Du er det du elsker

leder

Tryggheten på eget ståsted blir satt på prøve når man defineres som rar eller forskrudd mange nok ganger.

Dronning med Jesus som anker

LEDER

Elizabeth IIs tydelighet om den kristne tros betydning for livet og gjerningen gir desto større grunn til både takknemlighet og ettertanke.

Dronning vitner om sin Jesus-tro

NY BOK

Dronning Elizabeths kristne tro er blitt stadig tydeligere, mener norsk prest i London. I ny 
bok skriver hun om Guds trofasthet.

Å etterlyse skapingsteologi er ikkje marknadstilpassing

kronikk

Eg kan vanskeleg sjå at ei etterlysing av eit større ­fokus på skapingsteologi i dåpsliturgien, kan tolkast som «avteologisering». Tvert om er dette for meg eit grunnleggjande teologisk spørsmål.

Kristendomsfobien må kureres

kristenliv

Denne førjulstida har forsterka inntrykket av at vi har eit betydeleg og undervurdert problem i Noreg. Det avtegner seg et angstfylt mønster i spørsmål som har med kristen tro å gjøre, skriver Dagen på lederplass.

Snikislamisering / sekularisering

korsnekt i asylmottak

Jeg undrer meg over at Dagen ikke vil kalle dette snikislamisering, men helt avfeier det som sekularisering.

Fikk en ny sjanse - rett til semifinalen i Norske Talenter

norske talenter

Sangeren Morten Samuelsen (42) røk tidligere ut av konkurransen. Men da en 12-årig pianist valgte å trekke seg, åpnet det seg en ny mulighet. Samuelsen ser på sangkarriéren som et kall fra Gud. I kveld synger han for deg på TV 2.

Spår seier for Åpen folkekirke

kirkevalget

Kirkerådet melder om stor interesse for kirkevalget og lang kø foran flere av stemmeurnene. Både forsker og aktivister tror det gagner Åpen folkekirke mest.

Vil ha 100 millioner på Alpha-kurs

kristen tro

En verdensomspennende Alpha-kampanje rulles i gang neste år. I Norge oppfordres menigheter til å kjenne sin besøkelsestid.

To uforenlige livssyn

synspunkt

Den kristne kirken må omvende seg fra frykten for å kalle mennesker til omvendelse, skriver Stefan Gustavsson.

Mener kirken er for feminin

fraværende

Jesus er en virkelig superhelt. Hvorfor går da så få menn i kirken? undrer offshoreprest Anne Berit Mathisen.

Fire like slår fullt hus

andakt

Hos Jesus blir vi alltid velsignet med noe når vi kommer i tro. Og Jesus vet hva vi behøver, skriver Dag Martin Østevold.

Troen en gave

andakt

«Men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker han.»

Roser kristne verdier

kristen arv

USAs president Barack Obama og David Cameron snakker begge varmt om kristen tro.

Nyanserer påstand om avkristning

forsker

Religionssosiolog Olaf Aagedal meiner presisjonen i analysen til Ottar Myrseth kjem an på korleis ein definerer det å vere kristen.

Hva handler kristen tro egentlig om?

videoandakt

Dagen-journalist Bjørn Olav Hammerstad tar deg med på en reise med Cubana Airlines, for å se om det er noe du kan ha misforstått.

Kompromiss kan være katastrofalt

leder

Det er en vrangforestilling at kirkelig pluralisme og relativisme er veien til økt kristent gjennomslag.

Martin Ødegaard får ros av fotballgal biskop

Høster lovord

Reaksjonene lar ikke vente på seg etter at Martin Ødegaard onsdag stod fram som kristen. «Fantastisk» og «sterkt» er noen av ordene som blir sendt det 15-årige fotballtalentets vei.

Erna Solberg glad for forbønn

tro

– Jeg tror faktisk at troen kommer til å ha en større og større betydning i Norge framover. Etter at staten og kirken har skilt lag, er kirken nødt til å bli mer utadrettet, tydelig og aktiv.

