dagen 27.09).

Ungarske muslimer er skeptiske til folkeavstemningen

ungarn

Muslimer i Ungarn sier at de er skeptiske til regjeringens folkeavstemning om EUs flyktningkvoter søndag, som meningsmålinger viser har bidratt til økt fremmedfrykt i landet.

Stjålet bibel levert tilbake etter 300 år

krigsbytte

I 1676 ble Christian Kvarts bibel i Rødenes kirke stjålet av en svensk offiser. Nå skal den tilbake til kirken, skriver Smaalenenes avis.

Hvem er Gud?

kronikk

Guden jeg trodde på – ut fra det gudsbildet jeg hadde – har jeg nå skrevet en ærlig og oppriktig bønn til. Jeg håper at om Gud virkelig finnes – så vil Gud høre min bønn og vekke kristenfolkets varslere mot usunn tro, skadelige gudsbilder og destruktive kristne ledere.

– Velkommen, skeptikere

usa

Både moderne menneskers spørsmål og Bibelens tidløse svar skal få plass i Redeemer Presbyterian Church. Menigheten er blitt et fenomen i New York.

Bjørn Eidsvågs Jesus

kommentar

Jeg har fremdeles ikke oppdaget noen artister fra det mer konservative Kristen-Norge som kommer i nærheten av å være så hudløst ærlig om sin egen vandring med Gud som Bjørn Eidsvåg har vært.

Hva mener professor Holm?

debatt

Det ville være interessant å vite hva det er ved filosofien til Intelligent Design som professor Holm ikke finner akseptabel.

Ekman støtter syndsbekjennelse

kort kommentar

Livets Ords grunnlegger og tidligere pastor, Ulf Ekman (bildet), støtter sin etterfølger Joakim Lundqvists bønn om tilgivelse for sår som er påført mennesker gjennom menighetens 33 år lange virksomhet.

Vitenskap og gudstro

kronikk

Det er vel kjent at Einstein var et religiøst menneske. Han talte ofte om Gud, Vårherre eller «Den gamle» i samband med sin forståelse av naturen og universet. Men var dette bare overfladiske talemåter eller lå det noe dypere bak. Hvorledes var hans gudstro og gudsbilde?

Variabel trosopplæring

lederartikkel

Kirken må ut og gjøre seg lekker på det store markedet av fritidstilbud. Trosartikler og bibelhistorier må konkurrere med fotball og ballett. Det er ikke lett.

En salme å leve hele livet i

frispark

Salme 90 er en bibeltekst du kan leve hele livet ditt i. Hos den Gud som er. Alltid. Som er din bolig. Som du alltid er hjemme hos.

Bruker ørene før munnen

forkynnelse

Et tilfeldig møte et busstopp i Trondheim minnet metodistenes biskop om noe helt avgjørende for forkynnere.

Om å utfordre Herren

synspunkt

Kirkens og kristenfolkets fall bort fra Bibelen er ikke av ny dato. Fallet har pågått helt siden slutten av siste verdenskrig – altså en periode på 70 år.

Hjelp til å se

bokanmeldelse

Det er lett å finne eksempler på utviklingsskeptiske kristne, men det er også lett å finne eksempler på kristne som går nye veier. Kunnskapen om dette er viktig for at vi skal være best mulig rustet til å møte fremtiden.