Kraftfullt signal fra fremtidens KrF

lederartikkel

En hel generasjon ungdomspolitikere har kommet og gått mens moderpartiet har vært på politisk ørkenvandring.

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

KrFs stemme er avgjørende

synspunkt

Politikken skal legger til rette for frihet til å tro, mens kirken og andre trosretninger har frihet til å påvirke mennesker med sin tro.

Frp kraftig fram på ny måling

politikk

Frp går fram med 4,7 prosentpoeng på Klassekampen og Nationens partimåling for september. Med det har regjeringspartiene flertall sammen med KrF.

Trenger vi en ekteskapslov?

debatt

KrF har det privilegium å slippe de opprivende diskusjoner og splittelser om homofilt samliv som mange kirker opplever.

Det handler om livet

synspunkt

Dersom ungdomspartienes forslag får gjennomslag i partiene vil det rokke ved menneskets ukrenkelige verdi, slik at begrepet menneskeverd nesten helt vil miste sin mening.

Ærefrykt for livet

synspunkt

Det å verne om alt menneskeliv er et bunnsolid ­fundament for utformingen av all annen politikk. Dette prinsippet bygger på visdom som ikke er hentet fra Sokrates, men fra læren til Jesus fra Nasaret.

Kva for alternativ har eg?

debatt

Det har vore både smertefullt og urovekkjande å følgje med i media for det som gjeld dagens situasjon i KrF.

– Jeg har tenkt dag og natt

krf

Vigselsstriden i KrF har gått utover nattesøvnen til tidligere stortingsrepresentant Kjell Furnes.

Er det rom for verdikonservative i KrF?

debatt

Det pågår en omfattende debatt om KrF. Har partiet en fremtid i norsk politikk? Hvilke veivalg skal partiet foreta seg, og er det egentlig rom for verdikonservative i KrF?

KrFs kulturliberale vending

krf

Dersom KrF vil løfte fram ekteskapet mellom mann og kvinne, hvorfor tar ikke da Hareide offentlig til orde for at partiets tillitsvalgte bør avstå fra å delta på Pride-parader?

Menneskeverdet trenger et sterkt KrF

synspunkt

Jeg må ærlig si at jeg ikke hadde trodd at vi skulle komme så langt at det foreslås på ramme alvor å krysse grensen der abort skal tillates etter den grense der barnet kan reddes.

Minipartiet til Moltu og KrF

debatt

Å svekka KrF er å svekka engasjementet for vår djupe kristne arv. Den plassen kan aldri minipartiet til Tomas Moltu ta over.

KrF er ferdig uten Guds ord

politikk

Knut Arild Hareide svikter igjen. I stedet for å gå i rette med sin partikollega som gjennomførte homofil vigsling, dolker han sitt eget parti i ryggen.

KrF – saga blott eller saga blått?

debatt

KrF nasjonalt er i bevegelse bort fra klassiske, kristne kjerneverdier til tross for partiprogrammets målsettinger og mange medlemmers protester.

KrF i keiserens nye klær

debatt

Partiledelsen i KrF går inn for likekjønnet ekteskap, samtidig som de går inn for det tradisjonelle ekteskapet. De som har trodd noe annet har blitt lurt.

Melder seg inn i KrF etter uker med uro

politikk

Tidligere misjonsleder Terje Holmedahl er ikke politisk aktiv, men før helgen meldte han seg inn i Kristelig Folkeparti. «På høy tid», skriver han på Facebook.

KrF reagerer på Unge Venstres abortforslag

politikk

Unge Venstre vil doble grensen for selvbestemt abort til 24 uker. – Det er skremmende og blottet for etiske refleksjoner, mener Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Intet Sp uten bøndene

Nyhetskommentar

De fleste forstår intuitivt at Senterpartiet ikke har mye å fare med hvis de mister støtten fra bøndene. Hvem er «bøndene» i KrF?

Mener Bekkevold må si unnskyld

KrF

Homovielse ryster KrF. På 45 år har nestor Ingmar Ljones aldri opplevd lignende engasjement for en sak.

Tilbake til røttene, KrF!

KrF

KrF må finne tilbake til sin egenart og sine røtter, og vinne tilbake sine kjernevelgere.

Hareide vil ha høyere fødselstall

krf

Midt i stormen meisler KrF ut ny politikk for harde livet. KrF-lederen er bekymret over lave fødselstall og vil tilrettelegge for at flere lager barn.

Slutt opp om KrF!

debatt

Nå er det viktig å se perspektivene og ikke svekke det unike redskapet KrF er for kristen samfunnsinnsats.

Hareide: – Det er uro i partiet

politikk

KrF er rammet av utmeldelser, krangel om vigsel av homofile og strid om politisk veivalg. Selv føler ikke Knut Arild Hareide at han leder et splittet parti.