Oppfordrer kristne til 
å leve ut troen på nett

Vitnesbyrd

Nettkonsulent Kjetil Fyllingen 
håper kristne vil knuse janteloven og legge ut 
vitnesbyrdet sitt på mystory.me. – Vi trenger 
mer lys i mørke, lyder oppfordringen.

Et sekulært mareritt

kronikk

Uten at Guds bud blir samfunnets bud, vil de svakeste av oss være fritt vilt, skriver Kjell Skartveit.

Skuffende svar fra UNE

konvertitter

Seksjonssjef Rønnevig påpeker at UNE gir beskyttelse til nesten en tredjedel (10 personer) av konvertittene fra Afghanistan og at en ekte, kristen overbevisning skal ligge til grunn for beskyttelse. Det høres jo bra ut, men gir flere spørsmål enn svar, skriver Joakim Aalberg.

Prest angrep Israel 
på konfirmantleir

ISRAELKRITIKK

En far reagerer kraftig på at sokneprest Tor Øystein Vaaland (bildet) kom med sterk kritikk av Israel på en konfirmantleir. Presten mener han talte de undertryktes sak.

Sokneprest med israelkritikk på konfirmasjonsleir

politisk propaganda

– Jeg sendte barnet mitt for å 
få opplæring i den kristne tro, ikke 
i politisk propaganda mot Israel, sier konfirmantforelder Dag 
Ousdal i Asker.

«Troen er en gave fra Gud»

tro og liv

I sommer intervjuet Dagen de fem kandidatene til bispejobben i nord. Slik svarte Olav Øygard.

Til hjerte, tro og tanke

Dagens lederartikkel

I dag kan det se ut til at vi befinner oss i et slags mellomstadium, hvor erkjennelsen av sekulariseringens omfang fortsatt er i ferd med å synke inn, skriver Dagen på lederplass.

Barna i første rekke

Meninger

Å gi barnas og ungdommens trosutvikling høy prioritet skulle i prinsippet være et nokså  opplagt strategisk valg.

Ba Fader Vår på Utøya

Samfunn

De bad Fader Vår da de gjemte seg for terroristen på Utøya for to år siden. Både Vegard G. Wennesland og Ragnhild Kaski opplevde at bønnene de lærte som små dukket frem i hukommelsen.

Sommerstevnene inn i medievarmen?

Kristenliv

Det er som­mer, og ti­tu­sen­vis av krist­ne sam­les på stev­ner rundt i hele lan­det. Her er ma­te­ria­le for en rekke gode re­por­ta­sjer, både for lo­kal­pres­se og riks­me­die­ne. Pro­ble­met er at medie­ne som regel er fra­væ­ren­de. Hvem sitt an­svar er det?

Tal tydelig om fortapelsen

Meninger

Den svake ærefrykten for Gud, både blant folk flest og aktive kristne, er en bekymringsverdig tendens i vår tid.

Oss syndere imellom

Meninger

Kristen tro handler ikke om at vi er nokså gode mennesker som Jesus kom for å gjøre enda bedre.

Nettet åpner muslimer mot Vesten

Samfunn

Mus­li­mer som bru­ker in­ter­nett er mye mer til­bøye­li­ge enn andre mus­li­mer til å ha et po­si­tivt syn på vest­li­ge fil­mer, mu­sikk og TV.

«Tukler» gjerne med skaperverket

Samfunn

Nestleder Helga Pedersen (Ap) vil forvalte skaperverket ved å kjempe for eggdonasjon og tidlig ultralyd. Men hun synes det er vanskelig å trekke etiske grenser for bioteknologien.

Barnesang og bibeltroskap

Meninger

For­ti­er vi alle spen­nin­ger og ut­ford­rin­ger som lig­ger i det bi­bels­ke bud­ska­pet, syn­ger vi ikke sant om livet. Da blir ikke barne­tro­en sær­lig slite­sterk.

Er det sant?

Kristenliv

Bi­be­lens bud­skap er godt, men det er ikke der­for vi tror på det. Vi tror på det fordi det er sant.

Den stille uke

Kristenliv

Hvis vi ikke får øye på det alvorlige bakteppet for evangeliet, går vi også glipp av gleden.