Slik skal kristne møte homofile

TEOLOGI

Kristen etikk diskriminerer ikke homofile. Alle mennesker står ansvarlige overfor det sjette bud. Alternativet til ekteskapet mellom mann og kvinne er et liv som singel.

En uskadd samvittighet

lederartikkel

Selv om det skulle koste oss motstand og ubehag, må vi ikke bryte ned samvittigheten vår.