Et KrF i spagat bør berges

synspunkt

KrFs lover sier: «KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskeretter.» Om nå partiet vil forsvare at ekteskapet er for to av samme kjønn, har det gjort en teologisk vurdering, og inntatt et liberal-teologisk standpunkt.

KrF, samvitet og politikken

synspunkt

KrF sin idepolitikk har alltid vore fundert i eit kristent menneskesyn. Det har partiet sjølvsagt frå Skrifta.

Nå må noen snakke sammen

Analyse

Det er underlig at man ikke fra partiledelsen og partikontorets side over år har gjort mer for å bygge bro mellom disse leirene.

Hvor går Kristelig Folkeparti?

KrF-politikk

KrF-politikarar flest går på «gummisålar» for å uttrykkja seg politisk korrekt og for å fylja mainstream.

Det er et problem!

vielse

For mange i KrF, oss selv inkludert, er Geir Bekkevolds tillit som familiepolitisk talsmann sterkt svekket.

Pål Kårbø melder overgang til Høyre

utmelding

Fylkesvaraordføreren i Hordaland følger Marita Moltu og Elisabeth Leirgul ut av KrF, men blir ikke med den inn i Partiet De Kristne.

Arbeiderpartiet størst i ny måling

meningsmåling

Ikke siden stortingsvalget i fjor har Arbeiderpartiet hatt større oppslutning enn nå. I en ny måling får partiet 27,8 prosent og ligger klart foran Høyre.

Strider mot ekteskapsbudet

synspunkt

Det er ikke greit av stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF). Om disse tier, vil steinene rope!

Dette kan bli skjebnesvangert for KrF

nyhetskommentar

Hvis disse velgerne opplever at KrF tar dem for gitt og ikke vegrer seg for å provosere dem, bidrar nok det til å svekke lojaliteten betydelig.

Hareide og KrFs endrede ekteskapssyn

debatt

Endringen i KrFs ekteskapsforståelse er et viktig ledd i den liberaliseringsstrategien som Knut Arild Hareide og andre i partiledelsen har ønsket.

Hvem vil KrF samarbeide med?

valg

De er et parti med mange svakheter, blant annet så har de ikke noe ideologi som tilsier at de skal gå i rød eller blå retning.

Vebjørn Selbekk: Et KrF likt alle andre

lederartikkel

De som trodde det var noen forskjell på KrF og de andre når det gjelder forståelsen av ekteskapet, kan nå tro om igjen.

KrF-topp viet lesbisk par

samliv

– Jeg synes ikke dette er dobbeltmoral. KrF har vært i bevegelse på dette området, sier KrFs familiepolitiske talsmann, Geir Jørgen Bekkevold etter at han viet partiets kommunikasjonssjef med hennes lesbiske samboer.

Ungdommen legger rus-press på KrF

RUS

Landsstyret i KrFU er innstilt på å nedkriminalisere narkotikabruk. Leder av KrFU, Martine Tønnessen, mener innstillingen ikke vil endre på KrFUs politikk, dersom den går gjennom.

Populær og omstridt i 20 år

LEDERARTIKKEL

Mange småbarnsforeldre kan i dag takke for mulighetene kontantstøtten har gitt dem.

KrF mangler vinnersaker

politikk

Valgforsker tviler på at skole og barnehage kan løfte partiet. – Problemet nå er at partiet lekker i begge ender, sier han.

Regjeringens største nederlag

Synspunkt

Som saksordfører er jeg svært glad for at Kristelig Folkeparti fulgte opp partiets historiske, ideologiske linje om at et velorganisert arbeidsliv er forutsetningen for et godt familieliv.

Et løfte er et løfte er et løfte

debatt

KrF prøvde seg i 2017 på den krevende øvelsen å velge Erna og droppe Siv. Det har ikke latt seg gjennomføre, og det bør KrF ta konsekvensen av.

En bedre skolehverdag

Lederartikkel

Gjennomføringen av lærernormen i grunnskolen er den største enkeltseier for KrF så langt denne stortingsperioden, som utenforparti.

KrF vil ha nye alkoholregler i arbeidslivet

politikk

Leder Knut Arild Hareide i KrF mener alkoholpresset er et problem i arbeidslivet. Derfor ønsker han nye retningslinjer i avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Bjørgvin bispedømme feirer 950 år

bjørgvin

Bjørgvin bispedømme skulle la 950-årsdagen forbigå i stillhet. Men med interesse fra dronningen og sterkt ønske fra lokalbefolkningen, blir det feiring likevel.

Frp-politiker støtter barnehage-pride

politikk

Silje Hjemdal (Frp) er glad for at Norge er et land der man «kan elske den man vil». KrF-politiker Hans Fredrik Grøvan mener derimot at Pride ikke hører hjemme i barnehagen.

Miljøprest går fra MDG til KrF

politikk

Prest og fylkespolitiker Tom Sverre Tomren i Miljøpartiet De Grønne i Hordaland er kritisk til partiets retning i verdispørsmål. Nå melder han overgang til KrF.